Výchovný koncert pro tercie v Rudolfinu

Dne 27. února 2013 pod vedením profesorek Poprové a Sedlaté navštívily obě paralelky tercií Gymnázia Nymburk generální zkoušku České filharmonie v pražském Rudolfinu. Jak upozorňovala sama paní profesorka Poprová, jednalo se o pestrou paletu hudby.

První, relativně mladá skladba Viktora Kalabise (1923-2006) byla plná dynamických rozdílů, rychlých změn nálad a celkové ponurosti skladby doplněné střídavým sborovým se sólovým zpěvem téhož rázu, a proto byla ode mne a většiny mých spolužáků nebyla hodnocena příliš kladně. Po té následovala “klasika“ - W. A. Mozart a jeho hravé, optimistické a docela líbivé dílo, kde se představily dechové nástroje v čele s výrazným hobojem. Nejdelší předváděný kus byl od Rusa Sergejeva Rachmaninova s výraznými bicími, které podtrhávaly energické rozpoložení skladby a zřejmě též cítění skladatele. Jak usuzovala většina třídy, filharmonie si pro nás připravila to nejlepší až na konec. Dokonce, někteří pravili, že by cestu do Dvořákovy síně vážili jen pro ni.

Jak již bylo výše jednou řečeno, jednalo se o zkoušku, a tak jsme měli možnost kromě celé skladby slyšet i její části, které si těleso potřebovalo zopakovat. Na jednu stranu to byla jedinečná možnost si připomenout část, které jsme se třeba předtím moc nevěnovali, zároveň to byl i čas pro některé unuděné zopakovat své poznámky o tom, že je to již dlouhé apod. Oběma paním profesorkám je třeba poděkovat za trpělivost s námi a doufám, že chování některých z nás je zcela neodradilo a že budeme mít alespoň s těmi, kdo si vyberou v kvintě hudební výchovu, opět možnost nějaký výukový koncert navštívit. 

Václav Štěpán

tercie A

Zobrazeno: 3668x

Aktuální informace

25.02.2021

Upozorňujeme zákonné zástupce uchazečů do 1.ročníku ve školním roce 2021-22, že v pondělí 1.3. je poslední možný termín k odevzdání přihlášky v kanceláři školy nebo k jejímu odeslání doporučeným dopisem.

03.02.2021

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem ke COVID situaci stanovujeme úřední hodiny pro odevzdání přihlášek takto:

 

pondělí 

9 - 11 a 14 - 16 hod.

středa   
9 - 11 a 14 - 16 hod.

 

Termín pro odevzdání přihlášek je 1. 3. 2021

 

Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických opatření - vstup do školy je možný jen s rouškou, v hale školy použijte desinfekci a do kanceláře vstupujte jednotlivě.

Celý článek

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1934.

Narodil se 9. 11. 1915 v Nymburce. Učil se hrát na housle, klavír, varhany a také zpíval. 

Svět v roce založení školy

Lyžařské závody

únor 1903

Ve Vysokém nad Jizerou se konaly lyžařské závody za účasti mnoha zahraničních závodníků. 

Nejčtenější

01.02.2021

Ze školního do okresního kola soutěže postoupili tito mladí geografové: V kat. A F. Kubálek, K. Davídek (oba 1PB) a D. Ocelák (1PA), v kat. B A. Zemanová (2SA), v kat. C M. Kubečka, M. Terš (oba 3TA) a  Ž. Valentová (3TB) a v nejvyšší SŠ kategorii D J. Furgalák (8OA), P. Vilímek (7MA) a M. Laš (8OB).

celý článek
03.02.2021

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem ke COVID situaci stanovujeme úřední hodiny pro odevzdání přihlášek takto:

 

pondělí 

9 - 11 a 14 - 16 hod.

středa   
9 - 11 a 14 - 16 hod.

 

Termín pro odevzdání přihlášek je 1. 3. 2021

 

Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických opatření - vstup do školy je možný jen s rouškou, v hale školy použijte desinfekci a do kanceláře vstupujte jednotlivě.

celý článek
10.02.2021

V sobotu 6.2. a v neděli 7.2. reprezentovala Českou republiku sourozenecká dvojice Kateřina a Daniel Mrázkovi na juniorských mezinárodních závodech „Egna Dance Trophy 2021“ v italském městě Egna.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!