Mezinárodní dny Frankofonie

Mezinárodní dny Frankofonie

Aktivní spolupráce naší školy s francouzskou ambasádou, Francouzským institutem v Praze, Francouzskou aliancí v Pardubicích a dalšími frankofonními subjekty nadále pokračuje. V současné době je v plném proudu festival Mezinárodní dny Frankofonie, během kterých mají všichni frankofilové možnost poznat frankofonní kulturu. I naši studenti měli možnost ochutnávky…

V úterý 4. března jsme ve škole přivítali ředitelku Francouzské aliance, která přijela úspěšným studentům předat certifikáty DELF, ale zároveň si pro francouzštináře z kvarty připravila netradiční aktivitu na vypilování francouzské výslovnosti.

Máme také štěstí, že je naše škola zařazena do turné tuniského spisovatele Yame Manaie, který přijede již tento pátek, 21. března. Jelikož je to pro nás vzácná příležitost a dílo Yamen Manaie u nás není zatím příliš známé, setkali se zájemci nejprve se zástupkyní francouzské ambasády paní Florence Saint-Ygnan, která turné zaštiťuje, a ředitelkou edice frankofonní literatury pro školy nakladatelství Didier, paní Myriam Louviot, jež představila osobnost tohoto tuniského spisovatele.

Přečtěte si krátký postřeh Terezy Pěničkové z 5QA:

V pátek 14. března, během třetí a čtvrté vyučovací hodiny, se skupina francouzštinářů z kvarty, kvinty, sexty a septimy zúčastnila přednášky věnované úspěšnému tuniskému spisovateli Yamenu Manaiovi a jeho knize La Marche d’incertitude. Představení se ujaly dvě milé a velmi sympatické dámy zastupující francouzské nakladatelství Didier a francouzskou ambasádu.

Stěžejním tématem celé besedy byla otázka souvislosti osudu a lásky (francouzsky le hazard et l’amour), protože právě na to se Yamen Manai zaměřuje ve své knize. Po krátkém úvodu do spisovatelova života a tvorby jsme si společně přiblížili děj a hlavní postavy a pokoušeli jsme si obhájit své názory, zda se dá životní osud zvrátit a jakou roli v něm hraje láska.

Na závěr jsme si i my sami vyzkoušeli vytvořit krátký text. Na prázdné listy každý z nás napsal větu, jak jinak než s využitím slov osud a láska, a poslal papír dál. Postupně jsme tedy sestavili příběhy a úvahy. Názory každého z nás se lišili a při hlasitém čtení našich výtvorů jsme se někdy opravdu pobavili.

Mě osobně se páteční setkání moc líbilo. Jsem ráda, že jsem se jí mohla zúčastnit a už se opravdu těším, až tento pátek budu moct poznat Yamena Manaie a zeptat se ho, jaký je jeho názor na lásku a osud.

Aktuální informace

11.07.2020

Prázdninové úřední hodiny jsou každé pondělí od 8 do 11 a od 12 do 14 hodin. 

17.06.2020

K 1. 7. 2020 bylo odevzdáno 60 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

Celý článek
16.06.2020

K 30. 6. 2020 bylo odevzdáno 30 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

Významní absolventi

Bedřich Feuerstein

absolvoval v roce 

15. 1. 1892 Dobrovice – 10. 5. 1936 Praha

Architekt, scénický výtvarník, malíř a esejista světového rozhledu a mimořádných uměleckých kvalit. Výrazná osobnost české moderní avantgardní architektury a scénografie.

Svět v roce založení školy

Důlní neštěstí

2. duben 1903

Při důlním neštěstí v uhelném dole Königin Luise v Horním Slezku zahynulo 30 horníků.

Nejčtenější

16.06.2020

K 30. 6. 2020 bylo odevzdáno 30 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

celý článek
17.06.2020

K 1. 7. 2020 bylo odevzdáno 60 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

celý článek
16.06.2020

Ředitel školy zveřejnil 16.6.2020 ve 13.05 hodin v souladu se zákonem č.135/2020 Sb. a vyhláškou 232/2020 Sb. pořadí uchazečů dle výsledků přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů.

Pro bližší určení pořadí u uchazečů se shodným počtem bodů byla postupně uplatňována doplňující kritéria v pořadí: MAT D > CJL C > CJL B > MAT B podle výše zmíněných kritérií, vyhlášenými ředitelem školy dne 30.1.2020.   

Doporučujeme k nahlédnutí "komentář k pořadí", který řeší další postup zákonných zástupců uchazeče. Pohlídejte si termín pro odevzdání zápisového lístku!

 

celý článek
 
Sókratés: Kdo chce pohnout světem, musí se nejdříve pohnout sám.