Projekt webinářů PoznejPovolání

Projekt webinářů PoznejPovolání

Už od září 2023 se celkem 18 středoškoláků z naší školy účastní pravidelných večerních webinářů projektu PoznejPovolání. Naše škola je dokonce oficiální partnerskou školou tohoto projektu. Cílem iniciativy a projektu je pomoci žákům ve výběru vysoké či střední školy, budoucího oboru a praktické specializace, otevřít nové obzory, motivovat k dalšímu studiu a přípravě na povolání a usnadnit budoucí vstup na pracovní trh. A od ledna je možné se do projektu přidat a zaplatit si možnost připojit se na zbývající webináře do konce školního roku. To všechno z pohodlí domova a za cenu pouhých jednotek korun za každý webinář.

Podrobnosti a registrační formulář jsou k nalezení na webových stránkách www.poznejpovolani.cz. Kdo nemá v pondělí či ve středu večer čas, může shlédnout nejpozději 10 dní po termínu alespoň záznam z webináře. I to někteří s povděkem využívají, přestože se v chatu nemohou lektora už na nic zeptat. Většina lektorů ale vyzývá k pokládání dalších otázek třeba emailem klidně i ex post.
 
Volba správného povolání není vůbec snadná a jde o velké životní rozhodnutí s podstatným dopadem na budoucnost v životě každého jedince. Proto je vhodné získat co nejvíc informací a určitý celkový přehled o pracovním trhu. Toho lze ve škole dosáhnout jen velmi obtížně, vyučované předměty jsou někdy dost daleko od skutečné praxe a aktuálních trendů. Stránky projektu uvádí už nyní dopředu detailní harmonogram náplně webinářů pro pondělí i pro středy.
 
Všichni studenti na vyšším a čtyřletém gymnáziu dostali informaci o projektu do své školní emailové schránky ještě před koncem minulého školního roku a přes třídní učitele jsme informovali i jejich rodiče. Vyšel k tomu i nabídkový článek na školním webu. Osmnáct přihlášených napříč ročníky a třídami webináře PoznejPovolání sleduje, někteří dokonce úplně všechny - byť někdy jen ze záznamu. Dva takoví se nechali přemluvit a napsali, co pro ně projekt PoznejPovolání znamená. Oba a v dokonalé shodě, nicméně, zapojení se rozhodně doporučují.
 
Díky projektu PoznejPovolání mám možnost zjistit, jaká všechna povolání existují napříč různými obory. Zjistit různé zajímavosti z praxe prezentujících. I jaké jsou k výkonu daného povolání potřebné předpoklady, vzdělání a co je jejich konkrétní pracovní náplní. Vojtěch Turek, 2A
 
Maturant Martin Lukášek, 8OA, pojal svou zpětnou vazbu vyloženě motivačně (až marketingově):
 
Milí studenti, když mi byl zmíněný webinář nabídnut panem učitelem, hned jsem po této šanci skočil. Byl to možná první moment, kdy jsem začal vnímat, že jsem si svoji kariéru začal psát už v primě. Mnoho ze vzdělaných lidí vám dokáže na webináři odpovědět na nespočet otázek. Nabízí i mentoring ve svých oborech.
Po tomto webináři jsem se začal zabývat oborem letectví a kosmonautikou. Již nyní jsem přijat na řadu univerzit v oboru strojírenství se zaměřením na letectví a kosmonautiku. Dále jsem vedoucím inženýrem v motorové části v raketového spolku Czech Rocket Society. Právě zmíněné je důsledkem píle a nezaspání šance jít na mnoho akcí, které vysvětlují věci, které mě baví.
Jako student studentům si dovolím radit: I když vám něco nepřijde jako nejlepší nápad nebo vám přijde něco docela zbytečné, ptejte se opačně: O co svou neúčastí přijdu? I když se budete topit za rok v učivu, věřte, že se můžete naučit vše.
Nakonec vám chci popřát vše nejlepší do dalších roků na naší škole a přidávám ještě poslední radu: Neporovnávejte se s kamarády, to je blbost. Porovnávejte se s nejlepším ve třídě či jakoukoli konkurencí. Tato mentalita vás dovede vysoko :)
 

Aktuální informace

26.06.2024

Během školních prázdnin je jako úřední den stanoveno pondělí od 9.00 do 11.00 hodin.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Ing. Josef Žampach (*19. 4. 1925), inženýrský geodet a držitel patentu, absolvoval na nymburském Reálném gymnáziu v roce 1944.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Americký Kongres vytvořil department

Americký Kongres rozhodl vytvořit department (ministerstvo) obchodu a práce, aby tak napomohl stabilizaci amerického hospodářství. 

Nejčtenější

25.06.2024

Posádky dračích lodí našeho gymnázia zvítězily v obou kategoriích a díky zisku i celkového vítězství v poháru škol přiváží ZLATÝ HATTRICK.

celý článek
25.06.2024

Letos se hostitelským městem této prestižní soutěže staly ve dnech 21.-23. 6. 2024 Pardubice. Na její realizaci se podílely SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem.

celý článek
27.06.2024

Pod záštitou vzdělávací organizace Agora CE se studenti výtvarné výchovy ze dvou tříd sext stali uličníky. Umělci, kteří jim zprostředkovávali půlroční projekt zaměřený na proměnu veřejného prostoru poblíž školy, byli Tomáš Roček, Filip Novák a za Agoru Tereza Konrádová.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.