Videoprezentace k našim sočkám v krajském kole

Videoprezentace k našim sočkám v krajském kole

K dnešnímu dni, kdy se uzavírají přihlášky, zůstává v soutěži Středoškolská odborná činnost 25 prací postupujících do krajského kola z naší školy. Z důvodu karantény soutěž letos pokračuje v online podobě. Součástí každé přihlášky je ke každé práci tzv. videoprezentace, v níž autoři své výzkumy představují. Odkazy na vlogy s videoprezentacemi na YouTube najdete v tomto článku.

Po upravení propozic letošního 42. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ), aby mohla probíhat i v době nařízené karantény a nouzového stavu v ČR, přibyla pro postupující nová podmínky přihlášky. Museli předstoupit před kameru a své pro školní kolo již připravené prezentace natočit se svým průvodním komentářem na video s maximální stopáží 10 minut. Během nich představili svou práci, její cíle, metody, úskalí a také zjištění a zhodnocení svého přínosu. Mnozí při tom mohli na kameru ukázat i své 3D výstupy práce SOČ. Vzniklé videoprezentace, které vložili na server YouTube, poslouží hodnotícím komisím jako příprava na online obhajobu prací, která se pro náš kraj bude konat 4. a 5. května 2020. V určený čas pro každý ze soutěžních oborů se v tyto dny soutěžící přihlásí do virtuální konferenční místnosti a budou ze svých domovů připraveni odpovídat na otázky hodnotící komise, jakoby před komisí stáli osobně. Budoucnost soutěže samozřejmě ztížilo i zrušení finanční podpory Ministerstva školství ČR. Přesto se v podobném režimu jako v krajích počítá i s celostátní přehlídkou.

Velmi oceňujeme, že 25 sočkařů z původně celkem 32 postupujících ze školního kola, se rozhodlo i po změně podmínek soutěž nevzdat. Pro některé to byla na serveru YouTube premiéra. Posuďte sami, jak si při tom počínali. Odkazy obsahuje přiložená cloudová tabulka se jmény autorů, čísly a názvy soutěžních oborů a samozřejmě tématy jejich prací. Stejně jako v předchozích letech jsou letošní práce i přes svou různorodost velmi kvalitně zpracované a věříme, že budou alespoň některé z nich proto oceněny medailemi, popř. postoupí do republikového kola. Závěrem ještě statistické srovnání s loňským školním rokem a 41. ročníkem SOČ: Loni do Kutné Hory zamířilo na Krajské kolo SOČ 23 soutěžících. Letošní počet 25 je tedy zase určitým pokrokem. Pokud chcete, vzpomeňte společně s námi první květnové pondělí a úterý na naše sočkaře při jejich obhajobách, komplikovaných letošní nestandardní epidemiologickou situací. Podpora v myšlenkách, třebas na dálku, se počítá a určitě potěší.

Přihlášky s odkazy na videoprezentace 

PaedDr. Helena Hantonová
Mgr. Radka Mlázovská
Mgr. Miroslav Soukup
školní garanti SOČ

Aktuální informace

29.04.2022

Upozorňujeme rodiče nepřijatých uchazečů, že rozhodnutí o nepřijetí byla zaslána zákonným zástupcům doporučeně takto:

  • čtyřleté studium v pátek 6.5.
  • osmileté studium v pondělí 9.5.
 
Celý článek
29.04.2022

Sledujte vývoj přijat - nepřijat!

31.01.2022

Ředitel školy zveřejnil kritéria přijjímacího řízení:

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1927.

Narodil se 20. 8. 1905 v Nymburce. Psal do různých listů. V letech 1938-1945 vyl redaktorem nakladatelství Mazáč, kde redigoval knihovnu soudobé prózy „Nová cesta“.

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Venezuelská krize

8. únor 1903

Ve Washingtonu skončila konference věnovaná venezuelské krizi. 

Nejčtenější

29.04.2022

Upozorňujeme rodiče nepřijatých uchazečů, že rozhodnutí o nepřijetí byla zaslána zákonným zástupcům doporučeně takto:

  • čtyřleté studium v pátek 6.5.
  • osmileté studium v pondělí 9.5.
 
celý článek
10.05.2022

Pokud máte rádi skvělou hudbu a jídlo, doražte na Majáles, pořádaný studenty gymnázia, který se koná 14. 5. 2022 v Nymburce v Parku Pod Hradbami. Dokonce nepotřebujete ani lístek. Začínáme v 13:30.

celý článek
30.04.2022

Páteční, slunečné ráno bylo před naší školou netradiční.  Za zvuků píšťalek, bubínků, řehtaček a ve šmloulích převlecích, se přišli rozloučit maturanti se školou. Tradiční rituál, který neodmyslitelně patří k naší škole, se po covidovém období vrátil a jsme tomu rádi!

Přejeme všem maturantům hodně štěstí u závěrečných testů, zkoušek i obhajob!

Vzpomínky na poslední zvonění – foto Michal Hrstka

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu