Kontroverze

07.10.2011
Kontroverze

Právní a etická historie fotografie

V pátek 7. 10. 2011 se několik desítek studentů našeho gymnázia pod dozorem p. prof. Černé, Málkové a Sedlaté vydalo na hudebně-výtvarnou exkurzi do Prahy. Nejdříve jsme si všichni poslechli přednášku o Schubertově nedokončené symfonii v kostele Svatého Štěpána a Judy a poté jsme se vypravili na Alšovo nábřeží.

Naše kroky zde vedly do Rudolfina, které toho času hostilo výstavu fotografií, jež si dala za předsevzetí zmapovat právní a etickou historii fotografie. Červeno-bílý nápis Kontroverze nás uvítal již venku a poté jsme ho mohli spatřit ještě několikrát uvnitř budovy předtím, než jsme se dostali do samotných výstavních prostor. Tam už červená přecházela do černobílé, kterou postupně nahrazovaly ostatní barvy, jak návštěvník procházel expozicí snímků, chronologicky seřazených od vzniku metody fotografie až po téměř současné dění zachycené na film.

Výstava skutečně provedla návštěvníka historií fotografie, a to z velice zajímavého úhlu pohledu. Dozvěděli jsme se, kdy byla fotografie povýšena za umělecké dílo, kdy bylo uznáno, že i na fotografii se vztahují autorská práva; viděli jsme, jak byly fotografie upravovány, kopírovány, falšovány. Zároveň expozice nadhazuje otázku, kde je hranice mezi uměním a skandálem, mezi kompozicí odvážnou a urážlivou, co se na fotografii dnes smí ukázat a co už raději ne.

Kladné ohlasy si výstava vysloužila také tím, že jsme si z ní neodnesli jen velice silný dojem, ale u každé fotografie si bylo možno vzít také jakýsi informační letáček, stručně popisující dané dílo. Jestliže někoho fotografie zaujaly a vzal si tyto listy u několika (nebo dokonce všech) vystavovaných fotografií, mohl si sestavit svůj vlastní katalog, prostřednictvím nějž si bude moci shlédnuté fotografie a jejich příběhy opět kdykoliv připomenout doma.

Aktuální informace

25.02.2021

Upozorňujeme zákonné zástupce uchazečů do 1.ročníku ve školním roce 2021-22, že v pondělí 1.3. je poslední možný termín k odevzdání přihlášky v kanceláři školy nebo k jejímu odeslání doporučeným dopisem.

03.02.2021

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem ke COVID situaci stanovujeme úřední hodiny pro odevzdání přihlášek takto:

 

pondělí 

9 - 11 a 14 - 16 hod.

středa   
9 - 11 a 14 - 16 hod.

 

Termín pro odevzdání přihlášek je 1. 3. 2021

 

Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických opatření - vstup do školy je možný jen s rouškou, v hale školy použijte desinfekci a do kanceláře vstupujte jednotlivě.

Celý článek

Významní absolventi

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (*1952), na Gymnáziu Nymburk maturoval v roce 1972 ve třídě 4.C.

Svět v roce založení školy

Cenzura v Prusku

únor 1903

Pruský ministr vnitra podal v Poslanecké sněmovně vysvětlení, proč byla zakázána hra Das Tal des Lebens (Údolí života) od Maxe Dreyera:

Nejčtenější

01.02.2021

Ze školního do okresního kola soutěže postoupili tito mladí geografové: V kat. A F. Kubálek, K. Davídek (oba 1PB) a D. Ocelák (1PA), v kat. B A. Zemanová (2SA), v kat. C M. Kubečka, M. Terš (oba 3TA) a  Ž. Valentová (3TB) a v nejvyšší SŠ kategorii D J. Furgalák (8OA), P. Vilímek (7MA) a M. Laš (8OB).

celý článek
03.02.2021

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem ke COVID situaci stanovujeme úřední hodiny pro odevzdání přihlášek takto:

 

pondělí 

9 - 11 a 14 - 16 hod.

středa   
9 - 11 a 14 - 16 hod.

 

Termín pro odevzdání přihlášek je 1. 3. 2021

 

Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických opatření - vstup do školy je možný jen s rouškou, v hale školy použijte desinfekci a do kanceláře vstupujte jednotlivě.

celý článek
10.02.2021

V sobotu 6.2. a v neděli 7.2. reprezentovala Českou republiku sourozenecká dvojice Kateřina a Daniel Mrázkovi na juniorských mezinárodních závodech „Egna Dance Trophy 2021“ v italském městě Egna.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!