Výtvarná exkurze v Jiřském klášteře

Výtvarná exkurze v Jiřském klášteře

Krajina mostem mezi staletími

Dne 2.12.2011 proběhla exkurze našich tříd 5QA, 5QB a 1A do Prahy, kde jsme navštívili Jiřský klášter.

Z Hlavního nádraží v Praze jsme se vydali na Pražský hrad, kde je v Klášteře svatého Jiří vystavena část sbírky Národní galerie.

Byli jsme rozděleni na 2 skupiny. Naše skupina obdivovala obrazy českých krajinářů. Například díla Josefa Mánesa, Antonína Chittussiho nebo Jakuba Schikanedera.

Dozvěděli jsme se spoustu informací o významných českých umělcích, shlédli jsme jejich nejvýznamnější díla. Originály jsou uloženy právě zde. Krajina s Belvedérem, V podvečer na Hradčanech nebo obraz Jitřní píseň.

Přednášku jsme zakončili vlastním popisem zadaných děl a řešením pracovního listu.

Myslím si, že tato exkurze byla velkým přínosem do hodin výtvarné výchovy.

Veronika Píchová, Adéla Havelková 5QA

Generace Národního divadla Výtvarná exkurze v Praze

Dne 2.12.2011 jsme za doprovodu hezkého počasí, my, kvinta B s kvintou A, první A a společně s profesorkou Sedlatou a s profesorkou Haníkovou, navštívili část Národní galerie v prostorách Kláštera svatého Jiří.
Cesta vedoucí k Hradu byla obtížná, ale statečně jsme ji zdolali. Neztráceli jsme čas a ihned jsme se vydali ke galerii.
Po vstupu nás vřele přivítaly naše dvě průvodkyně s úsměvem na tváři. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a vydali se na svá stanoviště, která se nacházela ve spodních prostorách galerie.
Tam pro nás paní průvodkyně připravila různé úkoly. Rozdělili jsme se do skupinek a řešili jsme otázky týkající se Národního divadla. Zjistili jsme, že již v 70. letech 18. století s počátkem národního obrození se objevují první snahy o vybudování českého divadla. V roce 1850 se uskutečnila první sbírka. Nejdříve se hrálo v Prozatímním divadle. Roku 1881 bylo  Národní divadlo slavnostně otevřeno a zazněla opera Libuše. Divadlo postihl požár, ale po rekonstrukci roku 1883 bylo znovu slavnostně otevřeno Smetanovou Libuší.

Při prohlídce obrazů jsme si také pověděli o výtvarnících, kteří se podíleli na výzdobě Národního divadla. Například o Mikuláši Alšovi a jeho malbě Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem (1878), o Františku Ženíškovi a jeho malbě Oldřich a Božena, o Josefu Václavu Myslbekovi, Vojtěchu Hynaisovi a mnoha dalších.
Na závěr našeho programu jsme se rozdělili do skupinek a každá skupinka dostala zadání na téma Národní divadlo – architektura, porovnání obrazů (např. Dílo Zima s dílem Jaro od V. Hynaise).
Po vypracování jsme po skupinkách předčítali své odpovědi a nápady. Tím skončila naše návštěva a my se pomalu vydali pro své kabáty, někteří si vytáhli z batohů své svačiny a vydali se kvapným tempem na metro. Vlak jsme krásně stihli a mohli jsme se jen radovat z vydařeného dne.

Alžběta Urbanová, Aneta Kučerová 5QB

Aktuální informace

25.02.2021

Upozorňujeme zákonné zástupce uchazečů do 1.ročníku ve školním roce 2021-22, že v pondělí 1.3. je poslední možný termín k odevzdání přihlášky v kanceláři školy nebo k jejímu odeslání doporučeným dopisem.

03.02.2021

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem ke COVID situaci stanovujeme úřední hodiny pro odevzdání přihlášek takto:

 

pondělí 

9 - 11 a 14 - 16 hod.

středa   
9 - 11 a 14 - 16 hod.

 

Termín pro odevzdání přihlášek je 1. 3. 2021

 

Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických opatření - vstup do školy je možný jen s rouškou, v hale školy použijte desinfekci a do kanceláře vstupujte jednotlivě.

Celý článek

Významní absolventi

Hana Burianová

Hana Burianová (*1986), rozená Miškovská, někdejší tisková mluvčí prezidenta Miloše Zemana, maturovala na Gymnáziu Nymburk v roce 2005.

Svět v roce založení školy

Uvěznění Poláků

26. duben 1903

Carské úřady uvěznily ve Varšavě 82 Poláků za účast v národní demonstraci.

Nejčtenější

01.02.2021

Ze školního do okresního kola soutěže postoupili tito mladí geografové: V kat. A F. Kubálek, K. Davídek (oba 1PB) a D. Ocelák (1PA), v kat. B A. Zemanová (2SA), v kat. C M. Kubečka, M. Terš (oba 3TA) a  Ž. Valentová (3TB) a v nejvyšší SŠ kategorii D J. Furgalák (8OA), P. Vilímek (7MA) a M. Laš (8OB).

celý článek
03.02.2021

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem ke COVID situaci stanovujeme úřední hodiny pro odevzdání přihlášek takto:

 

pondělí 

9 - 11 a 14 - 16 hod.

středa   
9 - 11 a 14 - 16 hod.

 

Termín pro odevzdání přihlášek je 1. 3. 2021

 

Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických opatření - vstup do školy je možný jen s rouškou, v hale školy použijte desinfekci a do kanceláře vstupujte jednotlivě.

celý článek
10.02.2021

V sobotu 6.2. a v neděli 7.2. reprezentovala Českou republiku sourozenecká dvojice Kateřina a Daniel Mrázkovi na juniorských mezinárodních závodech „Egna Dance Trophy 2021“ v italském městě Egna.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!