Třetí aktivita frankofonního klubu

Třetí aktivita frankofonního klubu

Frankofonní klub Gymnázia Nymburk připravil pro studenty francouzštiny již třetí aktivitu. Tentokrát jsme „zariskovali“ a lektory se stali studenti tercie A, kteří připravili několik dílčích aktivit pro starší studenty. A poprali se s novou rolí skvěle.

Při zpracování aktivity vyšli studenti z návštěvy výstavy nymburského muzea „Energie“, připravené z fotografií francouzského fotografa Yann Arthus-Bertranda (www.ledeveloppementdurable.fr). Jak název napovídá, zaměření výstavy bylo ekologické, takže i téma třetí aktivity bylo dáno – ekologie. Skupinky studentů si zvolili fotografii, ze které vyšli při přípravě dílčího úkolu. Sami si nejprve museli osvojit specifickou slovní zásobu a následně ji nějakým způsobem předat ostatním. S novou rolí „učitele“ se velmi dobře sžili a tematicky i metodicky připravili stanoviště, která starším studentům představila klíčová ekologická témata, třídění odpadků, zdroje energie a jejich využití,…

Chtěla bych touto cestou poděkovat především studentům tercie A, kteří svým zodpovědným způsobem zpracovali aktivitu, ale i studentům septimy B, 3A a 6XA, kteří svým aktivním přístupem umožnili aktivitu realizovat.

                                                                                      Za realizační tým Lucie Prokešová

V rámci rozšířené výuky francouzštiny se několikrát za rok na naší škole pořádají tzv. aktivity frankofonního klubu. Třídy, které se učí francouzštinu buď některou činnost samy pro jiné žáky vytvoří anebo se samy stanou „oběťmi“ nástrah aktivit svých spolužáků. Každopádně si ale zlepší svou úroveň francouzštiny, naučí se něco nového (podle tématu dané činnosti) a možná se i pobaví.

Tentokrát bylo hlavní téma „ekologie“ a jednotlivé aktivity se řídily podle obrázků Yanna Arthuse Bertranda, se kterými jsme se seznámili a pracovali už dříve. Tentokrát jsme práci připravovali my, velmi chytří a snaživí studenti Tercie A, a to pro průměrné žáky Sexty A, Septimy B a 3. A. =) Aktivitu jsme připravovali ve dvojicích (případně trojicích). U některých bylo úkolem roztřídit odpadky do správného kontejneru, u jiných třeba seřadit potravní řetězec. Myslím, že úkoly nebyly zase tak těžké a že to všechny bavilo.

Bylo velmi zajímavé být tentokrát lektorem této aktivity (při jiných aktivitách frankofonního klubu to byli buď starší studenti, nebo učitelé; my jsme byli jen posluchači), ale protože z toho byli někteří starší studenti otrávení, bylo to i trochu namáhavé… Nakonec jsme je ale přemluvili k práci a výsledek byl skvělý! =)

Celá akce se uskutečnila v pondělí 31. ledna 4. a 7. vyučovací hodinu a v úterý 1. února 2011 třetí vyučovací hodinu v budově gymnázia. Lepší procvičení francouzského jazyka a ekologie jsme si ani nemohli přát!

Eliška Hradilová, 3TA

Septima ve frankofonním klubu

Dne 31. ledna 2011 se na nymburském gymnáziu konala akce v rámci výuky francouzského jazyka, zaměřená na ekologii. Třída tercie A pod vedením paní profesorky Prokešové seznámila ostatní studenty francouzského jazyka ze septimy B a 3A se zásadami správného třídění odpadků, ale i vznikem a využitím energií z obnovitelných i neobnovitelných zdrojů. Poutavou formou jsme se dozvěděli nové informace o těžbě i praktickém uplatnění ropy, připomněli si význam slunce a především důležitost ekologie a šetrnosti k naší planetě.

Tento projekt, spolufinancovaný evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky, byl pro nás nejen prospěšný, ale i zajímavý. Při obcházení čtyř tematicky odlišných stanovišť jsme plnili úkoly, při nichž jsme využili své znalosti cizího jazyka a dosavadní znalosti o ekologii a životním prostředí. Na každém ze stanovišť navíc žáci tercie přichystali pracovní listy, při jejichž vyplňování jsme si upevnili nově získané vědomosti a rozšířili si slovní zásobu.

                                                                                                          Eva Křížková, 7MB

Aktuální informace

13.09.2022

úterý 4/10 od 17:00 hod:

1PA - č. 7 - přízemí vlevo
1PB - č. 2 - přízemí vlevo
1A - č. 6 - přízemí vlevo

Významní absolventi

Michal Plavec

Michal Plavec (*1973), (regionální) historik, novinář a kurátor sbírky letectví Národního technického muzea v Praze, odmaturoval na nymburském gymnáziu v roce 1991.

Anketa

 
Motto školního roku 2022-23
Cornell Woolrich 16 %
Wayne Gretzky 16 %
Milton Berle 9 %
John Schaar 39 %
Napoleon Hill 19 %
Celkový počet hlasů: 237
Archiv anket

Svět v roce založení školy

První železobetonový most

červenec 1903

V Přerově byl přes řeku Bečvu postaven první železobetonový most v Českých zemích.

Nejčtenější

12.09.2022

V pátek 2.září se naše třída 1A vydala na adaptační kurz spolu s panem profesorem Machurkou a paní profesorkou Hornovou. Jely s námi také dvě dívky z oktávy, Kateřina a Vanda, které se v průběhu celého kurzu staraly o náš večerní program.

 

celý článek
01.09.2022

Projektu Otevřená věda 2022, pořádaného Akademií věd České republiky, se účastní opět několik studentků a studentek našeho gymmnázia. Často se studenti aktivit souvisejích s projektem účastní i během prázdnin. Luděk Melich ze 3.A dokázal svoji stáž rozpracovat velmi intenzivně v prvním pololetí roku 2022 a podařilo se mu zúčastnit se v červenci s jeho projektem mezinárodní konference ve skotském Edinburghu.

V následujícím článku popsal, jaké téma si v Otevřené vědě zvolil a jaké dojmy z konference si přivezl.

celý článek
01.09.2022

 

 

John Schaar  

Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.

 

 

 

 

Motto školního roku je v souladu s dlouhodobou vizí školy. Chceme být školou, z níž odcházejí odpovědní mladí lidé připravení po všech stránkách na to, že budoucnost vlastní i budoucnost společnosti je v jejich rukou. Mladí lidé, kteří si jsou vědomi, že bez aktivního přístupu, stálého vzdělávání, odvahy a pevných morálních zásad nebudou schopni budoucnost tvořit a stanou se jen pasivními prvky budoucího světa.

 

Nám učitelům motto opět připomíná, co je naší úlohou v přípravě žáků, které formujeme v jejich nejdůležitějším věku od 11 do 19 let. Připomíná nám naši odpovědnost. Současně nás nepřímo vybízí k využívání všech prostředků a všech možností, abychom v naší vzdělávací práci uspěli. 

 

Žákům motto sděluje, že svou budoucnost mají skutečně ve svých rukou. Čím dříve si to uvědomí, tím dříve budou schopni její podobu ovlivňovat. Vybízí je k aktivitě, k činorodosti, k promýšlení svých činů… Sděluje jim, že bez nasazení a bez vlastního přičinění budoucnost vytvářet nelze.

 

celý článek
 
John Schaar - Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.