Plejáda medailí z krajské přehlídky SOČ 2019

Plejáda medailí z krajské přehlídky SOČ 2019

Plejádu medailistů na krajské přehlídce SOČ Středočeského kraje tvořilo neuvěřitelných 18 oceněných z celkem 23 soutěžících studentů naší školy. Z pozice vítězů ve svém oboru SOČ letos postupuje na republiku dokonce sedm našich sočkařů. Úspěšnost školy v této velmi prestižní soutěži se meziročně opět zvýšila.

Krajskou přehlídku, letos konanou 30. dubna 2019, poprvé hostilo kutnohorské Gymnázium Jiřího Ortena. Škola si s její organizací (i přes probíhající výměnu oken školní budovy) poradila velice dobře. Z úspěšných sočkařů našeho školního kola do starobylého hornického města, které ve středověku kvůli evropsky významným zásobám stříbra aspirovalo i na hlavní město Českého království, nakonec přijelo 23. Opět jsme měli početně nejsilnější výpravu z jedné školy v této soutěži, která se vtěsnala do pohodlného mikrobusu a společně (až na jednoho spáče, který přijel samostatně později, ale svou obhajobu i tak stihl) dorazila přímo před moderní budovu Ortenova gymnázia. Pedagogický doprovod tvořili a podporu sočkařům poskytovali Mgr. Lenka Bubeníková, školní garantka SOČ na naší škole, a Mgr. Miroslav Soukup, kariérní poradce pro studenty.

Soutěžící se zaregistrovali, občerstvili, obhlédli učebny, kde měli v určený čas své vědecké výzkumy prezentovat před odbornými komisemi. V 9.00 byla krajská přehlídka slavnostně zahájena tóny klavíru v aule školy. Soutěžícím i jejich doprovodu byli představeni členové porot podle oborů a přivítáni byli i vzácní hosté: Ing. Miroslava Fatková, vedoucí Talentcentra NIDV a tajemnice soutěže, PaedDr. Milan Škrabal, předseda Ústřední komise SOČ, a Mgr. Lenka Škopová z oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje.

Mezi půl desátou a půl jednou probíhaly obhajoby, složené vždy nejprve z úvodního proslovu soutěžícího podpořeného prezentací, popř. ukázkami technického řešení, které si za tím účelem někteří dovezli. Po 10 minutách byli sočkaři připraveni odpovídat na dotazy členů komisí a přítomné veřejnosti. Následovala přestávka, při níž se komise radily o pořadí a také obědvaly. I na soutěžící a doprovod čekal chutný oběd ve školní jídelně. Po něm jsme si mohli užívat pohostinného prostředí školy, která pro tento den vyhlásila svým studentům ředitelské volno. Oceňovali jsme zejména několik studoven poskytujících žákům školy v jiných dnech na čalouněném nábytku pohodlný relax a klid na přípravu na další hodiny. Také "biodiverzitě pořádající školy" - zejména s ohledem na obratlovce - se ta naše rovnat může jen stěží. Návštěvník se mohl setkat v teráriích s leguánem, čolkem, pralesničkou, párkem suchozemských želv a v přehledném akváriu také s většinou ryb našich řek a rybníků. (V tomto směru by možná naše škola zasloužila také poněkud "oživit a zpestřit".)

Ve 14 hodin po další krátké klavírní hudební vložce jsme se v aule dočkali toho, na co jsme všichni napjatě čekali. Vyhlášení prvních třech nejúspěšnějších soutěžících v každém z 18 oborů SOČ. Vítězové byli zároveň pozváni na celostátní přehlídku na Mendelovo gymnázium do Opavy na víkend 14. až 16. června 2019. Naši maturanti a jeden sextán získali (podobně jako v minulých letech) nejvíce cenných kovů ze všech zúčastněných škol. Škoda jen, že v některých oborech nebyla větší konkurence. Sedm postupujících na republikové kolo soutěže jsme také zatím ještě nikdy neměli (vloni postupovalo 5 našich nejúspěšnějších).

Výtah z výsledkové listiny KK SOČ 2019 Oficiální fotodokumentace KK SOČ 2019

Závěrem je třeba připomenout, že za mohutný meziročně rostoucí úspěch v jedné z nejobtížnějších středoškolských soutěží, která se letos koná již 41. ročníkem, vděčíme především maturitním pracem, jejichž kvalita je podle objektivního porovnání na krajské úrovni nesporně vysoká. Už fakt, že z 81 našich letošních maturantů 18 (tj. 22 % - připočítáváme totiž i M. Šafránkovou z 8OA, která podobně uspěla už v loňském ročníku SOČ) získalo ve svých oborech diplomy za 1. - 3. místo v kraji a 6 jich (7 %) jede své bádání obhajovat v celostátní konkurenci, neomylně potvrzuje nejen opravdovost, cílevědomost, poctivost a píli jejich autorů, nýbrž i profesionalitu a odbornost jejich vedoucích a konzultantů, z nichž jsou mnozí učiteli Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce.

Jménem školy tlumočíme všem sočkařům v KK díky za vzornou reprezentaci (která bude oceněna i hmotně mimořádnými stipendii a ředitelskými pochvalami), medailistům gratulujeme k jejich úspěchu a postupujícím držíme palce do celostátního kola. Věřte tomu, že úspěch svěřenců v takové a podobných soutěžích je pro učitele tím nejlepším ukazatelem smysluplnosti a úspěšnosti jeho pedagogického úsilí, přímou zpětnou vazbou a reflexí vlastní práce. Sami se přesvědčíte, jak a zda-li vám budou dovednosti a znalosti osvojené při psaní soček (a maturitních prací) užitečné v dalším studiu na univerzitách a v pracovní kariéře.

profesoři Lenka Bubeníková a Miroslav Soukup

Zdroj: Webové stránky SOČ

Aktuální informace

25.02.2021

Upozorňujeme zákonné zástupce uchazečů do 1.ročníku ve školním roce 2021-22, že v pondělí 1.3. je poslední možný termín k odevzdání přihlášky v kanceláři školy nebo k jejímu odeslání doporučeným dopisem.

03.02.2021

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem ke COVID situaci stanovujeme úřední hodiny pro odevzdání přihlášek takto:

 

pondělí 

9 - 11 a 14 - 16 hod.

středa   
9 - 11 a 14 - 16 hod.

 

Termín pro odevzdání přihlášek je 1. 3. 2021

 

Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických opatření - vstup do školy je možný jen s rouškou, v hale školy použijte desinfekci a do kanceláře vstupujte jednotlivě.

Celý článek

Významní absolventi

Mgr. Josef Daniel Beneš

Absolvoval v roce 1958.

Narodil se v Praze r. 1941. Do svých sedmnácti let žil v Nymburce. 

Svět v roce založení školy

Hayova-Varillova smlouva

18. listopad 1903

Spojené státy a Panama uzavřely Hayovu-Varillovu smlouvu, který zaručila USA všechna práva ke stavbě, provozu a ochraně průplavu.

Nejčtenější

01.02.2021

Ze školního do okresního kola soutěže postoupili tito mladí geografové: V kat. A F. Kubálek, K. Davídek (oba 1PB) a D. Ocelák (1PA), v kat. B A. Zemanová (2SA), v kat. C M. Kubečka, M. Terš (oba 3TA) a  Ž. Valentová (3TB) a v nejvyšší SŠ kategorii D J. Furgalák (8OA), P. Vilímek (7MA) a M. Laš (8OB).

celý článek
03.02.2021

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem ke COVID situaci stanovujeme úřední hodiny pro odevzdání přihlášek takto:

 

pondělí 

9 - 11 a 14 - 16 hod.

středa   
9 - 11 a 14 - 16 hod.

 

Termín pro odevzdání přihlášek je 1. 3. 2021

 

Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických opatření - vstup do školy je možný jen s rouškou, v hale školy použijte desinfekci a do kanceláře vstupujte jednotlivě.

celý článek
10.02.2021

V sobotu 6.2. a v neděli 7.2. reprezentovala Českou republiku sourozenecká dvojice Kateřina a Daniel Mrázkovi na juniorských mezinárodních závodech „Egna Dance Trophy 2021“ v italském městě Egna.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!