Okresní kolo Zeměpisné olympiády 2021

Okresní kolo Zeměpisné olympiády 2021

Z okresního kola, kde za naši školu soutěžila desítka mladých geografů, postupuje do krajského kola 9 z nich. Jsou to v kat. A F. Kubálek (1PA), D. Ocelák (1PA) a K. Davídek (1PB), v kat. B A. Zemanová (2SA), v kat. C M. Kubečka, M. Terš (oba 3TA) a Ž. Valentová (3TB) a v nejvyšší SŠ kategorii D P. Vilímek (7MA) a M. Laš (8OB). Online OK ZeO se na okrese Nymburk zúčastnilo celkem 5 škol, z nichž jsme na počet medailí (který se letos přesně rovná i počtu postupujících) s přehledem zvítězili. V kat. A a C jsme zcela opanovali stupně vítězů.

Okresní kolo Zeměpisné olympiády proběhlo online 17. 2. 2021 prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity v Brně (IS MUNI). Ze školního kola mohli v každé ze čtyř kategorií postoupit až tři nejlepší soutěžící (v kategorii B jsme ale měli ve ŠK jen Anežku Zemanovou jako jedinou). A 9 z našich 10 "želízek v ohni" OK se natolik osvědčilo, že mohou v soutěži pokračovat do krajského porovnání. Bude se konat 17. 3. 2021 opět online přes IS MUNI. Věříme, že stejně jako v OK, ani tentokrát nikomu neselže technika a z domova po internetu místo distanční výuky každý zvládne soutěžit dál. Zejména mladším studentům patří velké uznání za zorientování se v poměrně komplikovaném systému intranetu největší brněnské univerzity naprosto bez využití dálkově nabízené pomoci. Z pohledu počtu získaných bodů je obzvláště obdivuhodný výkon Matyáše Kubečky z 3TA: 95,5 bodu z maximálního 100.

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy na okresní úrovni, postupujícím gratulujeme k dosaženému výsledku a přejeme další úspěchy v krajském kole.

Tabulka umístění našich mladých geografů v OK ZeO 2021

Jméno a příjmení Třída Kategorie Body celkem Pořadí
Kubálek Filip 1PB A 86 1. POSTUP
Ocelák David 1PA A 79,5 2. POSTUP
Davídek Kryštof 1PB A 74

3. POSTUP

Zemanová Anežka 2SA  63  3. POSTUP 
Kubečka Matyáš

3TA

C 95,5 1. POSTUP
Terš Michal 3TA C 90,7 2. POSTUP
Valentová Žaneta 3TB C 86,5 3. POSTUP
Vilímek Petr 7MA D 63,5 2. POSTUP
Laš Martin 8OB D 55,5 3. POSTUP
Furgalák Jakub 8OA D 44 4.

 

Zeměpisná olympiáda (ZeO) je každoroční celostátní zeměpisná soutěž pro žáky 2. stupně základních škol a školy střední. Umožňuje všem zájemcům o zeměpis poměřit síly, znalosti a dovednosti s ostatními, kteří se i ve volném čase zeměpisem také zabývají, rádi cestují a poznávají tuzemsko i cizí země a zároveň se snaží porozumět fungování krajinné sféry naší planety. Soutěž probíhá ve čtyřech kolech: školním, okresním, krajském a celostátním (jen pro kat. C a D). Zatímco školní kola si organizují školy samy, vyšší kola, počínaje kolem okresním, mají již jednotná zadání vypracovaná celostátním odborným garantem soutěže. V tomto ročníku je garantem ZeO opět Geografická sekce PřF UK v Praze, zastoupená Mgr. Jakubem Jelenem, a také samozřejmě Česká geografická společnost, z. s.

ZeO je vypsána v těchto kategoriích: A (prima 8letého gymnázia), B (sekunda 8letého gymnázia), C (tercie a kvarta 8letého gymnázia) a D (ročníky vyššího gymnázia, tj. kvinta až oktáva a všechny ročníky čtyřletého studia). V přijímacím řízení na geograficky zaměřené obory vysokých škol některé univerzity promíjí přijímací zkoušky těm řešitelům ZeO, kteří dosáhli v celostátním, popř. krajském kole dobrého umístění.

Za předmětovou komisi ZEM: Mgr. Miroslav Soukup, předseda

Přílohy:

Výtah z výsledkové listiny OK ZeO 2021 Středočeského kraje pro okres Nymburk (včetně přehledu o bodovém zisku v jednotlivých částech soutěže)

Nezkrácená oficiální výsledková listina StčK

Zdroj: Webové stránky Zeměpisné olympiády

Aktuální informace

12.03.2021

Z rozhodnutí MŠMT jsou přijímací testy nově vypsány takto:

4-leté studium: 3. a 4. května 2021

8-leté studium: 5. a 6. května 2021

Významní absolventi

Pavel Zdražil

Absolvoval v roce 1984.

Narodil se 11. 9. 1965 v Městci Králové. Pochází z kantorské rodiny (dědeček – učitel, malíř a sochař G. R. Holeček),

Svět v roce založení školy

Julius Fučík

23. únor 1903

Narodil se Julius Fučík (…8. 9. 1943 popraven), český novinář.

Nejčtenější

17.03.2021

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OBSAHUJE ODKAZY NA VIDEOOBHAJOBY POSTUPUJÍCÍCH NA KK SOČ

Termín letošní Školní přehlídky Středoškolské odborné činnosti byl v úterý 16. března 2021 odpoledne. 34 přihlášených studentských soutěžních prací z různých oborů SOČ se představilo před třemi hodnotícími komisemi složenými z členů profesorského sboru. Komise rozhodly o postupu konkrétních prací na krajskou přehlídku, tedy vybraly v každém oboru nejvýše dvě, které do celokrajského srovnání z naší školy vyšleme. Vizte Výsledkovou listinu ŠK SOČ 2021.

celý článek
16.03.2021

Již po patnácté se naše škola připojila k celosvětové kampani, která si připomíná 62. výročí tibetského povstání proti čínské okupaci. Kampaň Vlajka pro Tibet má především symbolický charakter a je vyjádřením solidarity s Tibeťany. Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané v Tibetu používají při nenásilných protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty vězení.

celý článek
29.03.2021

Dne  25.3. 2021 absolvovali studenti 1PA a 4KB online přednášku pana Davida Christofa na téma problematiky dostupnosti pitné vody v některých částech světa. Jak přednáška vypadal se můžete dočíst ve vybraných příspěvcích samotných studentů. Tato přednáška zároveň do jisté míry nahradila neuskutečněný EKODEN na toto téma, který se přesouvá na následující školní rok. 

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!