Zeměpisný seminář prozkoumal Liběchovsko

Zeměpisný seminář prozkoumal Liběchovsko

Ve středu 19. září vyrazili (nakonec jen 8) členové maturitního zeměpisného semináře na svou exkurzi, pro niž bylo vybráno vhodné místo v rámci středních Čech. Zprávu o zeměpisné výuce v terénu podává jeden z účastníků. Vedení exkurze leželo na bedrech prof. Soukupa.

Po příjezdu do Liběchova jsme procházeli kolem místa výhledu na komplex tří mělnickým tepelných elektráren. Opravdu nešly přehlédnout, a proto jsme se o nich také něco dozvěděli. Příští zastávka byla u pískovcové kapličky Máří Magdaleny, dalším pískovcový objektem, který jsme viděli, byl 9 metrů dlouhý had, který byl rozťat sekerou vejpůl. Na 9 metrů vysoké Čertovy hlavy v borovém lese nad obcí Želízy v okrese Mělník byla impozantní podívaná. Na levém břehu řeky Liběchovky jsme pak nalezli i umělou jeskyni Klácelku, před kterou sochař Václav Levý (před 150 lety) vytesal reliéfy Jana Žižky, Prokopa Holého, Zdeňka Zásmuckého, spolu s postavami trpaslíků, jak kovou zbraně blanickým rytířům.
Rovněž jsme viděli kapli svatého Ducha nad městem Liběchovem. Cestou podél vinic jsme došli k milníku, který byl postaven roku 1858 a označoval rozmezí tří krajů. Roku 1938 se stal navíc označníkem místa, kde začínaly německou říší zabrané Sudety, a kde později končil Protektorát Čechy a Morava. Často zmiňované "pohraničí" bylo zde vzdáleno jen asi 35 km od Prahy! Mimo jiné jsme viděli i povodní v roce 2002 zdevastovaný a stále neopravený liběchovský zámek, doplněný zahradou se sochami. Po 18 kilometrech procházky borovými a lužními lesy mezi skalními útvary byla cílem exkurze liběchovská vlaková zastávka, z níž jsme ráno na okružní trasu vycházeli.

Lukáš Krebs, 8OB (foto: N. Vohradská, 4A)

Aktuální informace

18.01.2021

Konverzační soutěž ve FRJ - krajské kolo Středočeský kraj

Olympiáda se v letošním roce bude skládat pouze z individuální ústní části (nebude obsahovat společnou poslechovou část jako v předchozích letech). Individuální ústní část se bude skládat z popisu obrázku a z „jeu de rôle“ (pro kategorie ZŠ/VG I, ZŠ/VG II) nebo z popisu obrázku a argumentace (pro kategorie SŠ I, SŠ II).

Celý článek
25.11.2020

Obědy je možno odebírat podle způsobu výuky takto:

  • při distanční výuce  - pouze odběr (take away)
  • při prezenční výuce - běžné stravování

Při obou způsobech je ale nutné stravu předem objednat v systému a DODRŽOVAT pravidla určená provozovatelem. Doba pro výdej obědů je od 11:00 do 14:00 hod.

Významní absolventi

prof. MgA. Josef Krofta

prof. MgA. Josef Krofta (30. 3. 1943-18. 3. 2015), divadelní režisér, loutkoherec a vysokoškolský pedagog, držitel prestižní Ceny Thálie za celoživotní mistrovství, absolvoval v roce 1960.

Svět v roce založení školy

Smrt Pissara

12. listopad 1903

Zemřel Camille Pissaro (*10. 7. 1830), francouzský malíř.

Nejčtenější

21.12.2020

V roce 2020 jsem se zúčastnila projektu Otevřená věda, který organizuje Akademie věd ČR. Díky tomuto programu se mohou studenti středních škol ucházet o roční stáže, které vypisují vědečtí pracovníci. Na výběr je z oblastí živé a neživé přírody i humanitních oborů.

celý článek
08.01.2021
PES rozhodl o tom, že uchazeče o studium nebudeme moci letos přivítat na lednovém Dnu otevřených dveří na živo přímo ve škole. 
 
Je jasné, že jak pro školu, tak pro uchazeče a jejich rodiče, je předání potřebných informací o škole samotné, školním vzdělávacím programu a zejména o podobě přijímacích zkoušek a kritériích pro přijetí, naprosto zásadní a veledůležité. Z toho důvodu jsme připravili
 

Den otevřených dveří v on-line podobě

DOD se bude konat ve středu 13. 1. 2021 v době od 18:00 do 20:00 hod.
 
DOD bude probíhat formou společné schůzky v prostředí Google Meet. 
Adresa schůzky je
Pro úspěšné přihlášení je nutné použít osobní Gmail účet.
 
Program DOD bude rozdělen do čtyř obsahově shodných bloků s trváním 30 minut. Jejich začátky budou v 18:00, v 18:30, v 19:00 a 19:30 hod. V úvodu každé půlhodinky zazní informace vedení školy a zbytek času bude věnován dotazům.
celý článek
14.01.2021

Sdělujeme smutnou zprávu. V pondělí 11. 1. 2021 zemřel pan prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., zakladatel oboru vakuové fyziky v Československu, vysokoškolský pedagog, spoluzakladatel Občanského fóra, náměstek ministra školství, od roku 2003 čestný absolvent nymburského gymnázia. 

 

 

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!