Stanislav Motl přinesl našim studentům svědectví z cely smrti

Stanislav Motl přinesl našim studentům svědectví z cely smrti

Je dobrou vizitkou naší školy, že ji poměrně často navštěvují zajímavé osobnosti. Studenti tak mají možnost setkávat se s lidmi, jejichž zkušenosti a zážitky pro ně mohou být nejen zajímavé, ale snad i inspirující. Myslím si, že letošní školní rok je na taková setkání velmi bohatý. Zatím posledním hostem byl investigativní novinář a spisovatel Stanislav Motl, který navštívil naše gymnázium ve čtvrtek 7. dubna.

Přednáška o perzekuci protinacistického odboje, práci investigativního novináře a dalších tématech, kterými se Stanislav Motl zabývá, se odehrála v auditoriu Základní školy Komenského a účastnili se jí druhý ročník a sexty společně s vybranými studenty z dalších tříd.

Své vystoupení zahájil pan Motl krátkým dokumentárním filmem o Bořivojovi Bartoníčkovi, českém odbojáři, který čekal za druhé světové války pět měsíců v cele smrti na popravu gilotinou. Bohužel se vyskytly nepředvídatelné technické potíže, které způsobily, že projekce nebyla zcela plynulá. Kdo by však soudil celou akci jen podle technické úrovně projekce, prohloupil by. Následovalo totiž vyprávění pana Motla o dalších osudech pana Bartoníčka, jiných odbojářů, ale také jejich katů, což byly často neuvěřitelné příběhy. Připomněl i další témata, kterými se ve své dlouhé novinářské praxi zabýval, např. pátrání po osudech spisovatele a letce Antoina de Saint-Exupéryho. Když vyprávěl o své práci, neopomněl zdůraznit, jak důležitá je pro ni vytrvalost, všeobecný rozhled, schopnost pracovat se zdroji informací a kriticky je zkoumat. Což jsou rady, na které se dnes, alespoň mám někdy ten pocit, zapomíná.  

Témata, kterými se Stanislav Motl zabývá a o nichž mluvil i u nás, nejsou veselá. To však není důvod, aby se na ně zapomínalo. Protože jak řekl americký filosof George Santayana: „Ti, kteří si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali.“     

Aktuální informace

24.11.2023

MŠMT spustilo informační portál k přijímacímu řízení na SŠ.

15.11.2023

Zaměstnanci školy se rozhodli podpořit dne 27. 11. stávku.

Důvody a organizační opatření

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1954.

Absolvoval Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze se zvláštní specializací na mezinárodní právo.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Volební právo v Austrálii

17. prosinec 1903

Parlamentních voleb v Austrálii se poprvé účastnily i ženy.

Nejčtenější

02.11.2023

Vážení rodiče i studenti!

Po zasedání sněmu delegátů a na základě rozhodnutí pana ředitele, společně s komisí TEV, předkládáme finální podobu organizace LVVZ.

 

Organizaci daných kurzů a pokyny k platbám budou řešit vedoucí LVVZ. 

Michal Hrstka

celý článek
15.11.2023

Pedagogičtí zaměstnanci se rozhodli připojit se 27. 11. ke stávce.

Důvody:

 • Nesouhlas s navrženým snížením počtu hodin, které by mělo zásadní vliv na průběh i výsledky vzdělávání ve škole; na GBHNB jde o cca 110 hodin – cca 12,5 %, což by znamenalo např.:
  • snížení počtu volitelných předmětů v maturitním i nematuritním ročníku a s tím související zvýšení počtu žáků v nich
  • větší skupiny žáků při výuce jazyků
  • problém s udržením výuky praktických cvičení
  • problém s udržením dělených hodin českého jazyka a matematiky
  • redukce nabídky nepovinných předmětů
 • Podpora nepedagogických zaměstnanců škol, kterým reálně hrozí pokles platů.

Opatření:

 • Škola bude zavřena a žáci nebudou mít do budovy přístup.
 • Zaměstnanci nemají nárok na oběd, přestože jídelna na SOŠ a SOU bude v provozu.
 • Žáci mohou na oběd jít, kdo nebude mít vzhledem k uzavření školy o oběd zájem, musí si ho včas odhlásit.

 

Další informace:

 • V případě dosažení dohody mezi MŠMT se zástupci školských asociací a odborů je možné, že stávka bude zrušena.

 

celý článek
02.11.2023

2. 11. proběhlo v Milovicích první kolo školské futsalové ligy kat. 7. Naši futsalisté sehráli dva zápasy a po jasných výhrách 3:1 resp. 3:0 postoupili do dalšího kola soutěže.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.