Bronz z KK Geologické olympiády 2019

Bronz z KK Geologické olympiády 2019

Ve třetím ročníku, kdy se Geologická olympiáda (GeO) koná v celostátním rozsahu, jsme poprvé v krajském kole dosáhli na cenné kovy (v tomto případě tedy alespoň na cennou slitinu...). Anna Vávrová z 4KB vybojovala v těžké konkurenci kategorie A (ZŠ) v berounském Muzeu Českého krasu krásný bronz. Naši ostatní reprezentanti ze středoškolské kategorie B takto úspěšní nebyli. Potěšilo samozřejmě umístění dvou z nich alespoň v první desítce pořadí výsledků.

8. dubna 2019 do Berouna vyrazila na KK GeO sedmičlenná výprava nymburského gymnázia, složená ze šesti postupujících soutěžících z OK a pedagogického doprovodu v osobě pana prof. Soukupa. Cesta přes ranní Prahu po brzkém vstávání probíhala poměrně klidně a to i když jsme jeli v důsledku výluky jinou do cílové stanice tratí. Zpáteční cesta byla naproti tomu ve znamení zpoždění, improvizace při volbě náhradního spoje a při přestupech a z toho vyplývající nervozity. Přesto dopadla šťastně, až na to, že nás připravila o více minut života, než jsme plánovali.

Berounské muzeum bylo v zavírací den celé k dispozici pro soutěž. Studenty čekalo vyplňování náročných testů z geologie a paleontologie a tentokrát jen 25 vzorků hornin, minerálů a zkamenělin k určení. Nesnadné úkoly ulehčovalo pohoštění, které muzeum pro soutěžící i doprovod štědře zajistilo, stejně jako vloni. Napínavé čekání na výsledky naší velice početné výpravy nám muzejní geolog a hlavní organizátor KK v jedné osobě: Mgr. Pavel Bokr zpříjemnil prezentací o možnostech využití geografických informačních systémů a databázových programů v geologii a příbuzných oborech. Při vyhlašování si především medailisté, nakonec ale vlastně úplně všichni zúčastnění, mohli vybrat a odvézt mineralogické vzorky a malého trilobita k tomu. Zajímavostí je, že diplomy a ceny předávala starostka města Berouna, která je profesí rovněž geoložka.

Zejména úspěch Aničky Vávrové, která se na hodinách biologie až letos začala geologii a příbuzným oborům věnovat do hloubky, má před sebou geologický kurz a další témata bude probírat i v zeměpise, může v následujících ročnících znamenat další medaile. Zároveň bychom ocenili, kdyby se do soutěže také zapojilo více účastníků, zejména z nižších tříd. Ve středoškolské kategorii se nejlépe umístil Jakub Furgalák z 6XA (8.) a Tomáš Válek z 6XB (10.). Nutno ještě dodat, že béčková sexta byla v nevýhodě, poněvadž se na geokurz chystají teprve v červnu, zatímco áčko a 2A už ho absolvovaly na podzim 2018. Děkujeme za upřímné soutěžní nasazení všem sextánům a věříme, že je příprava i soutěž sama obohatila o cenné zkušenosti.

Souhrnné výsledky KK GeO 2019 pro Středočeský kraj
Fotodokumentaci pořizovali zaměstnanci Muzea Českého krasu v Berouně (prvních 5 fotek). Ostatní snímky jsou od Františka Kadrmase (6XA). Další záběry lze prohlížet ve FOTOARCHIVU akce.

GeO vyhlašuje Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Ústav geologických věd) ve spolupráci s Českou geologickou službou, PřF UK v Praze a Asociací muzeí a galerií ČR, z. s. Je to předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín s cílem napomáhat výuce o neživé přírodě, vyhledávat talentované žáky, systematicky je podporovat a rozvíjet jejich odborný růst. V důsledku je záměrem organizátorů samozřejmě rovněž podnícení či oživení zájmu o studium oboru geologie na vysokých školách.

Předmětové komise BIO a ZEM

Zdroj: Webové stránky Geologické olympiády

Aktuální informace

25.02.2021

Upozorňujeme zákonné zástupce uchazečů do 1.ročníku ve školním roce 2021-22, že v pondělí 1.3. je poslední možný termín k odevzdání přihlášky v kanceláři školy nebo k jejímu odeslání doporučeným dopisem.

03.02.2021

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem ke COVID situaci stanovujeme úřední hodiny pro odevzdání přihlášek takto:

 

pondělí 

9 - 11 a 14 - 16 hod.

středa   
9 - 11 a 14 - 16 hod.

 

Termín pro odevzdání přihlášek je 1. 3. 2021

 

Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických opatření - vstup do školy je možný jen s rouškou, v hale školy použijte desinfekci a do kanceláře vstupujte jednotlivě.

Celý článek

Významní absolventi

prof. MgA. Josef Krofta

prof. MgA. Josef Krofta (30. 3. 1943-18. 3. 2015), divadelní režisér, loutkoherec a vysokoškolský pedagog, držitel prestižní Ceny Thálie za celoživotní mistrovství, absolvoval v roce 1960.

Svět v roce založení školy

Bezdrátová telegrafie

27. květen 1903

AEG a Siemens založily Společnost pro bezdrátovou telegrafii.

Nejčtenější

01.02.2021

Ze školního do okresního kola soutěže postoupili tito mladí geografové: V kat. A F. Kubálek, K. Davídek (oba 1PB) a D. Ocelák (1PA), v kat. B A. Zemanová (2SA), v kat. C M. Kubečka, M. Terš (oba 3TA) a  Ž. Valentová (3TB) a v nejvyšší SŠ kategorii D J. Furgalák (8OA), P. Vilímek (7MA) a M. Laš (8OB).

celý článek
28.01.2021

Studentka 8OB Zuzana Šaldová je další z šestice stážistů Otevřené vědy 2020 z naší školy. Společně se svými dvěma kolegy za celoroční práci na Filosofickém ústavu Akademie věd dokonce na Studentské vědecké konferenci na podzim 2020 obdržela Cenu poroty.

celý článek
03.02.2021

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem ke COVID situaci stanovujeme úřední hodiny pro odevzdání přihlášek takto:

 

pondělí 

9 - 11 a 14 - 16 hod.

středa   
9 - 11 a 14 - 16 hod.

 

Termín pro odevzdání přihlášek je 1. 3. 2021

 

Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických opatření - vstup do školy je možný jen s rouškou, v hale školy použijte desinfekci a do kanceláře vstupujte jednotlivě.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!