Shrnutí činnosti Debatního klubu - Podzim 2011

Shrnutí činnosti Debatního klubu - Podzim 2011

Stejně jako fotbalová liga, tak i liga debatní má v současné chvíli zimní přestávku. Je tedy čas bilancovat, alespoň stručně, proběhnuvší podzimní snažení členů nymburského debatního klubu...
Shrnutí činnosti Debatního klubu Gymnázia

-

Podzim 2011

 

 

 

Úvod:

Debatní klub Gymnázia Nymburk (dále jen DKNBK) nepřetržitě působí od podzimu 2005. Při své činnosti se jeho členové věnují dobrovolné aktivní mimoškolní činnosti, kdy prostřednictvím debatního programu rozvíjí své schopnosti a kompetence potřebné pro život v občanské společnosti.

 

 Studenti rozvíjí sebe sama díky debatnímu programu v oblasti logiky, kritického myšlení, rétoriky, práce s informacemi, skloubení individuálního výkonu s týmovou spoluprací a společenskému chování a odpovídajícímu celkovému vystupování. Za tímto účelem se členové DKNBK pravidelně scházejí každé úterý od 14:10 v prostorách školy a během zpravidla dvouhodinových tréninků na sobě pod metodickým vedením pracují a připravují své výstupy v podobě obhajob stanovisek vůči kontroverzním tezím, které jsou dějištěm každé debaty, kde se střetávají dva soupeřící týmy, jeden hájící stanovisko teze a druhý jdoucí proti němu. Přístup ke kontroverzním tématům debatéry vede k poznání, že žádný problém na tomto světě není jen černý či bílý, že neexistuje absolutní pravda.

 

Touto cestou pak debatéři nejenže rozvíjí své vlastní schopnosti, ale i se vzdělávají v debatované problematice, kde se prolínají témata domácí i zahraničí, témata z oblasti filosofie, práva, etiky, přírodních věd a dalších odvětví lidské činnosti. Poznatky získané díky debatnímu programu pak ve velké míře využívají v běžných hodinách napříč osnovami. A velkým plusem je, že debata interaktivní formou přibližuje důležitá a zajímavá a aktuální témata i studentům, kteří zatím v rámci výuky dané téma nepoznali či ho poznají až v dalších letech. I touto cestou pak činnost DKNBK přispívá k všestrannému rozvoji studentů. Studenti zároveň získávají schopnost své poznatky, okruhy otázek a myšlenkové pochody lépe a jasněji vyjádřit, čímž přispívají ke kvalitě a aktivizaci běžných hodin výuky.

 

 

Pravidelná činnost:

Svou činnost rozvíjí DKNBK ve dvou rovinách. V rovině „školní“ a rovině „reprezentační“. Na školní rovině leží těžiště v pravidelné každotýdenní práci studentů pod metodickým vedením trenéra Jana Knytla. V rámci tréninků studenti rozebírali debatovanou problematiku, během tohoto podzimu se jednalo o problematiku ochrany obětí domácího násilí a situace v Eurozóně. 

 

Vedle samotné přípravy na konkrétní teze mají studenti prostor si v rámci různých cvičení prohloubit své vědomosti a schopnosti po stránce rétorické, logické a improvizační. Členové DKNBK však během svých tréninků neřeší jen závažná světobolná témata, nýbrž debatování je i zábavnou činností a tak během schůzek klubu byla oddebatována i řada veselých a odlehčených debat.

 

 Vedle teoretické přípravy je ale stěžejní i příprava praktická v podobě konání debat, kterých se studenti účastí a prověřují své schopnosti a přípravu ve světle soutěžní kritiky. Jen během podzimu 2011 proběhlo na půdě školy v rámci činnosti DKNBK 18 soutěžních debat. Obecně platí, že v posledních třech letech jsou nymburští studenti těmi nejaktivnějšími z celé debatní komunity. Činnosti DKNBK se účastnilo tento podzim přes 20 studentů.

 

Vůbec, personální stránka je velkým pozitivem posledních tří let. Přes řadu problémů personálně-metodického charakteru se klub ocitl na hraně své existence. DKNBK se pak podařilo díky změnám, zejména jednotnějšímu a kvalitnímu metodickému vedení a zlepšenému přístupu k účastníkům-studentům, stabilizovat, hlavně personálně, a po kritických letech, zejména roku 2008, se daří klub od roku 2009 soustavně personálně rozšiřovat. Zejména i díky aktivitě a přístupu studentů (a jejich spolupráci s trenérem DKNBK), kteří se podílejí na propagačních akcích typu ukázkových debat a jiných, které v roce 2007/2008 byly výrazně tehdejší vedoucí klubu zanedbány a měly za výsledek téměř zánik celého klubu. I díky zlepšení v této oblasti se DKNBK vrací v rodině debatních klubů v ČR na své místo z jara roku 2007, kdy patřil k těm největším a nejúspěšnějším klubům z rodiny ADK o.s.

 

Dalších debat se pak studenti účastnili v rámci turnajů Debatní ligy, a to v České Třebové a Liberci, kde na reprezentanty naší školy čekalo na každém turnaji po pěti debatách. V rámci turnajů měří své síly a schopnosti studenti z celé republiky. Každého turnaje se účastní přes 75 studentů z řady pražských gymnázií, Liberce, OPEN GATE, Přerova, Olomouce, Českého Těšína, Opavy, Kojetína, Litovle, Brna, Frýdku-Místku a dalších měst ČR. Počínaje rokem 2011/2012 došlo ke změně v organizaci turnajů, jejich počet se rozšířil na 5 (2 podzimní a 3 jarní) plus finále, kam se kvalifikuje 8 nejlepších týmů. 

 

V rámci turnajů v místech po celé republice tak debatéři nymburského Gymnázia šíří a reprezentují dobré jméno školy, nejen díky svým výsledkům, ale i díky pozitivnímu, vstřícnému a slušnému chování během debatních akcí.

 

 

Metodické zajištění:

Po metodické stránce vede DKNBK absolvent Gymnázia Jan Knytl. Ten během svého více než šestiletého působení v debatním programu po dvouleté debatní zkušenosti nejprve získal akreditaci rozhodčího (od 2007) a posléze od roku 2009 působí jako Metodik Ředitelství soutěží Asociace debatních klubů. V této pozici se podílí na koncepci celého debatního programu a jeho realizaci, vedle toho zajišťuje i proškolení a akreditační řízení rozhodčích a dalších účastníků debatního programu. Počínaje rokem 2010 byl jmenován do pozice Debatního ombudsmana a řeší tak veškeré vnitřní problémy v rámci soutěžního programu. Od zimy 2007 vede DKNBK.  Během svého působení v debatním programu, oddebatoval takřka 100 debat, byl vyhlášen nejlepším řečníkem několika turnajů a i roku 2007. V rámci činnosti rozhodčího rozhodl přes 200 debat.

 

Od roku 2011 pak vykonávají v rámci DKNBK činnost akreditovaného rozhodčího i studenti maturitního ročníku – Daniel Gromada, Gabriela Horynová a Jakub Sladký, kteří úspěšně prošli akreditačním řízením. Všichni tři pak v debatním programu působí úspěšně již 4 roky v pozici debatérů.

 

 

 

Soutěžní výsledky týmů:

V rámci soutěží pořádaných Asociací debatních klubů o.s. se zúčastnily následující týmy následujících turnajů (DL/DP):

TOGO (J. Sladký, G. Horynová, D. Gormada)

-          Liberec (DL) – 1. místo (z 15 týmů)

 

Per Elequens (V. Kučera, M. Dolečková, M. Jecha, M Vlčková, J. Sladký)

-          Liberec (DL) – 2. místo (z 15 týmů)

-          Česká Třebová (DL) – 2. místo (z 15 týmů)

-          Olomouc Open Cup (DP) – 3. místo (z 6 týmů)

 

Ergo (V. Urban, O. Veselý, M. Vlčková, K. Horáčková, D. Gromada):

-          Liberec (DL) – 8. místo (z 15 týmů)

-          Česká Třebová (DL) – 1. místo (z 15 týmů)

t

Průběžně: tým TOGO je první, tým Per Elequens druhý a tým Ergo pátý v kvalifikačním pořadí Debatní ligy. V rámci soutěže Debatní pohár pak je vedoucím týmem pořadí tým Per Elequens (minulé tři ročníky pak vyhrál tým TOGO).

 

 

Soutěžní výsledky jednotlivců:

V rámce soutěže jednotlivců se určuje dvojí pořadí, a to v rámci soutěže Debatní liga (DL) a Debatní pohár (DP) a navíc se určují i nejlepší mluvčí jednotlivých turnajů.

 

a)      Pořadí mluvčí v rámci celé DL (po podzimní části, z 65 zúčastněných):

1. Václav Kučera
2. Jakub Sladký
3. Daniel Gromada
4. Gabriela Horynová
5. Martina Dolečková
13. Martina Vlčková
26. Martin Jecha
56. Kateřina Horáčková
58. Ondřej Veselý
59. Vojtěch Urban

 

b)      Pořadí mluvčích v rámci DP (po podzimní části, z 92 zúčastněných):

1. Gabriela Horynová
2. Jakub Sladký
4. Daniel Gromada
12. Michal Skuhrovec
13. Martina Dolečková
14. Václav Kučera
23. Martina Vlčková
33. Martin Jecha
54. Petr Pokorný
65. Martin Kozák
70. Tereza Javůrková
73. Vojtěch Urban
74. Jana Hájková
75. Kateřina Horáčková
77. Barbora Henzlová
77. Alžběta Křížková
77. Ondřej Veselý
84. Kristýna Kutnarová
85. Jana Follerová
89. Veronika Píchová
92. Vít Pospíšil

 

 

 

 

c)       Individuální umístění v TOP 5 turnaje:

 

  1. 1.       Liberec (DL)

 

1. místo Václav Kučera

2. místo Jakub Sladký

3. místo Martina Dolečková

4. místo Gabriela Horynová

5. místo Daniel Gromada

 

  1. 2.       Česká Třebová (DL):

 

1. místo Daniel Gromada

2. místo Jakub Sladký

5. místo Martina Vlčková

 

 

  1. 3.       Olomouc Open Cup (DP):

 

1. Martina Vlčková

2. Martina Dolečková

3. Martin Jecha

 

 

 

 

Výhled na rok 2012:

Na jaře 2012 čeká nymburské debatéry, kromě pravidelné práce v rámci tréninků, ještě trio kvalifikačních turnajů a případný květnový finálový turnaj v Praze. Vzhledem k vývoji a neustálému zlepšování studentů lze očekávat výrazné zastoupení na finálovém turnaji. Tým TOGO zatím drží průběžnou první příčku v pořadí DL. Tým Per Elequens druhé a tým Ergo páté místo. Přičemž na finále se kvalifikuje alespoň 8 nejlepších týmů.

 

Navíc je třeba počítat s tím, že kvalifikační podmínky mohou splnit i mladší debatéři, kteří se zapojili do činnosti klubu během podzimu a dosud nevyjeli na turnaj, ale pilně se na to připravují a jejich pokrok je velkým příslibem do budoucna.

 

 

Poděkování:

Poděkovat se sluší zejména studentům, kteří týden co týden se účastní schůzek DKNBK, nutno zdůraznit že ve svém volném čase a ve výrazném časovém rozsahu. Ti nejpilnější strávili během podzimu jen na schůzkách či debatních turnajích (u turnajů je započtena je jen doba pro konání debaty a zpětné vazby) přes 100 hodin, a to nezmiňuji dobu nutnou pro jejich domácí přípravu, která je také úctyhodná a podle odhadů ještě překračuje dobu strávenou na klubu a turnajích. Ale jedná se o činnost, která se studentům v jejich školním a dalším životě vrátí a zužitkují ji. Také je třeba z pozice trenéra debatního klubu, abych poděkoval již zmíněným rozhodčím (D. Gromadovi, G. Horynové a J. Sladkému) za pomoc při rozhodování debat rozrůstajícího se klubu.

 

Dále je nutno vyjádřit poděkování vedení školy, zejména panu řediteli RNDr. Jiřímu Kuhnovi a jeho zástupcům Mgr. Iloně Drahotové a RNDr. Martinu Léblovi, za vstřícný přístup, který umožňuje bezproblémový chod DKNBK, ať už po stránce poskytnutých prostor (učeben), tepla a světla během tréninků, či umožnění propagačních akcí (které si zajišťovali členové DKNBK již sami), které proběhly na konci června a začátku září tohoto roku.

 

Stejně tak je nezbytné vřele poděkovat Rodičovskému sdružení Gymnázia (RSG) za důležitou finanční pomoc, která, ve formě částečné úhrady nákladů spojených s turnajem, debatérům usnadňuje reprezentaci dobrého jména Gymnázia v rámci celorepublikových debatních soutěží.

 

 

 

V Praze dne 19.12.2011

Jan Knytl, trenér Debatního klubu Gymnázia Nymburk

Aktuální informace

29.04.2022

Upozorňujeme rodiče nepřijatých uchazečů, že rozhodnutí o nepřijetí byla zaslána zákonným zástupcům doporučeně takto:

  • čtyřleté studium v pátek 6.5.
  • osmileté studium v pondělí 9.5.
 
Celý článek
29.04.2022

Sledujte vývoj přijat - nepřijat!

31.01.2022

Ředitel školy zveřejnil kritéria přijjímacího řízení:

Významní absolventi

František Rachlík

Absolvoval v roce 1924.

Narodil se 16. 9. 1904 v Nymburce, zemřel v Praze 13. 2. 1980. Po skončení vojenské služby studoval na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy filozofii, dějiny umění a estetiku.

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Smlouva o Aljašce

20. říjen 1903

Na základě jednání Spojené komise, složené ze zástupců Spojených států a Velké Británie, 

Nejčtenější

29.04.2022

Upozorňujeme rodiče nepřijatých uchazečů, že rozhodnutí o nepřijetí byla zaslána zákonným zástupcům doporučeně takto:

  • čtyřleté studium v pátek 6.5.
  • osmileté studium v pondělí 9.5.
 
celý článek
10.05.2022

Pokud máte rádi skvělou hudbu a jídlo, doražte na Majáles, pořádaný studenty gymnázia, který se koná 14. 5. 2022 v Nymburce v Parku Pod Hradbami. Dokonce nepotřebujete ani lístek. Začínáme v 13:30.

celý článek
30.04.2022

Páteční, slunečné ráno bylo před naší školou netradiční.  Za zvuků píšťalek, bubínků, řehtaček a ve šmloulích převlecích, se přišli rozloučit maturanti se školou. Tradiční rituál, který neodmyslitelně patří k naší škole, se po covidovém období vrátil a jsme tomu rádi!

Přejeme všem maturantům hodně štěstí u závěrečných testů, zkoušek i obhajob!

Vzpomínky na poslední zvonění – foto Michal Hrstka

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu