1PB na cestě do pravěku

1PB na cestě do pravěku

I prima B se vydala na dvouhodinovou cestu do pravěku, tedy do Archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové. Jak si to užila?

Dne 12. 4. jsme vyrazili na výlet do archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové, kde jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se v pravěku žilo. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, v nichž jsme program absolvovali. Celý program byl rozdělen na dvě části: jedna o vaření a druhá o zbraních.

V části o zbraních nás nejprve seznámili se samotnými zbraněmi. Ukázali nám zbraně z období paleolitu až do stěhování národů. Na některé zbraně jsme si mohli i sáhnout a prohlédnout si je. Byly tam různé sekery (kamenné, bronzové i železné), oštěpy a meče. Viděli jsme i brnění římského legionáře, které jsme mohli porovnat s prostým vybavením Germánů. A též jsme si mohli potěžkat jejich štíty. Poté následovala praktická část, kde jsme si mohli samotné zbraně vyzkoušet. Házeli jsme tedy vrhačem oštěpů a oštěpy. Vyzkoušeli jsme si také pravěký prak a zjistili jsme, že zacházení s ním není vůbec jednoduché. Také jsme si vystřelili z luku.

V části o jídle a stravování, jsme si šli nejdříve prohlédnout různé keramické nádoby a sošky zvířat.  Potom jsme měli roztřídit potravin rozestavěné na stole na ty, které mohli v paleolitu jíst, a na ty, které jíst nemohli. Když jsme skontrovali, jestli jsme to měli správně, šli jsme ven. Tam nastala praktická část. Vyzkoušeli jsme si, jak se dříve vyráběla mouka, krájeli jsme jablka nožem z pazourku a louskali ořechy kamenem. Na malém políčku se z nás na chvíli stali pravěcí zemědělci. Paní,  která nás prováděla, uvařila kaši,  kterou jsme osladili medem a přidali jsme do ní jablka a ořechy. Domů jsme si odvezli malý balíček s pravěkou směsí müsli.

Celý výlet jsme si velmi užili a všem tento archeopark vřele doporučujeme!

Barča Šídová a Eliška Fiedlerová, 1PB

Aktuální informace

18.01.2021

Konverzační soutěž ve FRJ - krajské kolo Středočeský kraj

Olympiáda se v letošním roce bude skládat pouze z individuální ústní části (nebude obsahovat společnou poslechovou část jako v předchozích letech). Individuální ústní část se bude skládat z popisu obrázku a z „jeu de rôle“ (pro kategorie ZŠ/VG I, ZŠ/VG II) nebo z popisu obrázku a argumentace (pro kategorie SŠ I, SŠ II).

Celý článek
25.11.2020

Obědy je možno odebírat podle způsobu výuky takto:

  • při distanční výuce  - pouze odběr (take away)
  • při prezenční výuce - běžné stravování

Při obou způsobech je ale nutné stravu předem objednat v systému a DODRŽOVAT pravidla určená provozovatelem. Doba pro výdej obědů je od 11:00 do 14:00 hod.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1950.

Narodil se 7. 3. 1931 v Nymburce. Je jedním z nejslavnějších hráčů české basketbalové historie.

Svět v roce založení školy

Přistěhovalci do USA

3. březen 1903

V USA byl schválen přistěhovalecký zákon, 

Nejčtenější

21.12.2020

V roce 2020 jsem se zúčastnila projektu Otevřená věda, který organizuje Akademie věd ČR. Díky tomuto programu se mohou studenti středních škol ucházet o roční stáže, které vypisují vědečtí pracovníci. Na výběr je z oblastí živé a neživé přírody i humanitních oborů.

celý článek
08.01.2021
PES rozhodl o tom, že uchazeče o studium nebudeme moci letos přivítat na lednovém Dnu otevřených dveří na živo přímo ve škole. 
 
Je jasné, že jak pro školu, tak pro uchazeče a jejich rodiče, je předání potřebných informací o škole samotné, školním vzdělávacím programu a zejména o podobě přijímacích zkoušek a kritériích pro přijetí, naprosto zásadní a veledůležité. Z toho důvodu jsme připravili
 

Den otevřených dveří v on-line podobě

DOD se bude konat ve středu 13. 1. 2021 v době od 18:00 do 20:00 hod.
 
DOD bude probíhat formou společné schůzky v prostředí Google Meet. 
Adresa schůzky je
Pro úspěšné přihlášení je nutné použít osobní Gmail účet.
 
Program DOD bude rozdělen do čtyř obsahově shodných bloků s trváním 30 minut. Jejich začátky budou v 18:00, v 18:30, v 19:00 a 19:30 hod. V úvodu každé půlhodinky zazní informace vedení školy a zbytek času bude věnován dotazům.
celý článek
14.01.2021

Sdělujeme smutnou zprávu. V pondělí 11. 1. 2021 zemřel pan prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., zakladatel oboru vakuové fyziky v Československu, vysokoškolský pedagog, spoluzakladatel Občanského fóra, náměstek ministra školství, od roku 2003 čestný absolvent nymburského gymnázia. 

 

 

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!