Vítězství a dva postupy z KK Geologické olympiády 2023

Vítězství a dva postupy z KK Geologické olympiády 2023

7. ročník Geologické olympiády přinesl v roce 2023 našemu gymnáziu konečně postup do celostátního kola. Je to teprve poprvé, ale zase rovnou dvakrát... Z prvního místa ve Středočeském kraji si postup výš vysloužila naše matadorka minulých ročníků Anna Vávrová (8OB), která se do olympiády zapojila poprvé, když byla v kvartě. Letos v termínu konání KK nemocná Veronika Košťálová (5QB), která je Aniččinou nadějnou nástupkyní, byla vybrána za náš kraj do ústředního kola za své video na téma "Proč se mi líbí geologie?"

V pondělí 27. března 2023 do Berouna přijeli na KK GeO čtyři studenti nymburského gymnázia v doprovodu prof. Soukupa. Jedna nadějná mladá geoložka - jak už bylo vysvětleno výše - bohužel chyběla, přestože letošní OK GeO vyhrála. Pánská část výpravy na medaile ani čestné uznání úspěšného řešitele nedosáhla.

Nejlepší letošní mladá geoložka Středočeského kraje Anna Vávrová (8OB) se poprvé zapojila do 3. ročníku Geologické olympiády v roce 2019. Jako kvartánka v nižší kategorii A získala pro nás vůbec první medaili z krajského kola této soutěže. O rok později už se ve 4. ročníku zařadila do středoškolské kategorie B, ale bronz uhájila, přestože soutěž přešla z důvodu pandemie SARS-CoV-2 do online prostředí i na krajské úrovni. Následující online ročník klesla až na 5. příčku, loni byla na prezenčním KK dokonce 6. V Geologické olympiádě 2023 zúročila všechny dosavadní zkušenosti předešlých let spolu se třemi roky zapojení se do Otevřené vědy na Geofyzikálním ústavu Akademie věd ČR a zaslouženě zvítězila. Motivační smysl olympiády zafungoval a při přebírání diplomu za 1. místo z rukou starostky města Berouna RNDr. Soni Chalupové, profesí rovněž geoložky, mohla Anička hrdě odpovědět, že se geologií hodlá zabývat i profesně po maturitě na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. (Díky svým úspěchům v této soutěži, v Otevřené vědě a v SOČ bude velmi pravděpodobně ke studiu i přijata.) Nebude první geoložkou, pocházející z naší školy za dlouhá desetiletí jejího trvání. Tímto směrem studia a vědeckého bádání se ovšem vydává velice málo absolventů, takže nás tato kariérní volba samozřejmě těší.

Veronika Košťálová (5QB) má z předchozích ročníků Geologické olympiády rovněž diplomy za medailová místa. V národním kole ale zatím nebyla. Letos se nadšeně zapojila do přidružené soutěže spočívající v natočení vlogu na YouTube osobně propagujícího geologii. Mezi dvanácti videi z celé republiky mělo to její třetí největší počet shlédnutí. Z našeho kraje to bylo nejvíc, proto byla rovněž do ústředního kola Geologické olympiády nominována, i když pro nemoc letos skončila jen na okresní úrovni (ovšem jako vítězka kategorie B).

Obě nadějné mladé vědkyně se v termínu 25. až 28. dubna 2023 zúčastní na Kaprálově mlýně v Ochozu u Brna celostátního kola Geologické olympiády 2023. Součástí bude i celodenní exkurze do Moravského krasu.

Výsledková listina KK GeO 2023 za naši školu

Jméno a příjmení Třída Kategorie Pořadí
Kubálek Filip 3TB A zúčastnil se
Vávrová Anna 8OB B 1. MÍSTO A POSTUP DO REPUBLIKOVÉHO KOLA
Daniel Kvíz

3A

B zúčastnil se
Pavel Komora

3A

B zúčastnil se
Šáfr Vojtěch

6XA

B nezúčastnil se
Košťálová Veronika 5QB za video o geologii POSTUP DO REPUBLIKOVÉHO KOLA

Děkujeme soutěžícím za vzornou reprezentaci školy ve stále ještě nepříliš populární přírodní vědě. Doufáme, že náklonnost ke geologii vydrží i Filipovi Kubálkovi (3TB), který se účastní soutěže každý rok a který se svou pílí a svědomitou přípravou postupně k medailovým umístěním zajisté rovněž propracuje. Za letošní výkony budou uděleny jedničky do klasifikace, pochvaly třídního učitele nebo ředitele školy a jak je na naší školy už několik let zvykem, na konci roku mimořádná stipendia.

Předmětové komise BIO a ZEM

Aktuální informace

24.11.2023

MŠMT spustilo informační portál k přijímacímu řízení na SŠ.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Michal Plavec

Michal Plavec (*26. 3. 1973), historik, novinář a kurátor sbírky letectví Národního technického muzea v Praze, odmaturoval na nymburském gymnáziu v roce 1991.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Kongres historiků

1. duben 1903

Začal mezinárodní kongres historiků v Římě. Čestným předsedou byl zvolen Theodor Mommsen.

Nejčtenější

15.11.2023

Pedagogičtí zaměstnanci se rozhodli připojit se 27. 11. ke stávce.

Důvody:

 • Nesouhlas s navrženým snížením počtu hodin, které by mělo zásadní vliv na průběh i výsledky vzdělávání ve škole; na GBHNB jde o cca 110 hodin – cca 12,5 %, což by znamenalo např.:
  • snížení počtu volitelných předmětů v maturitním i nematuritním ročníku a s tím související zvýšení počtu žáků v nich
  • větší skupiny žáků při výuce jazyků
  • problém s udržením výuky praktických cvičení
  • problém s udržením dělených hodin českého jazyka a matematiky
  • redukce nabídky nepovinných předmětů
 • Podpora nepedagogických zaměstnanců škol, kterým reálně hrozí pokles platů.

Opatření:

 • Škola bude zavřena a žáci nebudou mít do budovy přístup.
 • Zaměstnanci nemají nárok na oběd, přestože jídelna na SOŠ a SOU bude v provozu.
 • Žáci mohou na oběd jít, kdo nebude mít vzhledem k uzavření školy o oběd zájem, musí si ho včas odhlásit.

 

Další informace:

 • V případě dosažení dohody mezi MŠMT se zástupci školských asociací a odborů je možné, že stávka bude zrušena.

 

celý článek
16.11.2023

Dne 16.11. reprezentoval náš dívčí volejbalový tým školu v kvalifikaci na republikové finále ve středoškolské lize. Tentokrát jsme vyrazily daleko, až do Hostinného.  Nejdřív jsme hrály proti Hradci Králové, nad kterým jsme vyhrály po dramatickém tiebreaku. Druhý zápas s Turnovem jsme jednoznačně ovládly a opět vyhrály - 2:0. Náš dnešní úspěch nás poslal na Mistrovství ČR, které se hraje v Jablonci 28.-29.11.2023. 

celý článek
25.11.2023

DOPLNĚNA FOTOGALERIE

Už uplynul rok od toho, kdy se studenti hlásili do projektu Otevřené vědy a dostali zprávu, že byli vybráni na odborné pracoviště Akademie věd, aby se zapojili do týmu a společně bádali.

V minulém týdnu 22. - 24. 11. 2023 v Praze probíhala Studentská vědecká konference OV 2023 a bylo třeba předvést výsledky daného projektu - jednotlivce nebo týmu - před plným sálem.

Nejlepší práce byly vyhodnoceny a odměněny peněžitou cenou. Z Gymnázia BH v Nymburce se jednalo o druhou cenu pro Jáchyma Vodenku (8OA) s peněžitou odměnou 15 000 korun a třetí cenu pro Barboru Šídovou (7MB) s částkou 10 000 korun.

Děkujeme všem za jejich dobrou práci a reprezentaci mladé generace, která chce tento svět poznávat  a posouvat hranice vědění díky možnostem, které se nabízejí a otvírají brány vědeckých ústavů.

Každý rok máme poměrně velkou skupinu účastníků. Letos se konference účastnili s těmito pracemi:

Barbora Šídová (7MB): Experimentální archeologie - testování nástrojů k drcení a mletí,

Jan - Jakub Vonášek (8OA): Multi Role UAV aircraft design methods,

Jáchym Vodenka (8OA): Interakce rostlin a půdy a její důsledky pro koexistenci druhů,

Veronika Košťálová (6XB): Bioinformatika a její aplikace pro sestavování dosud neznámých genů u ptáků,

Štěpánka Křížová (4A): Vliv endokrinních disruptorů na vývojovou kompetenci savčích oocytů,

Vokáčová Eliška (7MA): Faktory ovlivňující ionosféru středních šířek,

Kovářová Veronika (7MA): Interdisciplinární výzkum pravěkých hrobů a pohřebišť - aktuální trendy,

Vávrová Anna - naše loňská maturantka: Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla.

 

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.