Výsledky testování VEKTOR – Modul 4

Testování VEKTOR je zaměřeno na testování tzv. přidané hodnoty. Princip testování spočívá v testu žáků na začátku 1. ročníku, resp. na začátku kvinty, a následně testování stejných žáků v době, kdy jsou na začátku maturitního ročníku. Gymnázium Nymburk se tohoto testování pravidelně zúčastňuje. V letošním roce testování v celé ČR absolvovalo celkem téměř 13 tisíc žáků z 221 středních škol. A jaké byly výsledky naší školy – tedy našich žáků a našich učitelů?

Výsledky jsou klasifikovány zvlášť pro žáky čtyřletého a osmiletého studijního oboru.

Čtyřleté studium 

výsledky třídy 4A 

český jazyk matematika anglický jazyk německý jazyk
celkový výsledek standardní standardní standardní standardní
průměrný percentil 52 68 60 59
využití studijního potenciálu optimální z hlediska OSP optimální z hlediska OSP pod možnostmi OSP optimální z hlediska OSP
přidaná hodnota 1,80% 33,00% -4,20% 28,10%

pozn.: OSP - obecné studijní předpoklady, které byly zjišťovány samostatným testem

Žáci měli také možnost prostřednictvím dotazníku škole sdělit zkušenosti se svou přípravou do školy, ohodnotit výuku testovaných předmětů a také informovat o svých dalších studijních plánech. Žáci 4A vidí v souhrnu školu takto:

Nejvíce poznatků si podle svého názoru žáci 4. ročníků v průměru odnáší z hodin matematiky, nejméně naopak z anglického jazyka. Vlastní studijní aktivitu hodnotí jako nejlepší v předmětu 'Matematika', nejméně aktivní jsou pak v předmětu 'Český jazyk'. Nejpestřeji probíhá dle žáků výuka německého jazyka. Nejvíce žáky z testovaných předmětů baví 'ZSV' a 'Matematika', nejméně pak 'Informatika'. Jako nejčastější využití PC uvádějí žáci 'Vyhledávání informací'. Žáci se zamýšleli i nad užitečností jednotlivých předmětů. Nejvíce si uvědomují význam předmětů 'Anglický jazyk' a 'Německý jazyk' a za nejméně důležitý považují předmět 'Chemie'. Studovat na vysoké škole plánuje 96 % žáků, nejvíce projevují zájem o studium oborů 'Společenskovědní' (52 %) a 'Ekonomický' (12%), nejméně pak o obor 'Matematicko-fyzikální' (0 %), a 'Zemědělský' (0 %).

Pro nejvíce žáků je cílem dokončit studium 'Magisterské' (52 %), 44 % zatím není rozhodnuto.

 

Osmileté studium

výsledky tříd 8OA a 8OB

český jazyk matematika anglický jazyk německý jazyk
celkový výsledek standardní nadstandardní standardní standardní
průměrný percentil 65 70 69 73
využití studijního potenciálu optimální z hlediska OSP optimální z hlediska OSP optimální z hlediska OSP optimální z hlediska OSP
přidaná hodnota 23,90% 32,10% -0,90% 22,60%

pozn.: OSP - obecné studijní předpoklady, které byly zjišťovány samostatným testem

 

Odpovědi na dotazník maturantů z oktáv jsou následující:

Nejvíce poznatků si podle svého názoru žáci oktáv v průměru odnáší z hodin matematiky, nejméně naopak z anglického jazyka. Vlastní studijní aktivitu hodnotí jako nejlepší v předmětu 'Matematika', nejméně aktivní jsou pak v předmětu 'Český jazyk'. Nejpestřeji probíhá dle žáků výuka německého jazyka. Nejvíce žáky z testovaných předmětů baví 'Anglický jazyk' a 'ZSV', nejméně pak 'Informatika'. Jako nejčastější využití PC uvádějí žáci 'Vyhledávání informací'. Žáci se zamýšleli i nad užitečností jednotlivých předmětů. Nejvíce si uvědomují význam předmětů 'Anglický jazyk' a 'Matematika' a za nejméně důležitý považují předmět 'Fyzika'.

Studovat na vysoké škole plánuje 100 % žáků, nejvíce projevují zájem o studium oborů 'Ekonomický' (20,5 %) a 'Společenskovědní' (15,9%), nejméně pak o obor 'Zemědělský' (0 %), a 'Jazykový' (2,3 %).

Pro nejvíce žáků je cílem dokončit studium 'Magisterské' (61,4 %), 11,4 % zatím není rozhodnuto.

Aktuální informace

12.03.2021

Z rozhodnutí MŠMT jsou přijímací testy nově vypsány takto:

4-leté studium: 3. a 4. května 2021

8-leté studium: 5. a 6. května 2021

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1947.

Narodil se 25. 6. 1928 v Praze. Dětství a mládí prožil v Nymburce, ve vile na Zálabí v bývalé ulici Tomáše Černého (dnes Kolínská ulice).

Svět v roce založení školy

Povstání v Makedonii

2. srpna 1903

Na den sv. Eliáše vypuklo povstání Makedonců proti Turkům. 

Nejčtenější

17.03.2021

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OBSAHUJE ODKAZY NA VIDEOOBHAJOBY POSTUPUJÍCÍCH NA KK SOČ

Termín letošní Školní přehlídky Středoškolské odborné činnosti byl v úterý 16. března 2021 odpoledne. 34 přihlášených studentských soutěžních prací z různých oborů SOČ se představilo před třemi hodnotícími komisemi složenými z členů profesorského sboru. Komise rozhodly o postupu konkrétních prací na krajskou přehlídku, tedy vybraly v každém oboru nejvýše dvě, které do celokrajského srovnání z naší školy vyšleme. Vizte Výsledkovou listinu ŠK SOČ 2021.

celý článek
16.03.2021

Již po patnácté se naše škola připojila k celosvětové kampani, která si připomíná 62. výročí tibetského povstání proti čínské okupaci. Kampaň Vlajka pro Tibet má především symbolický charakter a je vyjádřením solidarity s Tibeťany. Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané v Tibetu používají při nenásilných protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty vězení.

celý článek
29.03.2021

Dne  25.3. 2021 absolvovali studenti 1PA a 4KB online přednášku pana Davida Christofa na téma problematiky dostupnosti pitné vody v některých částech světa. Jak přednáška vypadal se můžete dočíst ve vybraných příspěvcích samotných studentů. Tato přednáška zároveň do jisté míry nahradila neuskutečněný EKODEN na toto téma, který se přesouvá na následující školní rok. 

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!