Školní kolo Zeměpisné olympiády 2013/2014

Školní kolo Zeměpisné olympiády 2013/2014

Školní kolo zeměpisné olympiády (ZeO) proběhlo na naší škole v úterý 14. ledna 2014 pro kategorii D a ve středu 29. ledna 2014 pro kategorie B a C. Zveřejňujeme celkové výsledky i pořadí řešitelů, kteří postoupili do okresního kola.

Z obou soutěžících v kat. B postupuje do OK ZeO Pavel Tlapák z 2SA. V kat. C, v níž se ve ŠK utkalo nakonec jen 13 z 19 přihlášených, postupuje z vítězného místa Jan Zavadil (4KA). Z celkových 29 účastníků z různých tříd vyššího a čtyřletého gymnázia, soutěžících v kat. D, postoupili: Petr Juriš (5QA), vítěz kat. D, který zároveň dosáhl nejlepšího skóre v řešení části úloh bez atlasu. Z druhého místa postupuje Jakub Tázler (8OA), z bronzového umístění dále Jiří Mór (2A) a ze čtvrté a páté pozice vyrazí školu do OK reprezentovat i Martin Rampa (5QA), který mimochodem nejlépe zvládl část úloh s atlasem, a František Zajíc (5QB). Úspěch tří studentů kvint v rámci první pětky dosvědčuje, že věk a zkušenosti nabyté pouhým o několik let delším pobytem na hodinách zeměpisu, popř. v zeměpisném semináři, ještě v ZeO nemusí samy o sobě znamenat automatickou výhodu určitého náskoku. Rozhodující je spíše každodenně se tříbící a doplňující přehled a rozhled spojený s metodicky správným a efektivním využitím mapových děl v atlase (které se dá osvojit již na nižších gymnáziu nebo základní škole v prvních letech zeměpisné výuky). Pořadí řešitelů v kat. A (primy) bude stanoveno vyučujícími ZEM na základě výsledků v ZeP.

Obě výsledkové listiny najdete v přílohách tohoto článku. Všem postupujícím gratulujeme a držíme palce v OK.

Zeměpisná olympiáda (ZeO) je každoroční celostátní zeměpisná soutěž, pro žáky 2. stupně základních škol a školy střední. Umožňuje všem zájemcům o zeměpis poměřit síly, znalosti a dovednosti s ostatními, kteří se i ve volném čase zeměpisem také zabývají, rádi cestují a poznávají tuzemsko i cizí země a zároveň se snaží porozumět fungování krajinné sféry naší planety. Soutěž probíhá ve čtyřech kolech: školním, okresním, krajském a celostátním (jen pro kat. C a D). Zatímco školní kola si organizují školy samy, vyšší kola, počínaje kolem okresním, mají již jednotná zadání vypracovaná celostátním odborným garantem soutěže. V tomto ročníku je garantem ZeO Geografická sekce katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze, zastoupená RNDr. Silvií R. Kučerovou, Ph.D., a také samozřejmě Česká geografická společnost. ZeO je vypsána v těchto kategoriích: A (prima 8letého gymnázia), B (sekunda 8letého gymnázia), C (tercie a kvarta 8letého gymnázia) a D (ročníky vyššího gymnázia, tj. kvinta až oktáva a všechny ročníky čtyřletého studia). V přijímacím řízení na geograficky zaměřené obory vysokých škol některé univerzity promíjí přijímací zkoušky těm řešitelům ZeO, kteří dosáhli v celostátním, popř. krajském kole dobrého umístění.

Vítězové kategorií A, B a C postupují spolu s pěti nejlépe umístěnými olympioniky z kategorie D do okresního kola, které se bude konat v úterý 18. února 2014 v Domě dětí a mládeže v Nymburce. (V kategorii D postupuje po dohodě s organizátorem okresního kola z důvodu dostatečné kapacity prvních pět umístěných - ZeO se na okrese Nymburk obvykle účastní kromě Gymnázia Nymburk v podstatě jen poděbradské Gymnázium Jiřího z Poděbrad.)

Oficiální vyhlášení ZeO i platný Organizační řád ZeO jsou k dispozici na webové stránce věnované Zeměpisné olympiádě.

Za předmětovou komisi ZEM: Mgr. Miroslav Soukup, předseda

Zdroj: Oficiální website ZeO
Ke stažení
ikonaVýsledková listina Šk ZeO 20132014 - kat. D
ikonaPropozice OK ZeO 2014
ikonaVýsledková listina Šk ZeO 20132014 - kat. B a C

Aktuální informace

03.03.2021

Na emailové adresy zákonných zástupců uchazečů o studium na naší škole byly odeslány informační maily s dotazníky. 

Celý článek
02.03.2021

Upozorňujeme zákonné zástupce uchazečů do 1.ročníku ve školním roce 2021-22, že v pondělí 1.3.  skončilo období, kdy bylo možné podat přihlášku ke studiu.

Celý článek

Významní absolventi

Luděk Holub

Absolvoval v roce 1947.

Narodil se r. 1928 v Jihlavě. Po Mnichovu byl nucen z Jihlavy odejít, s rodiči přišel do Poděbrad a v letech 1939-1947 studoval na nymburském gymnáziu, 

Svět v roce založení školy

Proti sociálním demokratům

Pruský ministr práce prohlásil: „Když se dělník bude agitátorsky podílet na sociálnědemokratické propagaci mezi železničním personálem, bude okamžitě propuštěn. 

Nejčtenější

10.02.2021

V sobotu 6.2. a v neděli 7.2. reprezentovala Českou republiku sourozenecká dvojice Kateřina a Daniel Mrázkovi na juniorských mezinárodních závodech „Egna Dance Trophy 2021“ v italském městě Egna.

celý článek
16.02.2021

Podívejte se na video, které o škole natočili!

V "normální době" vždy na Dnech otevřených dveří provází naši studenti návštěvníky a uchazečům o studium a jejich rodičům podávají zasvěcené informace, co a jak na škole funguje, čím je škola zajímavá a jak splnila jejich očekávání. To bohužel není dnes možné a tak se Studentský parlament obrací na zájemce o studium touto cestou.

celý článek
24.02.2021

Ve středu 24.2. proběhlo školní kolo konverzační soutěže ve FRJ. Z pochopitelných důvodů bylo letos online. Ale i přes tuto skutečnost se soutěž vydařila a máme postupující do krajského kola.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!