⛰️ Dvě zástupkyně školy v Celostátním kole Geologické olympiády 2023 ⛏️

⛰️ Dvě zástupkyně školy v Celostátním kole Geologické olympiády 2023 ⛏️

Historicky úplně poprvé až v 7. ročníku Geologické olympiády smělo nymburské Hrabalovo gymnázium vyslat do jejího celostátního kola své zástupkyně - mladé geoložky Annu Vávrovou a Veroniku Košťálovou. Jejich nasazení pro tuto jinak docela neoblíbenou přírodní vědu je obdivuhodné. Ve velmi náročné celostátní konkurenci se umístily na 26. a 29. místě. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy. Jak to celé probíhalo napsaly samy.

Celostátní kolo Geologické olympiády 2023 se uskutečnilo na Kaprálově mlýně v Ochoze u Brna. Já i Verča Košťálová (5QB) jsme se na místo konání dopravily samostatně odpoledne 25. 4. Při registraci dostali všichni účastníci trička s logem olympiády a svým křestním jménem. První večer jsme měli odpočinkový seznamovací program – hráli jsme geologické Riskuj! v náhodně rozlosovaných týmech.
Ve středu ráno proběhlo slavnostní zahájení, kdy k nám promluvili zástupci sponzorů soutěže a garant soutěže doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. Organizátoři nám zabavili telefony, které nám navrátili až po večerním programu. Poté následovala samotná soutěž jednotlivců. Dostali jsme mapu areálu Kaprálova mlýna a soutěžní úkoly jsme plnili na devíti stanovištích. Soutěž obsahovala dva testy, několik "poznávaček vzorků" a další geologické úkoly. Odpoledne jsme se vydali na exkurzi do blízké Ochozské jeskyně, která je jinak veřejnosti nepřístupná. V rozdělení do týmů podle krajů jsme na velký papír vypracovali prezentaci o
tom, co jsme v jeskyni viděli. Náš tým Středočeského kraje byl ve složení Veronika Košťálová, Anna Vávrová, Tereza Pánková a Daniel Slavata. Večerním programem byla přehlídka týmových prezentací následovaná táborákem.
Čtvrtek byl exkurzní den, s odborným komentářem jsme navštívili zajímavé lokality v Moravském krasu. Nejdříve jsme v bývalém lomu hledali zkameněliny, pak jsme navštívili národní přírodní památku Rudické propadání, kde jsme viděli slepé údolí a propadání Jedovnického potoka. Navštívili jsme i známou propast Macochu a Pustý žleb. Večer proběhlo slavností vyhlášení individuální i týmové soutěže. S Verčou jsme získaly krásná umístění: 26. a 29. místo v České republice.
Za organizaci soutěže i veškerý doprovodný program patří organizátorům soutěže velký dík, na celou akci budu moc ráda vzpomínat.

Anna Vávrová (8OB)

Ve dnech od 25. 4. do 28. 4. jsem měla možnost zúčastnit se spolu s Aničkou Vávrovou (8OB) celostátního kola Geologické olympiády. Jsem velice ráda, že jsem mohla být součástí této skvělé akce, neboť celý program byl velice pěkný. Ať už zmíním doprovodné soutěže či samotné testy, které mě mnohdy
zaskočily svou obtížností. Vše se neslo v poklidném duchu a mezi účastníky panovala přátelská atmosféra. Na vzpomínky bohatý byl také terénní výzkum Ochozské jeskyně, kde mnozí z nás sváděli nelehký boj s "cestou necestou" skrz odvodňovací Hostěnický potok nebo vydařený čtvrteční výlet, který byl již "za odměnu".
A i když byl poslední večer poznamenán napětím z vyhlášení výsledků, všichni se mohli radovat z pocitu, že patří mezi jedny z nejlepších mladých geologů v ČR. Rovněž si vážím příležitosti setkat se s úžasnými lidmi, které jsem zde potkala a získala tím nové kamarády. Doufám, že příští rok se budu moci opět podívat do celostátního kola GeO a odnést si tak další krásné zážitky.

Veronika Košťálová (5QB)

Aktuální informace

15.09.2023

Beseda s absolventem v Městské knihovně Nymburk 26. 9. 2023 od 17.30 hodin s tématem: Udržitelnost, etika a budoucnost potravin

17.01.2023

Gymnázium BH zveřejňuje inspekční zprávu z komplexní inspekce, která proběhla na konci prosince 2022 a protokol z inspekce.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1952.

Narodil se 8. 4. 1934 v Nymburce. V roce 1958 ukončil studia na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. 

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Reformy v Makedonii

23. únor 1903

Turecký sultán schválil rakousko-uherský plán reforem v Makedonii.

Nejčtenější

05.09.2023

Školní rok 2023-2024 zahájen!

Tradičním shromážděním na nádvoří byl zahájen nový školní rok. Setkání tradičně připravil studentský parlament. V jeho průběhu noví studenti prim osmiletého studia a prvního ročníku čtyřletého studia otiskem ruky na svou třídní vlajku stvrdili příslušnost ke škole. Byli představeni noví učitelé a provozní zaměstnanci školy. Na shromáždění přivítali nové studenty ředitel školy Jiří Kuhn a zástupci parlamentu. 

 

celý článek
05.09.2023

Tradičně na začátku školního roku dostávají školy souhrnnou zprávu o výsledcích maturitních zkoušek, resp. o výsledcích společné části MZ. Ze zpráv, které školy obdrží, je možné vyčíst nejen výsledky vlastní školy, ale v její tabulkové části je možné nalézt i srovnání s ostatními školami v ČR.

 

 

S hrdostí sdělujeme, že naši maturanti v tomto srovnání obstáli opět na výbornou!

 

celý článek
06.09.2023

Na Zlatou expedici jsme vyrazili opravdu brzy ráno v neděli 3. září. Ve vlaku do Prahy tedy seděli veselí lidé vracející se z nymburského posvícení a pak my - osm nevyspalých spolužáků s obrovskými brašnami na kolech a nadšením, že opravdu jedeme.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.