Mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka DELF scolaire

Mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka DELF scolaire

Jak již jste byli informováni, v letošním školním roce se naše škola, ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím a pod patronací Francouzské aliance v Pardubicích, opět stane zkušebním místem pro mezinárodní zkoušky z francouzštiny pro žáky a studenty základních a středních škol – DELF scolaire.

Podobně jako v minulém školním roce budou mít zájemci z Gymnázia Nymburk, ale i z okolních škol, možnost přihlásit se k jedné ze zkoušek DELF prokazující jednu z úrovní stanovených Společným evropským referenčním rámcem, tedy A1, A2, B1 či B2. Výhod vykonání zkoušky na naší škole je několik, především, zápisné za zkoušku je nižší, než pokud by se uchazeč přihlásil v klasických zkušebních centrech (zkouška A1 550 Kč místo 700 Kč, A2 750 Kč místo 1.000Kč, B1 1.100 Kč místo 1.500 Kč a B2 1.400 Kč místo 1.800 Kč). Zapsaní zájemci nemusí cestovat nikam daleko, písemná i ústní část zkoušky proběhne na půdě naší školy, podobně i předání certifikátů. Nemalou výhodou je i domácí prostředí.

Pokud byste si tedy rádi ověřili svou jazykovou úroveň, využijte této příležitosti a zapište se na jednu z daných zkoušek. Každý malý krůček ověřený zkouškou a odměněný diplomem je výbornou motivací k dalšímu studiu.

Využijte tedy možnosti. Přihlášky se podávají do 11. listopadu 2011, zkoušky samotné se potom konají v týdnu od 28. listopadu do 1. prosince 2011.

Přihlášky a bližší informace obdržíte u prof. P. Kotyzy, L. Prokešové či S. Castagnier

Aktuální informace

30.04.2021

Od pondělí 3. 5. 2021 je umožněn "rotační" návrat žáků nižšího G do školy🍀🍀🍀.

V pondělí zahájí výuku ve škole primy a sekundy. Rodiče i žáci budou informováni o podmínkách a pravidlech emailem v pátek 30. 4.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1923.

Narodil se 15. 2. 1905 v Mostě. Dětství prožil v Lounech. Studoval na reálce v Lounech a Nymburce, kde pracoval jeho otec jako strojvůdce.

Svět v roce založení školy

Neúspěšná jednání o úředním jazyku

3. leden 1903

Němečtí a čeští poslanci se sešli ve Vídni na konferenci, která měla vyřešit jazykový problém v Čechách. 

Nejčtenější

19.04.2021

 

 

V sobotu 17. dubna 2021 zemřela po krátké těžké nemoci naše kolegyně paní Jana Jeníková.

celý článek
28.04.2021

Přijali jsme Školní výzvu Běhu pro Paměť národa 2021!

"Běh nás vede k vytrvalosti, sebepoznání, překonávání sám sebe. Stejně tak nás k tomuto inspirují příběhy našich pamětníků." Tolik motto pořadatelů. 

 

celý článek
07.05.2021

Nadějný informatik Filip Touš (8OA), náš dosud nejúspěšnější sočkař, ověnčený bronzovou medailí z Celostátní přehlídky SOČ 2019, se letos mimo účast v dalším ročníku sočky přihlásil také na prestižní konferenci Student EEICT 2021. Formou videokonference na ní obhájil svůj konferenční příspěvek Defeating Ransomware By Hooking System Calls in Windows OS a obsadil druhé místo mezi středoškoláky v celé ČR. Účast na této konferenci znamená mj. i "vstupenku" ke studiu na FEKT VUT v Brně.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!