Beseda s ředitelem humanitární organizace ADRA

Beseda s ředitelem humanitární organizace ADRA

19. 9. 2012 navštívil naše gymnázium pan Jan Bárta, aby pobesedoval se studenty sext, z nichž někteří již v loňském školním roce podpořili akci ADRY: Mince denně.

 

 

 

Vysvětlovali lidem, že stačí opravdu věnovat jen „malou minci“ denně a zkvalitní se tak například život lidí tzv. třetího světa; některým to může zachránit život… ADRA myslí i na naše domovy pro seniory a opuštěné staré lidi v nich a je mnoho dalších příkladů obětavé pomoci. (Bližší a podrobnější informace naleznete na stránkách www.adra.cz.)

Jednou z nejdůležitějších oblastí pomoci je právě školství; je třeba dát dětem šanci, aby se mohly rozvíjet ve vlastní zemi, aby mohly studovat a rozšiřovat osvětu dál.

Studenti zhlédli proto nejprve dokument o podpoře školství v Bangladéši a uvědomili si, že není všude samozřejmostí chodit do školy i kolik nadaných dětí zůstává ve světě vinou bídy a nezájmu vlády a bohatších států bez možnosti vzdělávání… Viděli jsme, jak se děti učí i na ulici, slyšeli jsme, jaká mají přání a jaká se jim líbí povolání.

Pan ředitel Bárta uvítal s nadšením názory studentů na možnost pomáhat druhým, když prohlašovali, že bychom měli pomáhat, že to má cenu a nesmírný význam i pro nás, ale rozhodně neodmítal ani názory oponentů a váhajících.

S organizací ADRA naše škola spolupracuje už více než 10 let a každoročně vychází „do ulic“ nejméně 8 studentů, kteří vysvětlují lidem důležitost humanitární pomoci a prodávají sbírkové předměty. V loňském školním roce se jejich působení proměnilo na diskusi se spoluobčany, kdy prostřednictvím letáčků, plakátků a přednesených vlastních názorů a poznatků získávali další dobrovolníky - dárce pro akci Mince denně a jiné projekty.

Začátkem října se chystáme se studenty opět pomáhat ADŘE a lidem, kteří naši pomoc potřebují.

Aktuální informace

11.07.2020

Prázdninové úřední hodiny jsou každé pondělí od 8 do 11 a od 12 do 14 hodin. 

17.06.2020

K 1. 7. 2020 bylo odevzdáno 60 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

Celý článek
16.06.2020

K 30. 6. 2020 bylo odevzdáno 30 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1923.

Narodil se 15. 2. 1905 v Mostě. Dětství prožil v Lounech. Studoval na reálce v Lounech a Nymburce, kde pracoval jeho otec jako strojvůdce.

Svět v roce založení školy

Ritchie: náklady na jihoafrickou válku a čínskou expedici

23. duben 1903

Britský ministr Charles Th. Ritchie zveřejnil spolu s rozpočtem na rok 1903/1904 (143 954 000 liber šterlingů) náklady na jihoafrickou válku a čínskou expedici:

Nejčtenější

16.06.2020

K 30. 6. 2020 bylo odevzdáno 30 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

celý článek
17.06.2020

K 1. 7. 2020 bylo odevzdáno 60 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

celý článek
16.06.2020

Ředitel školy zveřejnil 16.6.2020 ve 13.05 hodin v souladu se zákonem č.135/2020 Sb. a vyhláškou 232/2020 Sb. pořadí uchazečů dle výsledků přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů.

Pro bližší určení pořadí u uchazečů se shodným počtem bodů byla postupně uplatňována doplňující kritéria v pořadí: MAT D > CJL C > CJL B > MAT B podle výše zmíněných kritérií, vyhlášenými ředitelem školy dne 30.1.2020.   

Doporučujeme k nahlédnutí "komentář k pořadí", který řeší další postup zákonných zástupců uchazeče. Pohlídejte si termín pro odevzdání zápisového lístku!

 

celý článek
 
Sókratés: Kdo chce pohnout světem, musí se nejdříve pohnout sám.