Krajská online přehlídka SOČ Středočeského kraje 2021

Krajská online přehlídka SOČ Středočeského kraje 2021

DOPLNĚNY SKENY VŠECH DIPLOMŮ a INFORMACE O POSTUPU Z LICITACE NA REPUBLIKOVOU PŘEHLÍDKU
Letošní organizačně a informačně obtížnější online přehlídka nejlepších středoškolských prací ve Středočeském kraji vynesla naší škole 18 medailí. Loňský historický rekord překonán nebyl, nicméně na počet medailí (a jejich skladbu) je to náš druhý nejlepší výsledek - velmi podobný tomu z roku 2019. Na postupy to vypadá také stejně (před dvěma lety ale jeden z postupujících na republikovou přehlídku nejel, letos nebyla naopak jedna vítězná práce k postupu doporučena). Podrobné výsledky a tabulkové a grafické meziroční srovnání následují níže v tomto článku.

43. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) se letos konal na všech úrovních v online podobě. Z našeho úspěšně zvládnutého školního kola jsme do do KK vyslali rekordních 28 sočkařů v 16 soutěžních oborech. Mimořádně v oboru č. 18: informatika soutěžila i naše třetí práce SOČ ze školního kola. Všichni soutěžící museli nejen vyplnit přihlášky, ale také (stejně jako loni) natočit a na YouTube nahrát videoobhajoby svých prací.

Z organizačních důvodů probíhalo krajské kolo v online podobě v různých dnech a časech kolem předem stanoveného data konání 26. 4. 2021. Každá komise k soutěži přistoupila poněkud odlišně, lišila se i platforma, prostřednictvím níž komunikace porotců se soutěžícími probíhala. Všechno se ale zvládlo a do konce týdne byly shromážděny výstupy ze všech oborů a výsledkové listiny krajský organizátor -Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře - zveřejnil na svých webových stránkách.

Výtah sestavený z výsledkových listin KK SOČ 2021 pro naši školu obsahuje i odkazy na videoprezentace a grafický přehled, jaká třída se o které medaile a postupy zasloužila. V meziročním srovnání úspěšnosti Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce v SOČ jsou další speciálně vytvořené tabulky a grafy. Na dalším listu je i sumarizace úspěchů na celostátních přehlídkách - byla vypátrána hlouběji do minulosti a také zanesena do grafu. Prací v soutěži bylo stejně jako loni poněkud méně, než když je soutěž v prezenční formě. Ve dvou oborech byla jen jedna (naše) práce. Zcela nejvíce prací - 12 - bylo v oboru č. 14: Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času. Ve třech soutěžních oborech (č. 12, 16 a 17) naši studenti obsadili první i druhá místa. Jedna stříbrná práce byla navíc navržena do tzv. licitace a do republikového klání dodatečně rovněž postoupila.

Šest zlatých vítězů (a jedna stříbrná práce) může 12. června 2021 v soutěži pokračovat online celostátní přehlídkou 43. ročníku SOČ.

Jménem školy všem sočkařům vyslovujeme upřímné díky za vzornou a náročnou reprezentaci gymnázia, medailistům gratulujeme k jejich úspěchu a postupujícím držíme palce na celostátním kole. Pochvaly a stipendia se pro ně už připravují. Za kvalitní zpracování soutěžních prací autoři vděčí také svým vedoucím, konzultantům a mnohdy i dalším blízkým, kteří se jakkoliv podíleli na jejich dosaženém úspěchu - třeba jazykovými korekturami, technickou pomocí s počítačovou sazbou a formátováním, radou a pomocí s tvorbou grafů a kontingenčních tabulek, s natáčením videoobhajob nebo i úplně všem respondentům, díky nimž mladým vědcům v dotaznících zajistili autentická vstupní data. I těm všem proto posíláme slova díků.

PaedDr. Helena Hantonová
Mgr. Radka Mlázovská
Mgr. Miroslav Soukup
školní garanti SOČ

Zdroj: Oficiální výsledkové listiny na webu Ortenova gymnázia Kutná Hora

Aktuální informace

04.06.2021

Burza učebnic bude letos v pátek 25. 6. od 7:30 do 10:30 hodin ve vestibulu školy.

21.05.2021

Denně aktualizovaný přehled o odevzdávání zápisových lístků, odvolaní...
Zápisové lístky je možné odevzdávat ve škole každý den v době
8:00 - 11:00

13:00 - 16:00

V případě, že některý z uchazečů nenastoupí, protože byl přijat na jinou školu, jsou na uvolněná místa přijímáni další uchazeči podle pořadí.

21.05.2021

Denně aktualizovaný přehled o odevzdávání zápisových lístků, odvolaní...
Zápisové lístky je možné odevzdávat ve škole každý den v době
8:00 - 11:00

13:00 - 16:00

V případě, že některý z uchazečů nenastoupí, protože byl přijat na jinou školu, jsou na uvolněná místa přijímáni další uchazeči podle pořadí.

19.05.2021

Výsledky přijímacího řízení pro 8-leté studium najdete zde.

Celý článek
19.05.2021

Výsledky přijímacího řízení zveřejněné 20.5. pro 4-leté studium najdete zde.

Celý článek

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1942.

Narodil se 6. 9. 1922 v Nymburce a zemřel v r. 1996 v Nymburce. Byl význačným českým tělovýchovným pedagogem.

Svět v roce založení školy

Saša Machov

16. červenec 1903

Narodil se Saša Machov (†…23. 6. 1951), český tanečník a choreograf.

Nejčtenější

19.05.2021

Výsledky přijímacího řízení zveřejněné 20.5. pro 4-leté studium najdete zde.

celý článek
21.05.2021

Denně aktualizovaný přehled o odevzdávání zápisových lístků, odvolaní...
Zápisové lístky je možné odevzdávat ve škole každý den v době
8:00 - 11:00

13:00 - 16:00

V případě, že některý z uchazečů nenastoupí, protože byl přijat na jinou školu, jsou na uvolněná místa přijímáni další uchazeči podle pořadí.

celý článek
19.05.2021

Výsledky přijímacího řízení pro 8-leté studium najdete zde.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!