Krajská online přehlídka SOČ Středočeského kraje 2021

Krajská online přehlídka SOČ Středočeského kraje 2021

DOPLNĚNY SKENY VŠECH DIPLOMŮ a INFORMACE O POSTUPU Z LICITACE NA REPUBLIKOVOU PŘEHLÍDKU
Letošní organizačně a informačně obtížnější online přehlídka nejlepších středoškolských prací ve Středočeském kraji vynesla naší škole 18 medailí. Loňský historický rekord překonán nebyl, nicméně na počet medailí (a jejich skladbu) je to náš druhý nejlepší výsledek - velmi podobný tomu z roku 2019. Na postupy to vypadá také stejně (před dvěma lety ale jeden z postupujících na republikovou přehlídku nejel, letos nebyla naopak jedna vítězná práce k postupu doporučena). Podrobné výsledky a tabulkové a grafické meziroční srovnání následují níže v tomto článku.

43. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) se letos konal na všech úrovních v online podobě. Z našeho úspěšně zvládnutého školního kola jsme do do KK vyslali rekordních 28 sočkařů v 16 soutěžních oborech. Mimořádně v oboru č. 18: informatika soutěžila i naše třetí práce SOČ ze školního kola. Všichni soutěžící museli nejen vyplnit přihlášky, ale také (stejně jako loni) natočit a na YouTube nahrát videoobhajoby svých prací.

Z organizačních důvodů probíhalo krajské kolo v online podobě v různých dnech a časech kolem předem stanoveného data konání 26. 4. 2021. Každá komise k soutěži přistoupila poněkud odlišně, lišila se i platforma, prostřednictvím níž komunikace porotců se soutěžícími probíhala. Všechno se ale zvládlo a do konce týdne byly shromážděny výstupy ze všech oborů a výsledkové listiny krajský organizátor -Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře - zveřejnil na svých webových stránkách.

Výtah sestavený z výsledkových listin KK SOČ 2021 pro naši školu obsahuje i odkazy na videoprezentace a grafický přehled, jaká třída se o které medaile a postupy zasloužila. V meziročním srovnání úspěšnosti Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce v SOČ jsou další speciálně vytvořené tabulky a grafy. Na dalším listu je i sumarizace úspěchů na celostátních přehlídkách - byla vypátrána hlouběji do minulosti a také zanesena do grafu. Prací v soutěži bylo stejně jako loni poněkud méně, než když je soutěž v prezenční formě. Ve dvou oborech byla jen jedna (naše) práce. Zcela nejvíce prací - 12 - bylo v oboru č. 14: Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času. Ve třech soutěžních oborech (č. 12, 16 a 17) naši studenti obsadili první i druhá místa. Jedna stříbrná práce byla navíc navržena do tzv. licitace a do republikového klání dodatečně rovněž postoupila.

Šest zlatých vítězů (a jedna stříbrná práce) může 12. června 2021 v soutěži pokračovat online celostátní přehlídkou 43. ročníku SOČ.

Jménem školy všem sočkařům vyslovujeme upřímné díky za vzornou a náročnou reprezentaci gymnázia, medailistům gratulujeme k jejich úspěchu a postupujícím držíme palce na celostátním kole. Pochvaly a stipendia se pro ně už připravují. Za kvalitní zpracování soutěžních prací autoři vděčí také svým vedoucím, konzultantům a mnohdy i dalším blízkým, kteří se jakkoliv podíleli na jejich dosaženém úspěchu - třeba jazykovými korekturami, technickou pomocí s počítačovou sazbou a formátováním, radou a pomocí s tvorbou grafů a kontingenčních tabulek, s natáčením videoobhajob nebo i úplně všem respondentům, díky nimž mladým vědcům v dotaznících zajistili autentická vstupní data. I těm všem proto posíláme slova díků.

PaedDr. Helena Hantonová
Mgr. Radka Mlázovská
Mgr. Miroslav Soukup
školní garanti SOČ

Zdroj: Oficiální výsledkové listiny na webu Ortenova gymnázia Kutná Hora

Aktuální informace

15.09.2021

ve čtvrtek 23/9 od 17:00 hod:

1PA - č. 7 - přízemí vlevo
1PB - č. 2 - přízemí vlevo
1A - č. 6 - přízemí vlevo

Významní absolventi

prof. RNDr. Josef Koštíř

Absolvoval v roce 1925.

Profesor Koštíř se narodil 25. 3. 1907 v Hroněticích u Nymburka. Po válce působil jako asistent a pak jako docent na Ústavu organické chemie Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. 

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Svaz českých lyžařů

21. listopad 1903

V Jablonci nad Jizerou byl založen Svaz českých lyžařů.

Nejčtenější

02.09.2021

Ve středu 1. září jsme zahájili nový školní rok. Všichni si jistě přejeme, aby proběhl bez zásadních omezení a po roce a půl se tak vrátí vše víceméně do normálu. Ředitel školy se svými zástupci přišli povzbudit nové studenty prim a 1A a přivítat je ve škole. Bylo vidět, že se všichni na novou školu těší, i když obavy a respekt, které se zračily v obličejích některých z nich, byly patrné…

 

Škola si pro nový školní rok zvolila motto, jehož autorem je Kryštof Kolumbus: Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu. Motto je jasnou výzvou pro učitele i pro studenty k aktivitě, odvaze a hledání nových cest. Takže dobrý vítr do plachet a vzhůru k novým obzorům!

celý článek
08.09.2021

Je už tisíciletí známým faktem, že nejlepší pohled na svět je z koňského hřbetu, na čemž jsme se rozhodly stavět naši expedici i my. Po dlouhém dohadování, domlouvání, vymýšlení, plánování a předělávání se totiž uskutečnila naše koňská zlatá dofácká expedice, kterou od počátku provázelo mnoho nesnází. 

celý článek
21.09.2021

Již po několikáté se na naší škole konay volby pro studenty starší 15 let. Letos se volilo (nanečisto) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V ČLÁNKU JSOU PŘEHLEDNÉ VOLEBNÍ VÝSLEDKY ZA NAŠI ŠKOLU a také odkaz na celostátní statistiku Studentských voleb.

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu