Školní kolo Zeměpisné olympiády 2013/2014

Školní kolo Zeměpisné olympiády 2013/2014

Školní kolo zeměpisné olympiády (ZeO) proběhlo na naší škole v úterý 14. ledna 2014 pro kategorii D a ve středu 29. ledna 2014 pro kategorie B a C. Zveřejňujeme celkové výsledky i pořadí řešitelů, kteří postoupili do okresního kola.

Z obou soutěžících v kat. B postupuje do OK ZeO Pavel Tlapák z 2SA. V kat. C, v níž se ve ŠK utkalo nakonec jen 13 z 19 přihlášených, postupuje z vítězného místa Jan Zavadil (4KA). Z celkových 29 účastníků z různých tříd vyššího a čtyřletého gymnázia, soutěžících v kat. D, postoupili: Petr Juriš (5QA), vítěz kat. D, který zároveň dosáhl nejlepšího skóre v řešení části úloh bez atlasu. Z druhého místa postupuje Jakub Tázler (8OA), z bronzového umístění dále Jiří Mór (2A) a ze čtvrté a páté pozice vyrazí školu do OK reprezentovat i Martin Rampa (5QA), který mimochodem nejlépe zvládl část úloh s atlasem, a František Zajíc (5QB). Úspěch tří studentů kvint v rámci první pětky dosvědčuje, že věk a zkušenosti nabyté pouhým o několik let delším pobytem na hodinách zeměpisu, popř. v zeměpisném semináři, ještě v ZeO nemusí samy o sobě znamenat automatickou výhodu určitého náskoku. Rozhodující je spíše každodenně se tříbící a doplňující přehled a rozhled spojený s metodicky správným a efektivním využitím mapových děl v atlase (které se dá osvojit již na nižších gymnáziu nebo základní škole v prvních letech zeměpisné výuky). Pořadí řešitelů v kat. A (primy) bude stanoveno vyučujícími ZEM na základě výsledků v ZeP.

Obě výsledkové listiny najdete v přílohách tohoto článku. Všem postupujícím gratulujeme a držíme palce v OK.

Zeměpisná olympiáda (ZeO) je každoroční celostátní zeměpisná soutěž, pro žáky 2. stupně základních škol a školy střední. Umožňuje všem zájemcům o zeměpis poměřit síly, znalosti a dovednosti s ostatními, kteří se i ve volném čase zeměpisem také zabývají, rádi cestují a poznávají tuzemsko i cizí země a zároveň se snaží porozumět fungování krajinné sféry naší planety. Soutěž probíhá ve čtyřech kolech: školním, okresním, krajském a celostátním (jen pro kat. C a D). Zatímco školní kola si organizují školy samy, vyšší kola, počínaje kolem okresním, mají již jednotná zadání vypracovaná celostátním odborným garantem soutěže. V tomto ročníku je garantem ZeO Geografická sekce katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze, zastoupená RNDr. Silvií R. Kučerovou, Ph.D., a také samozřejmě Česká geografická společnost. ZeO je vypsána v těchto kategoriích: A (prima 8letého gymnázia), B (sekunda 8letého gymnázia), C (tercie a kvarta 8letého gymnázia) a D (ročníky vyššího gymnázia, tj. kvinta až oktáva a všechny ročníky čtyřletého studia). V přijímacím řízení na geograficky zaměřené obory vysokých škol některé univerzity promíjí přijímací zkoušky těm řešitelům ZeO, kteří dosáhli v celostátním, popř. krajském kole dobrého umístění.

Vítězové kategorií A, B a C postupují spolu s pěti nejlépe umístěnými olympioniky z kategorie D do okresního kola, které se bude konat v úterý 18. února 2014 v Domě dětí a mládeže v Nymburce. (V kategorii D postupuje po dohodě s organizátorem okresního kola z důvodu dostatečné kapacity prvních pět umístěných - ZeO se na okrese Nymburk obvykle účastní kromě Gymnázia Nymburk v podstatě jen poděbradské Gymnázium Jiřího z Poděbrad.)

Oficiální vyhlášení ZeO i platný Organizační řád ZeO jsou k dispozici na webové stránce věnované Zeměpisné olympiádě.

Za předmětovou komisi ZEM: Mgr. Miroslav Soukup, předseda

Zdroj: Oficiální website ZeO
Ke stažení
ikonaVýsledková listina Šk ZeO 20132014 - kat. D
ikonaPropozice OK ZeO 2014
ikonaVýsledková listina Šk ZeO 20132014 - kat. B a C

Aktuální informace

Významní absolventi

Josef Pýcha

Absolvoval v roce 1933.

Narodil se 23. 5. 1914 ve Strakách. Na reálce v Nymburce jej učil kreslení J. Vokálek a B. S. Urban.

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Anthracite Coal Commission Report

22. březen 1903

Theodore Roosevelt přikázal zveřejnit Anthracite Coal Commission Report, 

Nejčtenější

02.09.2021

Ve středu 1. září jsme zahájili nový školní rok. Všichni si jistě přejeme, aby proběhl bez zásadních omezení a po roce a půl se tak vrátí vše víceméně do normálu. Ředitel školy se svými zástupci přišli povzbudit nové studenty prim a 1A a přivítat je ve škole. Bylo vidět, že se všichni na novou školu těší, i když obavy a respekt, které se zračily v obličejích některých z nich, byly patrné…

 

Škola si pro nový školní rok zvolila motto, jehož autorem je Kryštof Kolumbus: Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu. Motto je jasnou výzvou pro učitele i pro studenty k aktivitě, odvaze a hledání nových cest. Takže dobrý vítr do plachet a vzhůru k novým obzorům!

celý článek
21.09.2021

Již po několikáté se na naší škole konay volby pro studenty starší 15 let. Letos se volilo (nanečisto) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V ČLÁNKU JSOU PŘEHLEDNÉ VOLEBNÍ VÝSLEDKY ZA NAŠI ŠKOLU a také odkaz na celostátní statistiku Studentských voleb.

celý článek
08.09.2021

Je už tisíciletí známým faktem, že nejlepší pohled na svět je z koňského hřbetu, na čemž jsme se rozhodly stavět naši expedici i my. Po dlouhém dohadování, domlouvání, vymýšlení, plánování a předělávání se totiž uskutečnila naše koňská zlatá dofácká expedice, kterou od počátku provázelo mnoho nesnází. 

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu