ADAPTAČNÍ KURZ 1.PB

ADAPTAČNÍ KURZ 1.PB

Dne 14. 9. 2015 jela 1PB ve složení 30 dětí, 3 profesorky - Stránská, Poprová, Haníková a 2 lektoři - Anežka a Michal na adaptační kurz na chatu Gymnázia Nymburk v Rokytnici nad Jizerou. Hned po příjezdu jsme šli asi necelý 1 km do kopce.

Po ubytování nás čekala naše první túra na Huťské vodopády a Dvoračky. Paní kuchařka nám mezitím připravila výbornou rajskou omáčku s knedlíkem. Naši lektoři Anežka a Michal si pro nás připravili týdenní hru s názvem Hunger Games (Hladové Hry). Poté, co nám řekli téma, jsme se rozdělili do týmů po 5-6 členech. V těchto týmech jsme byli celý týden. Blížila se desátá hodina, lektoři ukončili svůj program a my jsme šli spát.

Druhý den v úterý jsme v 7.30 vstali a měli ranní rozcvičku. Za chvíli byla snídaně, ke které jsme měli jako každý den ovesnou kaši. Po snídani byly hodiny výtvarné a hudební výchovy, každá 90 min. Když jsme ukončili hodiny, tak nás po obědě  čekal druhý výlet. Jeli jsme autobusem do Muzea zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou. Tam nás čekala exkurze. Potom  jsme šli pěšky asi 7 km zpět na chatu. Po příchodu byla opět výborná večeře, nějaké hry a rovnou spát.

Ve středu v poledne jsme jeli do harrachovské sklárny. Potom jsme šli na lanovku, která nás vyvezla na Čertovu horu. Na hoře jsme hráli hru demonstranti vs. policajti. Občerstvili jsme se borůvkami a vyrazili pěšky zpět na chatu. Dali jsme si večeři a šli spát.

Ve čtvrtek ráno hned po snídani jsme se vydali na celodenní výlet  k prameni Labe. Na Dvoračkách jsme si udělali malou přestávku a zase pokračovali dál. Další přestávka byla u Růženčiny zahrádky. Když jsme došli k Labi, zjistili jsme, že koryto bylo vyschlé. No a tak jsme pokračovali dál. Další zastávka byla u Vosecké boudy, bylo to asi 500 m od Polska, tak kdo chtěl, mohl se tam jít podívat. Kolem páté odpoledne jsme došli zpět  na chatu. Dali si večeři a poté byla diskotéka. Večerka se posunula až na 23:00 hodin. Kdo chtěl, mohl jít spát dříve.

V pátek ráno  jsme měli rozcvičku na téma Hunger Games, měli jsme vyběhnout pahorek a nahoře byly sladkosti, kdo seběhnul první dolů, dostal speciální odměnu. Když doběhl poslední, vydali jsme se na snídani. Po snídani jsme něco pobalili a šli na hudební a výtvarnou výchovu. Potom jsme uklízeli a balili. Šli jsme  ještě na poslední oběd a jeli domů.

                            Vypracovala: Peková a Šafrová 1PB

Aktuální informace

11.10.2021

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za rok 2020-2021.

27.09.2021

Ředitel školy zveřejnil kánon literatury pro maturitní zkoušku ve školním roce 2021-22.

Významní absolventi

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (*1952), na Gymnáziu Nymburk maturoval v roce 1972 ve třídě 4.C.

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Dreyfus odhalení

6. dubna 1903

Nová odhalení v Dreyfusově procesu: 

Nejčtenější

07.10.2021

Po jedenapůlroční přestávce způsobené pandemií přivítáme v naší škole jako hosta další alumni besedy absolventku školy paní Mgr. Janu Smolíkovou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Protože se věnuje geografii, životnímu prostředí a již vícekrát navštívila Antarktidu, bude její povídání především o tomto sedmém a zároveň nejchladnějším dílu světa.

celý článek
27.09.2021
22. září jsme byly pozvány na Paralympiádu speciální školy v Poděbradech, která se konala v rámci oslav 100 let výročí založení.
 
 
celý článek
05.10.2021

Po nucené roční covidové odmlce se na našem gymnáziu konal opět tradiční Evropský den jazyků, jehož cílem je upozornit na jazykovou rozmanitost a podpořit studium druhého cizího jazyka.

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu