Jak jsme třídili kovový odpad v posledních pěti letech

Jak jsme třídili kovový odpad v posledních pěti letech

23. září 2020 jsme s panem školníkem připravili k odvozu přes 180 kg kovového odpadu, který studenti a zaměstnanci školy vyseparovali během více než 5 uplynulých let.

Třídění kovového odpadu na nymburském gymnáziu odstartovalo při EKOdni v roce 2009, kdy tehdejší 4KB prozkoumala možnosti recyklace navrhla separovat obalový hliník z plechovek, víček od jogurtů a také tenkostěnné železo. Kovové odpady se od té doby shromažďují do sběrných nádob v prvním patře školy naproti kabinetu biologie. Hliník od železa rozlišujeme magnetem na jedné z nádob. Když se nádoby naplní, jsou dotříděny, přesypány do pytlů a prozatím uloženy na půdě školy. Vždy za několik let se pak odváží do výkupu firmě, která má svou provozovnu na Všechlapském vrchu v Nymburce. Obalový tenkostěnný hliník a železný odpad podobného charakteru se vykupují s úplně nejnižší sazbou: tentokrát to byla u hliníku cena 11 Kč za kilogram a u železa 3 Kč/kg. Výkupní ceny v čase klesají, zatímco každoroční množství vytříděného odpadu se příliš nemění (jaro 2020, kdy se kvůli pandemii do školy nechodilo, mohlo statistiky ovlivnit). Při 90 kg vykoupeného Fe a 92,5 kg Al jsme v součtu za kovy získali 1.288 Kč, které výkupna v souladu s platnou legislativou musela poukázat na bankovní účet. Z něj byly ale již vybrány a 25. září předány do pokladny Studentského parlamentu.

Výkupna žádá, abychom nadále jako kov neshromažďovali už vůbec žádné prázdné blistry od tabletek a prášků - sice se hliníkově tváří, všechny jsou víceméně z umělé hmoty (někdy samozřejmě tence potažené hliníkem). K recyklaci v hutích se proto nehodí a mají svoje místo v nádobách na plasty.

 

Přes nízký výnos (kdo by také chtěl zbohatnout na odpadcích, kterých se chceme zbavit?), má třídění kovového odpadu smysl, který jednoduše nelze přepočítávat pouze na peníze. Jen úspora vynaložené energie při výrobě hliníku, pokud se v hutích namísto rudy bauxitu použije druhotná surovina kovový šrot, čímž se hliník recykluje, může vyšplhat až k 95 %(!). Kovy je navíc možno recyklovat snad nejlépe ze všeho odpadu - pro opětovné použití k prvotnímu účelu jsou při hutním zpracování díky vysoké teplotě, která spolehlivě odstraní všechny choroboplodné zárodky, ideální. Může se tedy stát, že z vytříděné a k recyklaci odevzdané plechovky může být vyrobena i ta samá, která se opět použije jako nápojový obal.

Pravidelné vybírání sběrných nádob, dotřiďování, pytlování i odvoz se ve škole zajišťuje dobrovolnicky. Čistota separovaných kovů v bednách není nikdy 100%. Největším nešvarem je stále přetrvávající naivní představa, že vše, co se z obalů potravin kovově leskne, musí být určitě kovové. Tak se do beden pravidelně dostávají umělohmotné obaly tyčinek, sušenek, brambůrek apod., které pochopitelně z hliníku ani železa nejsou a ani nemohou být (což dokazují piktogramy na každém obale). Naštěstí se jich tam nevyskytuje zase tolik a je dobře, že většina z nich nekončí ani ve směsném odpadu, nýbrž v popelnicích na plasty se žlutým víkem.

Další informace, které s tříděním kovových odpadů ve škole souvisí, jsou v těchto článcích:

Kovový odpad ze školy odvezen

Vytříděný hliník & železo

Třídění kovového odpadu má stále rezervy

Budova Hrabalova gymnázia v disponuje sběrnými nádobami na separovaný odpad těchto druhů: papír, plasty, hliník, železo, drobný elektroodpad a použité baterie (monočlánky). Nápojové kartony (od mléka, džusů) lze všude v Nymburce separovat spolu s plastem. Ve škole netřídíme sklo, textil, nebezpečný odpad, zářivky a výbojky ani bioodpad.

Aktuální informace

18.01.2021

Konverzační soutěž ve FRJ - krajské kolo Středočeský kraj

Olympiáda se v letošním roce bude skládat pouze z individuální ústní části (nebude obsahovat společnou poslechovou část jako v předchozích letech). Individuální ústní část se bude skládat z popisu obrázku a z „jeu de rôle“ (pro kategorie ZŠ/VG I, ZŠ/VG II) nebo z popisu obrázku a argumentace (pro kategorie SŠ I, SŠ II).

Celý článek
25.11.2020

Obědy je možno odebírat podle způsobu výuky takto:

  • při distanční výuce  - pouze odběr (take away)
  • při prezenční výuce - běžné stravování

Při obou způsobech je ale nutné stravu předem objednat v systému a DODRŽOVAT pravidla určená provozovatelem. Doba pro výdej obědů je od 11:00 do 14:00 hod.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1951.

Narozen 1. 1. 1933. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze (Elektrotechnickou fakultu) a v roce 1956 nastoupil do Astronomického ústavu ČSAV v Ondřejově,

Svět v roce založení školy

Let bratří Wrightů

17. prosinec 1903

Po mnohaletých systematických pokusech se podařilo uskutečnit Orvillu Wrightovi let s motorovým letadlem v trvání dvanácti sekund.

Nejčtenější

21.12.2020

V roce 2020 jsem se zúčastnila projektu Otevřená věda, který organizuje Akademie věd ČR. Díky tomuto programu se mohou studenti středních škol ucházet o roční stáže, které vypisují vědečtí pracovníci. Na výběr je z oblastí živé a neživé přírody i humanitních oborů.

celý článek
08.01.2021
PES rozhodl o tom, že uchazeče o studium nebudeme moci letos přivítat na lednovém Dnu otevřených dveří na živo přímo ve škole. 
 
Je jasné, že jak pro školu, tak pro uchazeče a jejich rodiče, je předání potřebných informací o škole samotné, školním vzdělávacím programu a zejména o podobě přijímacích zkoušek a kritériích pro přijetí, naprosto zásadní a veledůležité. Z toho důvodu jsme připravili
 

Den otevřených dveří v on-line podobě

DOD se bude konat ve středu 13. 1. 2021 v době od 18:00 do 20:00 hod.
 
DOD bude probíhat formou společné schůzky v prostředí Google Meet. 
Adresa schůzky je
Pro úspěšné přihlášení je nutné použít osobní Gmail účet.
 
Program DOD bude rozdělen do čtyř obsahově shodných bloků s trváním 30 minut. Jejich začátky budou v 18:00, v 18:30, v 19:00 a 19:30 hod. V úvodu každé půlhodinky zazní informace vedení školy a zbytek času bude věnován dotazům.
celý článek
14.01.2021

Sdělujeme smutnou zprávu. V pondělí 11. 1. 2021 zemřel pan prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., zakladatel oboru vakuové fyziky v Československu, vysokoškolský pedagog, spoluzakladatel Občanského fóra, náměstek ministra školství, od roku 2003 čestný absolvent nymburského gymnázia. 

 

 

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!