Pozvání na školní kolo SOČ 2017

Pozvání na školní kolo SOČ 2017

Ve čtvrtek 23. března 2017 se na naší škole uskuteční školní kolo soutěže SOČ. Je přihlášeno celkem 8 soutěžních prací, v učebně č. 77 proběhne během dne 7 obhajob před školní komisí SOČ, která rozhodne o jejich postupu do krajského kola. Obhajoby jsou veřejné a vítáni jsou zájemci z řad studentů i profesorů. Pozvání ke sledování obhajob směřuje především do 6XAB+2A a 7MAB+3A, protože z těchto tříd, jak doufáme, budou pocházet sočkaři zase v příštím roce. Individuální zájemci se mohou nechat uvolnit na konkrétní hodinu u svých třídních učitelů (akce školy).

A na která témata a autory prací se můžete při letošních obhajobách těšit?

V dopoledním bloku jsou to práce z přírodních věd, především fyziky (časy jsou orientační):

Čas zahájení Obor Autor Název práce
10:10 2 - Fyzika Marek Raja Jr. (8OA) Perovskitové sluneční články
10:30 2 - Fyzika
Dominika Tanglová (4A)
Jednočočkový dalekohled
10:50 10 - Elektrotechnika
Fádi Kanout (8OB)
Stavba dronu
11:10
12 - Tvorba učebních pomůcek
František Zajíc (8OB)
Co se nevejde do hodin fyziky

Dopoledne ve školní komisi SOČ zasednou jako odborná porota: prof. L. Bubeníková (předsedkyně), prof. M. Krejčíková, prof. H. Mahnelová, prof. R. Mlázovská a prof. M. Soukup.


Po obědě navážou práce společenskovědní (časy jsou rovněž orientační):

Čas zahájení Obor Autor Název práce
12:30 17 - Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
Matěj Ballaty (8OA) Existenční otázky v životě studentů Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce
12:50 17 - Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Matěj Prášil (8OB)
Vodní koridor Dunaj - Odra - Labe
13:10 5 - Geologie a geografie
Petr Červinka (4A)
Zaniklé rybníky na Nymbursku, vymezení někdejšího Chlebského a Bobnického rybníka 

Složení školní komise SOČ v odpoledním termínu: L. Bubeníková (předsedkyně), prof. J. Koláčná, prof. M. Machurka, prof. R. Trtíková a prof. M. Soukup


27. února na hodině Matematického semináře již obhájená práce (z důvodu nepřítomnosti autorky ve škole v den ŠK SOČ):

Obor Autor Název práce
1 - Matematika a statistika
Martina Šuková (8OB) Matematika ve stavební praxi - mosty v ČR

Při obhajobě trvá úvodní vystoupení každého soutěžícího přibližně 10 minut, v nichž je práce představena porotě i všem přítomným (obvykle s podporou prezentace). Poté soutěžící odpovídají na dotazy odborné poroty i ostatních přítomných soutěžících a hostů. Celková obhajoba by neměla překročit 20 minut. Soutěžící se dostaví ve společenském oděvu.

Po ukončení odpolední části (tj. cca ve 14:00) se komise poradí a oznámí soutěžícím výsledky ŠK: Které práce postupují do KK SOČ a stanoví pořadí prací v oborech 2 a 17. Z každého oboru mohou postoupit maximálně 2 práce.


Školní garantkou SOČ je prof. Lenka Bubeníková.

KK SOČ se koná 25. dubna 2017 na Kladně.

Tomu, kdo vůbec netuší, co si pod "SOČ" představit, nabízíme následující rychlokurz: SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Řešení odborného problému student (nebo kolektiv) podrobně popisuje ve své práci (tzv. "sočce"), další směr výzkumu i formulaci závěrů a celou podobu textu a příloh průběžně konzultuje se svým zkušenějším kolegou, obvykle některým učitelem. Po odevzdání prací probíhá zpravidla ve třech kolech soutěžní přehlídka prací, v nichž soutěžící své práce obhajují před odbornou porotou, která následně stanoví pořadí a rozhodne o postupu do vyššího kola. Nejúspěšnější práce v republice pak postupují do mezinárodních soutěží.

Zdroj: Webové stránky SOČ

Aktuální informace

25.02.2021

Upozorňujeme zákonné zástupce uchazečů do 1.ročníku ve školním roce 2021-22, že v pondělí 1.3. je poslední možný termín k odevzdání přihlášky v kanceláři školy nebo k jejímu odeslání doporučeným dopisem.

03.02.2021

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem ke COVID situaci stanovujeme úřední hodiny pro odevzdání přihlášek takto:

 

pondělí 

9 - 11 a 14 - 16 hod.

středa   
9 - 11 a 14 - 16 hod.

 

Termín pro odevzdání přihlášek je 1. 3. 2021

 

Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických opatření - vstup do školy je možný jen s rouškou, v hale školy použijte desinfekci a do kanceláře vstupujte jednotlivě.

Celý článek

Významní absolventi

doc. RNDr. Noemi Čeřovská, CSc.

Doc. RNDr. Noemi Čeřovská, CSc., (*1953), imunoložka, viroložka botanička a biochemička, v současné době vedoucí Laboratoře virologie Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, absolvovala na nymburském gymnáziu v roce 1973 ještě pod svým dívčím jménem Noemi Nováková.

Svět v roce založení školy

2. listopad 1903

Došlo k dohodě ve španělské stávce horníků: 

Nejčtenější

01.02.2021

Ze školního do okresního kola soutěže postoupili tito mladí geografové: V kat. A F. Kubálek, K. Davídek (oba 1PB) a D. Ocelák (1PA), v kat. B A. Zemanová (2SA), v kat. C M. Kubečka, M. Terš (oba 3TA) a  Ž. Valentová (3TB) a v nejvyšší SŠ kategorii D J. Furgalák (8OA), P. Vilímek (7MA) a M. Laš (8OB).

celý článek
28.01.2021

Studentka 8OB Zuzana Šaldová je další z šestice stážistů Otevřené vědy 2020 z naší školy. Společně se svými dvěma kolegy za celoroční práci na Filosofickém ústavu Akademie věd dokonce na Studentské vědecké konferenci na podzim 2020 obdržela Cenu poroty.

celý článek
03.02.2021

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem ke COVID situaci stanovujeme úřední hodiny pro odevzdání přihlášek takto:

 

pondělí 

9 - 11 a 14 - 16 hod.

středa   
9 - 11 a 14 - 16 hod.

 

Termín pro odevzdání přihlášek je 1. 3. 2021

 

Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických opatření - vstup do školy je možný jen s rouškou, v hale školy použijte desinfekci a do kanceláře vstupujte jednotlivě.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!