Výtvarná exkurze v Jiřském klášteře

Výtvarná exkurze v Jiřském klášteře

Krajina mostem mezi staletími

Dne 2.12.2011 proběhla exkurze našich tříd 5QA, 5QB a 1A do Prahy, kde jsme navštívili Jiřský klášter.

Z Hlavního nádraží v Praze jsme se vydali na Pražský hrad, kde je v Klášteře svatého Jiří vystavena část sbírky Národní galerie.

Byli jsme rozděleni na 2 skupiny. Naše skupina obdivovala obrazy českých krajinářů. Například díla Josefa Mánesa, Antonína Chittussiho nebo Jakuba Schikanedera.

Dozvěděli jsme se spoustu informací o významných českých umělcích, shlédli jsme jejich nejvýznamnější díla. Originály jsou uloženy právě zde. Krajina s Belvedérem, V podvečer na Hradčanech nebo obraz Jitřní píseň.

Přednášku jsme zakončili vlastním popisem zadaných děl a řešením pracovního listu.

Myslím si, že tato exkurze byla velkým přínosem do hodin výtvarné výchovy.

Veronika Píchová, Adéla Havelková 5QA

Generace Národního divadla Výtvarná exkurze v Praze

Dne 2.12.2011 jsme za doprovodu hezkého počasí, my, kvinta B s kvintou A, první A a společně s profesorkou Sedlatou a s profesorkou Haníkovou, navštívili část Národní galerie v prostorách Kláštera svatého Jiří.
Cesta vedoucí k Hradu byla obtížná, ale statečně jsme ji zdolali. Neztráceli jsme čas a ihned jsme se vydali ke galerii.
Po vstupu nás vřele přivítaly naše dvě průvodkyně s úsměvem na tváři. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a vydali se na svá stanoviště, která se nacházela ve spodních prostorách galerie.
Tam pro nás paní průvodkyně připravila různé úkoly. Rozdělili jsme se do skupinek a řešili jsme otázky týkající se Národního divadla. Zjistili jsme, že již v 70. letech 18. století s počátkem národního obrození se objevují první snahy o vybudování českého divadla. V roce 1850 se uskutečnila první sbírka. Nejdříve se hrálo v Prozatímním divadle. Roku 1881 bylo  Národní divadlo slavnostně otevřeno a zazněla opera Libuše. Divadlo postihl požár, ale po rekonstrukci roku 1883 bylo znovu slavnostně otevřeno Smetanovou Libuší.

Při prohlídce obrazů jsme si také pověděli o výtvarnících, kteří se podíleli na výzdobě Národního divadla. Například o Mikuláši Alšovi a jeho malbě Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem (1878), o Františku Ženíškovi a jeho malbě Oldřich a Božena, o Josefu Václavu Myslbekovi, Vojtěchu Hynaisovi a mnoha dalších.
Na závěr našeho programu jsme se rozdělili do skupinek a každá skupinka dostala zadání na téma Národní divadlo – architektura, porovnání obrazů (např. Dílo Zima s dílem Jaro od V. Hynaise).
Po vypracování jsme po skupinkách předčítali své odpovědi a nápady. Tím skončila naše návštěva a my se pomalu vydali pro své kabáty, někteří si vytáhli z batohů své svačiny a vydali se kvapným tempem na metro. Vlak jsme krásně stihli a mohli jsme se jen radovat z vydařeného dne.

Alžběta Urbanová, Aneta Kučerová 5QB

Aktuální informace

06.09.2020

V rámci aktualizace údajů v Bakalářích se množí žádosti rodičů o zaslání ztracených přístupových údajů. Postupujte prosím takto, jiný  postup není z hlediska GDPR možný:

Celý článek
28.08.2020

V sekci "Studenti > Rozvrhy a suplování > Přehled rozvrhů" najdete rozvrhy na nový školní rok.

Významní absolventi

prof. RNDr. Josef Koštíř

Absolvoval v roce 1925.

Profesor Koštíř se narodil 25. 3. 1907 v Hroněticích u Nymburka. Po válce působil jako asistent a pak jako docent na Ústavu organické chemie Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. 

Anketa

 
Vybíráme motto pro školní rok 2020-2021
Sokrates 22 %
Dalajláma 14 %
Konfucius 13 %
Les Brown 31 %
Stephen Hawking 14 %
Matka Tereza 7 %
Celkový počet hlasů: 466
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Dreyfus odhalení

6. dubna 1903

Nová odhalení v Dreyfusově procesu: 

Nejčtenější

08.09.2020

Ve středu 2. 9. dopoledne připravil Studentský parlament na tartanovém hřišti na dvoře školy slavnostní vítání nových studentů ze tříd prima A, prima B a první A.

celý článek
16.09.2020

1PA dnes vyrazila s profesorkami Martínkovou a Krejčíkovou na adaptační kurz do Rokytnice. Po cestě děti navštívily skalní město Prachovské skály a odpoledne se vydaly na výlet s hravým programem.

celý článek
05.09.2020

V roce 2016 získalo naše gymnázium licenci na vytvoření centra pro poskytování Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Mezi první zájemce o absolvování bronzové úrovně patřily Jarča Mrázová a Eliška Prášilová. Tu se jim podařilo získat v roce 2017. V roce 2018 dokončily stříbrnou úroveň a letos na konci srpna splnily poslední krok, který jim scházel pro získání nejvyšší, tedy zlaté úrovně: čtyřdenní dobrodružnou expedici.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!