Třetí aktivita frankofonního klubu

Třetí aktivita frankofonního klubu

Frankofonní klub Gymnázia Nymburk připravil pro studenty francouzštiny již třetí aktivitu. Tentokrát jsme „zariskovali“ a lektory se stali studenti tercie A, kteří připravili několik dílčích aktivit pro starší studenty. A poprali se s novou rolí skvěle.

Při zpracování aktivity vyšli studenti z návštěvy výstavy nymburského muzea „Energie“, připravené z fotografií francouzského fotografa Yann Arthus-Bertranda (www.ledeveloppementdurable.fr). Jak název napovídá, zaměření výstavy bylo ekologické, takže i téma třetí aktivity bylo dáno – ekologie. Skupinky studentů si zvolili fotografii, ze které vyšli při přípravě dílčího úkolu. Sami si nejprve museli osvojit specifickou slovní zásobu a následně ji nějakým způsobem předat ostatním. S novou rolí „učitele“ se velmi dobře sžili a tematicky i metodicky připravili stanoviště, která starším studentům představila klíčová ekologická témata, třídění odpadků, zdroje energie a jejich využití,…

Chtěla bych touto cestou poděkovat především studentům tercie A, kteří svým zodpovědným způsobem zpracovali aktivitu, ale i studentům septimy B, 3A a 6XA, kteří svým aktivním přístupem umožnili aktivitu realizovat.

                                                                                      Za realizační tým Lucie Prokešová

V rámci rozšířené výuky francouzštiny se několikrát za rok na naší škole pořádají tzv. aktivity frankofonního klubu. Třídy, které se učí francouzštinu buď některou činnost samy pro jiné žáky vytvoří anebo se samy stanou „oběťmi“ nástrah aktivit svých spolužáků. Každopádně si ale zlepší svou úroveň francouzštiny, naučí se něco nového (podle tématu dané činnosti) a možná se i pobaví.

Tentokrát bylo hlavní téma „ekologie“ a jednotlivé aktivity se řídily podle obrázků Yanna Arthuse Bertranda, se kterými jsme se seznámili a pracovali už dříve. Tentokrát jsme práci připravovali my, velmi chytří a snaživí studenti Tercie A, a to pro průměrné žáky Sexty A, Septimy B a 3. A. =) Aktivitu jsme připravovali ve dvojicích (případně trojicích). U některých bylo úkolem roztřídit odpadky do správného kontejneru, u jiných třeba seřadit potravní řetězec. Myslím, že úkoly nebyly zase tak těžké a že to všechny bavilo.

Bylo velmi zajímavé být tentokrát lektorem této aktivity (při jiných aktivitách frankofonního klubu to byli buď starší studenti, nebo učitelé; my jsme byli jen posluchači), ale protože z toho byli někteří starší studenti otrávení, bylo to i trochu namáhavé… Nakonec jsme je ale přemluvili k práci a výsledek byl skvělý! =)

Celá akce se uskutečnila v pondělí 31. ledna 4. a 7. vyučovací hodinu a v úterý 1. února 2011 třetí vyučovací hodinu v budově gymnázia. Lepší procvičení francouzského jazyka a ekologie jsme si ani nemohli přát!

Eliška Hradilová, 3TA

Septima ve frankofonním klubu

Dne 31. ledna 2011 se na nymburském gymnáziu konala akce v rámci výuky francouzského jazyka, zaměřená na ekologii. Třída tercie A pod vedením paní profesorky Prokešové seznámila ostatní studenty francouzského jazyka ze septimy B a 3A se zásadami správného třídění odpadků, ale i vznikem a využitím energií z obnovitelných i neobnovitelných zdrojů. Poutavou formou jsme se dozvěděli nové informace o těžbě i praktickém uplatnění ropy, připomněli si význam slunce a především důležitost ekologie a šetrnosti k naší planetě.

Tento projekt, spolufinancovaný evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky, byl pro nás nejen prospěšný, ale i zajímavý. Při obcházení čtyř tematicky odlišných stanovišť jsme plnili úkoly, při nichž jsme využili své znalosti cizího jazyka a dosavadní znalosti o ekologii a životním prostředí. Na každém ze stanovišť navíc žáci tercie přichystali pracovní listy, při jejichž vyplňování jsme si upevnili nově získané vědomosti a rozšířili si slovní zásobu.

                                                                                                          Eva Křížková, 7MB

Aktuální informace

19.11.2021

Zveřejňujeme souhrnné výsledky voleb do Školské rady GBHNB.

11.10.2021

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za rok 2020-2021.

27.09.2021

Ředitel školy zveřejnil kánon literatury pro maturitní zkoušku ve školním roce 2021-22.

Významní absolventi

Mgr. Josef Daniel Beneš

Absolvoval v roce 1958.

Narodil se v Praze r. 1941. Do svých sedmnácti let žil v Nymburce. 

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Sjezd socialistů Ruska

30. červenec 1903

Na ilegálním druhém sjezdu Sociálně demokratické dělnické strany Ruska v Bruselu (první se konal v roce 1898) vzplanul prudký ideologický boj mezi leninovci s tzv. oportunisty (J. Martova).

Nejčtenější

09.11.2021

O víkendu 5. – 7. 11. 2021 proběhla na našich chatách v Rokytnici, v letošním školním roce již druhá, úklidová brigáda. Na 16 kolegů a kolegyň vyrazilo připravit naše chaty na zimní provoz.  Kromě podstatných oprav a výměny materiálu, chaty prošly generálním úklidem, včetně mytí oken a leštění podlah. Níže si můžete udělat představu o dílčích krocích, které brigáda za 2 dny zvládla.

celý článek
21.11.2021

Druhá letošní alumni beseda, na niž přijal pozvání soudce Nejvyššího správního soudu ČR prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D., musela být z důvodů na straně našeho hosta ZRUŠENA. Omlouváme se všem, kteří s ní na středeční večer počítali. Máme alespoň příslib, že se uskuteční v náhradním termínu 27. ledna 2022.

celý článek
06.11.2021

V pátek 5.11. se pro naši školu rozeběhl nový ročník SFL (Středoškolská futsalová liga), který byl v loňském roce z covidových důvodů zrušen. Po poměrně dlouhé pauze jsme si tak mohli zahrát futsal a změřit síly s konkurenčními školami. Los nás poslal do poděbradské skupiny, kde jsme narazili na HŠ Poděbrady, Ekogymnázium Poděbrady a Gymnázium Jiřího z Poděbrad. Ve čtyřčlenné skupině se hrálo systémem každý s každým, první a druhý tým postupoval do 2. kola.

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu