VLS na exkurzích v Nymburce

VLS na exkurzích v Nymburce

Vlastivědný seminář po celý školní rok navštěvuje 13 žáků a žákyň z 1PB. V průběhu roku se seznámili s dějinami území Nymburska v pravěku a raném středověku, po celou zimu zkoumali nymburské dějiny a památky a na jaře si některé z nich prohlédli i v terénu. V posledních měsících školního roku se jejich zájem stočil též k Poděbradům a Lysé nad Labem.

Letošní VLS má dějepisné zaměření (dějepisné a zeměpisné zaměření se rok od roku střídá, aby si tento předmět mohli žáci 1PB a 2SB zapsat po oba úvodní roky svého studia). Každý z žáků si v průběhu celého školního roku tvoří vlastní "brožurku", tedy jakoby originální učebnici VLS. Do ní si zaznamenává teoreticky probírané učivo i zajímavosti z exkurzí, vlepuje fotky, mapky apod. Brožurka bude každému určitou památkou na první prozkoumání místního regionu a orientaci v něm.

Vzhledem k tomu, že v hodinách dějepisu v primě se probírá pravěk a starověk, a žáci ještě nemají jistotu ani v členění dějin na základní epochy, ani v orientaci v minulosti jako takové, věnovali jsme se vývoji Nymburska přísně chronologicky a s odkazy na epochy jako např. středověk, novověk, ... První mimořádnou aktivitou byla návštěva nymburské eneolitické mohyly kmenového náčelníka ještě v září. V průběhu zimních měsíců jsme se postupně všichni vystřídali s krátkými referáty k nymburským památkám, které pan profesor ještě doplnil některými zlomovými okamžiky minulosti královského města (založení, městská privilegia, poskytnutí úkrytu princezně Elišce Přemyslovně v roce 1310, saský vpád roku 1634, období rozvoje v 19. století související především s vybudováním železničního spojení Vídně a Berlína a železničních dílen v Nymburce). Na konci března jsme se v rámci seminární hodiny vypravili na prohlídku nymburské renesanční sladovny z 16. století. O měsíc později naše kroky vedly do expozice Vlastivědného muzea, kde jsme zkoumali nejen dějiny města a historické snímky ulic a objektů, ale i expozici k železniční dopravě. Okružní procházku historickým centrem Nymburka, která byla završením referátů, jsme absolvovali za krásného počasí v květnu. (Přitom většina ocenila mimo jiné také zastávku na zmrzlinu.)

Zpráva a fotky z proběhlé dobrodružné výpravy do Poděbrad i na červen plánované celodenní exkurze do Lysé přineseme v dalších samostatných článcích.

Možná nevíte, že Vlastivědný seminář (podle ŠVP) integruje předměty Dějepis a Zeměpis a zaměřuje se na lokální historii a regionální zeměpis Nymburska. Přispívá k naplňování cílů předmětů Dějepis a Zeměpis na příkladech z blízkého okolí bydliště studentů, spojuje v sobě aspekty historické a environmentální. Na základě hlubšího poznání lokální historie a zeměpisu regionu podporuje a rozvíjí lokální patriotismus (probouzení kladného vztahu k místu bydliště), národní cítění a vztah k naší zemi. Vlastivědný seminář napomáhá tomu, aby studenti byli schopni později snáze zařadit lokální historii a zeměpis regionu do širších souvislostí (zejména národních a evropských dějin a zeměpisu ČR a Evropy). Studenti se v něm učí orientovat se nejen v prostoru, ale i v dějích a v čase. Poznávají, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. Na základě poznávání okolní krajiny a dalších informací studenti sledují proměnlivost přírody a vliv lidské činnosti na ni.

Aktuální informace

11.07.2020

Prázdninové úřední hodiny jsou každé pondělí od 8 do 11 a od 12 do 14 hodin. 

17.06.2020

K 1. 7. 2020 bylo odevzdáno 60 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

Celý článek
16.06.2020

K 30. 6. 2020 bylo odevzdáno 30 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

Významní absolventi

Ing. František Tuláček

Ing. František Tuláček (7. 8. 1922-26. 10. 2012), pedagog, nestor českého drůbežářství a chovatelství, absolvoval v roce 1941.

Svět v roce založení školy

Stávka na dráze

6. dubna 1903

Všeobecná stávka železničářů v Nizozemsku

Nejčtenější

16.06.2020

K 30. 6. 2020 bylo odevzdáno 30 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

celý článek
17.06.2020

K 1. 7. 2020 bylo odevzdáno 60 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

celý článek
16.06.2020

Ředitel školy zveřejnil 16.6.2020 ve 13.05 hodin v souladu se zákonem č.135/2020 Sb. a vyhláškou 232/2020 Sb. pořadí uchazečů dle výsledků přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů.

Pro bližší určení pořadí u uchazečů se shodným počtem bodů byla postupně uplatňována doplňující kritéria v pořadí: MAT D > CJL C > CJL B > MAT B podle výše zmíněných kritérií, vyhlášenými ředitelem školy dne 30.1.2020.   

Doporučujeme k nahlédnutí "komentář k pořadí", který řeší další postup zákonných zástupců uchazeče. Pohlídejte si termín pro odevzdání zápisového lístku!

 

celý článek
 
Sókratés: Kdo chce pohnout světem, musí se nejdříve pohnout sám.