Jak jsme třídili kovový odpad v posledních pěti letech

Jak jsme třídili kovový odpad v posledních pěti letech

23. září 2020 jsme s panem školníkem připravili k odvozu přes 180 kg kovového odpadu, který studenti a zaměstnanci školy vyseparovali během více než 5 uplynulých let.

Třídění kovového odpadu na nymburském gymnáziu odstartovalo při EKOdni v roce 2009, kdy tehdejší 4KB prozkoumala možnosti recyklace navrhla separovat obalový hliník z plechovek, víček od jogurtů a také tenkostěnné železo. Kovové odpady se od té doby shromažďují do sběrných nádob v prvním patře školy naproti kabinetu biologie. Hliník od železa rozlišujeme magnetem na jedné z nádob. Když se nádoby naplní, jsou dotříděny, přesypány do pytlů a prozatím uloženy na půdě školy. Vždy za několik let se pak odváží do výkupu firmě, která má svou provozovnu na Všechlapském vrchu v Nymburce. Obalový tenkostěnný hliník a železný odpad podobného charakteru se vykupují s úplně nejnižší sazbou: tentokrát to byla u hliníku cena 11 Kč za kilogram a u železa 3 Kč/kg. Výkupní ceny v čase klesají, zatímco každoroční množství vytříděného odpadu se příliš nemění (jaro 2020, kdy se kvůli pandemii do školy nechodilo, mohlo statistiky ovlivnit). Při 90 kg vykoupeného Fe a 92,5 kg Al jsme v součtu za kovy získali 1.288 Kč, které výkupna v souladu s platnou legislativou musela poukázat na bankovní účet. Z něj byly ale již vybrány a 25. září předány do pokladny Studentského parlamentu.

Výkupna žádá, abychom nadále jako kov neshromažďovali už vůbec žádné prázdné blistry od tabletek a prášků - sice se hliníkově tváří, všechny jsou víceméně z umělé hmoty (někdy samozřejmě tence potažené hliníkem). K recyklaci v hutích se proto nehodí a mají svoje místo v nádobách na plasty.

 

Přes nízký výnos (kdo by také chtěl zbohatnout na odpadcích, kterých se chceme zbavit?), má třídění kovového odpadu smysl, který jednoduše nelze přepočítávat pouze na peníze. Jen úspora vynaložené energie při výrobě hliníku, pokud se v hutích namísto rudy bauxitu použije druhotná surovina kovový šrot, čímž se hliník recykluje, může vyšplhat až k 95 %(!). Kovy je navíc možno recyklovat snad nejlépe ze všeho odpadu - pro opětovné použití k prvotnímu účelu jsou při hutním zpracování díky vysoké teplotě, která spolehlivě odstraní všechny choroboplodné zárodky, ideální. Může se tedy stát, že z vytříděné a k recyklaci odevzdané plechovky může být vyrobena i ta samá, která se opět použije jako nápojový obal.

Pravidelné vybírání sběrných nádob, dotřiďování, pytlování i odvoz se ve škole zajišťuje dobrovolnicky. Čistota separovaných kovů v bednách není nikdy 100%. Největším nešvarem je stále přetrvávající naivní představa, že vše, co se z obalů potravin kovově leskne, musí být určitě kovové. Tak se do beden pravidelně dostávají umělohmotné obaly tyčinek, sušenek, brambůrek apod., které pochopitelně z hliníku ani železa nejsou a ani nemohou být (což dokazují piktogramy na každém obale). Naštěstí se jich tam nevyskytuje zase tolik a je dobře, že většina z nich nekončí ani ve směsném odpadu, nýbrž v popelnicích na plasty se žlutým víkem.

Další informace, které s tříděním kovových odpadů ve škole souvisí, jsou v těchto článcích:

Kovový odpad ze školy odvezen

Vytříděný hliník & železo

Třídění kovového odpadu má stále rezervy

Budova Hrabalova gymnázia v disponuje sběrnými nádobami na separovaný odpad těchto druhů: papír, plasty, hliník, železo, drobný elektroodpad a použité baterie (monočlánky). Nápojové kartony (od mléka, džusů) lze všude v Nymburce separovat spolu s plastem. Ve škole netřídíme sklo, textil, nebezpečný odpad, zářivky a výbojky ani bioodpad.

Aktuální informace

18.06.2021

Úvodní rodičovské schůzky nově přijatých žáků do 1. ročníku čtyřletého a osmiletého studia se uskuteční v pondělí 28. června od 16.30 hodin.

Celý článek
04.06.2021

Burza učebnic bude letos v pátek 25. 6. od 7:30 do 10:30 hodin ve vestibulu školy.

21.05.2021

Denně aktualizovaný přehled o odevzdávání zápisových lístků, odvolaní...
Zápisové lístky je možné odevzdávat ve škole každý den v době
8:00 - 11:00

13:00 - 16:00

V případě, že některý z uchazečů nenastoupí, protože byl přijat na jinou školu, jsou na uvolněná místa přijímáni další uchazeči podle pořadí.

21.05.2021

Denně aktualizovaný přehled o odevzdávání zápisových lístků, odvolaní...
Zápisové lístky je možné odevzdávat ve škole každý den v době
8:00 - 11:00

13:00 - 16:00

V případě, že některý z uchazečů nenastoupí, protože byl přijat na jinou školu, jsou na uvolněná místa přijímáni další uchazeči podle pořadí.

19.05.2021

Výsledky přijímacího řízení pro 8-leté studium najdete zde.

Celý článek
19.05.2021

Výsledky přijímacího řízení zveřejněné 20.5. pro 4-leté studium najdete zde.

Celý článek

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1956.

Narodil se 23.1 1939. Absolvoval Fakultu strojního inženýrství ČVUT v Praze. Během studia byl pedagogickým asistentem.

Svět v roce založení školy

Bezdrátová telegrafie

27. květen 1903

AEG a Siemens založily Společnost pro bezdrátovou telegrafii.

Nejčtenější

24.05.2021

Po zajímavém začátku, kdy některé členky expedice málem nestihly vlak, jsme úspěšně dojely do Třemošnice. Odtud naše kroky vedly na rozhlednu Miladu, k níž vedla nepřístupná cesta. Na rozhledně jsme se pokochaly a naobědvaly.

celý článek
25.05.2021

V úterý 25.5. se žáci nižšího gymnázia zúčastnilli sportovního dne. Pro třídy prim a sekund byl připraven program v podobě štafetového běhu na Ostrově, dále pak sportovní hry v areálu Veslák. Žáci tercií a kvart se vydali na "Rému", kde využili volejbalových a basketbalových hřišť. Jako novinka pro ně byla připravena ukázka hry discgolf.

celý článek
26.05.2021

V rámci sportovního dne se skupinka studentů z tercií a kvart seznámila se základy discgolfu. Poté co si studenti vyzkoušeli základní typy hodů a několik praktických cvičení, tak se zúčastnili turnaje dvojic na cvičný koš. Celkem 6 jamek ve vzdálenostech 25 - 70 m zvládlo všech 16 hráčů s chutí, bez ztráty disku:) a především v dobré náladě. Jednalo se o první turnaj na NG a celkem třetí turnaj na naší škole. Na konec června se pak chystá první školní turnaj, který se uskuteční na 6ti jamkovém hřišti v Poděbradech. 

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!