Vyšli jsme ven!

15.03.2018
Vyšli jsme ven!

Když naši rodiče a prarodiče demonstrovali v osmdesátém devátém za svobodnou a demokratickou republiku, nikdo z nich si nepředstavoval, že za 29 let budou muset protestovat i jejich děti za udržení demokracie a dodržování demokratické ústavy, která je během posledních měsíců neustále zneucťována, stejně jako její tradice. I přestože uběhly pouze dva měsíce od voleb, staronový prezident České republiky špiní demokratické zvyklosti a při inauguračním projevu podkopává důležité pilíře demokracie, jako jsou veřejnoprávní média. Která jsou mimochodem kontrolována Radou České televize a všechny jejich finance, které jdou od státu, mohou být zkontrolovány Nejvyšším kontrolním úřadem. Dále se také sama Karlova univerzita nechala slyšet, že jejich výzkum, zmiňovaný v onom inauguračním projevu, byl pochybný a nepřesný.  Ale to bylo jen něco pro upřesnění.

Jako studenti, kteří se připojili ke stávce, o tomto všem máme přehled, jinak bychom si to nedovolili kritizovat. Hlavním heslem dobrovolné studentské stávky, do které se zapojili studenti z 312 českých středních a vysokých škol, bylo „Stejný metr pro všechny“. Jednoduché a výstižné heslo má poukázat na podivná jmenování a nejmenování různých státních činitelů, na neférová jednání a nemístné hry, které se odehrávají v politickém pozadí i popředí. 

Jelikož důvody stávky navazují přímo na výsledky nedávných voleb, zapojili se především studenti, kteří už volební právo mají, nebo ho brzy mít budou. S volební právem přichází velká zodpovědnost, kterou si dobře uvědomujeme a snažíme se, aby naše volební hlasy zajistily slušnou a demokratickou republiku, kde bude na prvním místě pravda, objektivnost a rovnoprávnost. Tím, že jsme vyšli do ulic, chceme ukázat, že nám není jedno, co se v této republice děje, že o tom máme přehled a sami vnímáme, co je správné a co ne. Momentální politické akce utvářejí především naší budoucnost a nám není lhostejné, jak bude vypadat.

Výstražná stávka #Vyjdiven  byla čistě stávkou studentskou. Školy nebyly jejími organizátory a na její přípravě se nijak nepodílely, pouze jí mohly podporovat. Studenti DAMU stáli na počátku celé organizace čtvrteční stávky a organizovali také shromáždění na náměstí Václava Havla u Národního divadla, které se konalo po ukončení stávkování před školami po celé České republice. Spolupracovali také s ostatními organizátory z řad studentů, kteří chtěli uskutečnit stávku i na své škole. Studenti vyšli v pravé poledne před školní budovu, kde měli možnost vyjádřit souhlas s Výzvou sepsanou studenty DAMU, ve které žádají: Aby prezident České republiky plnil ústavní povinnost jmenováním premiéra, který získá podporu a který nebude trestně stíhanou osobou. Aby vláda v demisi nekonala zásadní a personální kroky ani nevytvářela nové ústavní pořádky. Aby Senát důrazně vystoupil proti nedodržování ústavních zvyklostí. Dále se studenti podepisovali křídami na ulice před budovou své školy, aby tím veřejně vyjádřili svou podporu stávce. Studenti mohli také debatovat a jako i na naší škole prezentovat své projevy o tom, co pro nás znamená demokracie, že stávka není mířená přímo na politiky, ale že jde o snahu udržet zde všechny aspekty demokracie. Stejně jako u nás v Nymburce i na jiných školách byla studentská aktivita podporována částí kantorů a vedením školy.

Stávka trvala pouze půl hodiny, protože vzdělání je pro nás stejně důležité jako dění ve státě a ovlivňuje naší budoucnost v podobné míře jako politická rozhodnutí. Jakákoliv aktivita spojená se stávkou musela být řádně omluvena a studenti si za svou účast zodpovídali sami.

Jako studenti doufáme, že zvedla vlnu zájmu i u studentů, kteří si ještě své politické názory utvářejí nebo nemají konkrétní informace o momentálním politickém dění. Stávka proběhla poklidně u každé školy, kde se konala, a doufáme, že svým slušným vyjadřováním nenavozujeme dojem, že, pokud si mohu vypůjčit slova pana prezidenta, „jsme chudáčci“.

Jakou součást tohoto článku bychom rádi zveřejnili dopis pana Petra Havlíka, který byl během stávky přečten studentům. 

Vážení mladí přátelé,

žijeme v turbulentní době. Staré už neplatí, současnému občas nerozumíme a nevěříme, a budoucího se obáváme. Jedním z důvodů těchto zmatků je bezesporu masivní a všudypřítomná manipulace. Možnosti ovlivňování veřejného mínění je celá řada, od médií, přes sociální sítě až po řízené provokace. Relevantní informace svádí často nerovný zápas s cílenými dezinformacemi. Musíme být vnímaví, pozorní, ověřovat si informace z více zdrojů, nebát se přemýšlet, a klást si základní otázky. Teď se opět utkává koncept plnohodnotné demokracie a svobodné společnosti s pokusy o nastolení autoritativního režimu, jak jej můžeme vidět v mnoha východních zemích. Naše příslušnost k vyspělým západním demokraciím, členství v EU a v NATO jsou základními kameny naší orientace, ale i existence, nejen z hlediska hodnotového, ale i ekonomického a bezpečnostního. Buďme citliví na čím dál silnější pokusy o rehabilitaci minulého totalitního režimu, který pošlapával lidskou důstojnost, a na snahu o restart normalizační mentality. Nebuďme lhostejní. Koalice populistů, milovníků starých pořádků a extrémistů nás ohrožuje mnohem více, než by se na první pohled mohlo zdát. Je to takový malý soft puč a svoboda může být rázem fuč. Nebylo by to u nás poprvé. Nedopusťme, aby se lež a excesy opět staly normou. Politici, zejména ti v exekutivních pozicích, jsou jen dočasnými správci našich daní, my jsme jejich zaměstnavatelé, ne naopak. Stát není firma, a už vůbec ne firma jednoho člověka. Nedávná vražda mladého slovenského investigativního novináře a jeho snoubenky probudila společnost u našich sousedů. Ani u nás nejsou všichni lhostejní a neteční, ukázalo se to při reakci veřejnosti na instalaci esenbáka soudruha Ondráčka do důležité funkce v Parlamentu. Je třeba dát najevo svůj názor, vést s mocí dialog a permanentně ji kontrolovat, aby nedošlo k její přílišné kumulaci a zneužití. Naše současné občanské postoje budou významně spolurozhodovat o naší budoucnosti. Braňme nezávislá média, právní stát a férovou soutěž na všech úrovních života společnosti. Stojí to za to. Přeji Vám k tomu hodně odvahy, trpělivosti, profesionality i pokory. Studenti byli vždy u toho, když šlo v naší zemi o hodně. Je dobře, že je tomu tak i dnes.

Petr Havlík. Politolog, filosof  spoluzakladatel OF

Aktuální informace

14.10.2018

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017-2018.

30.09.2018

Ředitel školy zveřejnil kánon literatutry pro maturitní zkoušku ve školním roce 2018 - 2019.

Významní absolventi

Jan Moravec

Jan Moravec (*1993), absolvent Gymnázia Nymburk v roce 2013, je šampionem v silovém trojboji.

Anketa

 
Je 8 týdnů letních prázdnin málo nebo moc?
Je to málo. 59 %
Stačí to. 36 %
Je to moc. 6 %
Celkový počet hlasů: 512
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Smlouva o Aljašce

20. říjen 1903

Na základě jednání Spojené komise, složené ze zástupců Spojených států a Velké Británie, 

Nejčtenější

17.01.2019

Republikové finále v basketbalu kategorie V. (střední školy) se konal pod záštitou hejtmanky karlovarského kraje Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové 16. – 17. ledna 2019 v hale míčových sportů – Aréně Karlovy Vary. Družstvo naší školy cestovalo po nevydařeném mistrovském zápasu v Praze již v úterý pozdě večer. Pod trenérským vedením Robina Švarce do bojů zasáhli: Martin Holoubek, Lukáš Mareš, David Snop, Vojtěch Vejvar, Dominik Plešingr, Rostislav Jirák, Juraj Valentiny, Tobiáš Mikula, Filip Kábrt a Adam Srník.

celý článek
18.01.2019

V pátek 18. ledna 2019 proběhlo v centrální hale TJ Tatranu Střešovice, krajské finále „Florbal Challenge“ SŠ. Mezi pěti postupujícími týmy byla i jedenáctka našich studentů, tvořících základ „Hyblerovců“.  Konkrétně: Marek Antoš, Filip Touš, Tonda Dadák, Adam Kubát, Václav Berný, Martin Kozák, Vojtěch Žáček, Vojtěch Bejbl, František Vlasák, Ivan Tomášek a Lukáš Hořínek.

celý článek
11.01.2019

Školní kolo Zeměpisné olympiády 2019 se bude letos konat ve středu 30. 1. 2019 5. vyučovací hodinu v učebně č. 78. Tento termín platí pro kategorie A, B a D. Přihlášení soutěžící z kategorie C vyplní úlohy ŠK a po návratu z lyžařských kurzů jejich tříd v pondělí 4. 2. 2019 4. vyučovací hodinu v učebně č. 78. Přihlašování je možné až do 25. 1. 2019.

celý článek
 
J. W. Goethe: Nestačí vědět. Nestačí chtít. Je třeba konat.