Sluníčko-srdíčkové dny, Světlo pro Světlušku a Bílá pastelka

Sluníčko-srdíčkové dny, Světlo pro Světlušku a Bílá pastelka

Každoročně se naši studenti vyššího gymnázia zúčastňují charitativních akcí rozmanitých občanských sdružení, podporujících zejména handicapované děti. V průběhu měsíce září a října proběhla akce Světluška a Bílá pastelka na podporu nevidomých a slabozrakých; dále Srdíčkový den pomáhající dětem v nemocnicích vylepšit prostředí, nakoupit přístroje apod.

Důležité je mít v životě nějaké zázemí; proto pomáháme vybrat finanční prostředky pro rodinný dětský domov, aby opuštěné děti nemusely žít jen v klasických dětských domovech…, aby se uměly o sebe v budoucnu postarat. Organizujeme tedy Sluníčkový den.
Už bezmála 10 let vychází každoročně do ulic průměrně 3 - 4 dvojice studentů; vysvětlují občanům účel akce, informují o činnosti  podporujících organizací a  nabízejí různé produkty .
Studenti vybrali prozatím v letošním školním roce v průměru necelých 10 tisíc Kč. Tito dobrovolníci se učí zároveň jednat s lidmi, uvědomují si, jak funguje občanská společnost, že si občané musí pomáhat a co je třeba pro to udělat.
V pátek 4.11. se sešlo proto deset studentů z 5QA a 7XB, aby si vyslechli, jaké akce probíhají v Centru pro všechny, kde dobrovolní asistenti převážně z řad budoucích i současných studentů speciální pedagogiky pomáhají při integraci dětí s handicapem… Zhlédli hodinovou prezentaci a pobesedovali s naší bývalou studentkou Žanetou Martínkovou o možnosti stát se asistentem těchto dětí. Většina z nich odcházela pevně rozhodnuta, že začnou s Centrem pro všechny spolupracovat.
Nemusí tedy vždy jít jen o prodej produktů, ale student se může věnovat dětem osobně…např. o víkendech, o prázdninách… Připravují se tak na své budoucí povolání a získávají tak potřebnou a cennou praxi a zkušenost…
Dobrovolnická činnost se stala součástí školního vzdělávacího programu. Pro dobrovolníky bývají pořádány různé besedy s představiteli občanských sdružení.
Školní koordinátorce Mgr. Jiřině Koláčné se daří získat pro spolupráci každoročně nové studenty, ale má celou řadu pravidelných dobrovolníků, na něž se může spolehnout.

Všem patří velký dík!

Mgr. Jiřina Koláčná

Aktuální informace

12.03.2021

Z rozhodnutí MŠMT jsou přijímací testy nově vypsány takto:

4-leté studium: 3. a 4. května 2021

8-leté studium: 5. a 6. května 2021

Významní absolventi

Absolvovala v roce 1946.

Již ve škole projevovala sklon k výtvarnému umění a pracovala pod vedením tehdejšího profesora gymnázia akad. mal. Quido Lexy.

Svět v roce založení školy

Vilém II. navštívil papeže Lva XIII.

2. květen 1903

Německý císař Vilém II. navštívil s velkým doprovodem papeže Lva XIII.

Nejčtenější

17.03.2021

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OBSAHUJE ODKAZY NA VIDEOOBHAJOBY POSTUPUJÍCÍCH NA KK SOČ

Termín letošní Školní přehlídky Středoškolské odborné činnosti byl v úterý 16. března 2021 odpoledne. 34 přihlášených studentských soutěžních prací z různých oborů SOČ se představilo před třemi hodnotícími komisemi složenými z členů profesorského sboru. Komise rozhodly o postupu konkrétních prací na krajskou přehlídku, tedy vybraly v každém oboru nejvýše dvě, které do celokrajského srovnání z naší školy vyšleme. Vizte Výsledkovou listinu ŠK SOČ 2021.

celý článek
16.03.2021

Již po patnácté se naše škola připojila k celosvětové kampani, která si připomíná 62. výročí tibetského povstání proti čínské okupaci. Kampaň Vlajka pro Tibet má především symbolický charakter a je vyjádřením solidarity s Tibeťany. Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané v Tibetu používají při nenásilných protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty vězení.

celý článek
29.03.2021

Dne  25.3. 2021 absolvovali studenti 1PA a 4KB online přednášku pana Davida Christofa na téma problematiky dostupnosti pitné vody v některých částech světa. Jak přednáška vypadal se můžete dočíst ve vybraných příspěvcích samotných studentů. Tato přednáška zároveň do jisté míry nahradila neuskutečněný EKODEN na toto téma, který se přesouvá na následující školní rok. 

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!