45. ročník celostátní přehlídky SOČ v Plzni

45. ročník celostátní přehlídky SOČ v Plzni

Ve dnech 15.-16. června 2023 se již po čtyřicáté páté konala celostátní přehlídka prací Středoškolské odborné činnosti. Tentokrát to bylo v Plzni a hostitelsku školou se stalo Gymnázium Luďka Pika.  Za naši školu se tohoto klání zúčastnilo pět studentů, vlastně už absolventů, a to Přemysl Černý, Kateřina Příbramská a Anna Radochová z  8OA, Petra Kameníková a Kristýna Prokešová z 8OB.

Z krajského kola  kromě těchto studentů postoupil i Leo Votoček, ale ten se nakonec akce nezúčastnil. Do licitace, tedy možnosti postupu do Plzně, se dostaly i práce Anny Vávrové a Tadeáše Ďurčanského z 8OB.

Probojovat se do Plzně nebylo jednoduché, protože komise od školních přehlídek až po ty krajské hodnotily 1 216 prací v 18 oborech, a obhajoby a prezentaci těch nejlepších jsme měli možnost vidět právě zde. 

Tento rok můžeme považovat za úspěšný, protože jsme obsadili 4. a 5. místo. 

Obor č. 2 Fyzika (Název práce: Vlastnosti nově syntetizovaných kapalných krystalů) ANNA RADOCHOVÁ - 5. místo + zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži

Obor č. 8 Ochrana a tvorba životního prostředí (Název práce: Vliv managementových zásahů na hadcovou vegetaci v NPP Hadce u Želivky) KATEŘINA PŘÍBRAMSKÁ - 10. místo

Obor č. 9 Strojírenství, hutnictví a doprava (Název práce: Stavba kvadrocyklokoptéry) PŘEMYSL ČERNÝ - 12. místo

Obor č. 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie (Název práce: Holocaust v dětské literatuře)  PETRA KAMENÍKOVÁ - 4. místo

Obor č. 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času (Název práce: Židovství a holokaust očima druhé generace přeživších) KRISTÝNA PROKEŠOVÁ  - 11. místo

Děkujeme všem za reprezentaci školy.

Příští rok se celostátní přehlídka bude konat v Pardubicích.

V oboru č. 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času ocenila odborná porota 1. místem Amálii Tesařovou (Název práce: Kuráž! Témata západoněmeckého feministického tisku v sedmdesátých letech 20. století) z Gymnázia Na Zatlance v Praze, která navštěvovala naši školu do kvarty.

POSTŘEHY A DOJMY NAŠICH STUDENTŮ ZE SOUTĚŽE:

Musím říct, že v mém oboru byla spousta výborných prací, se kterými se nemohu rovnat. Částečně to asi bude i tím, že spolusoutěžící byli z nějaké odborné školy. (PČ)

Překvapily mě rozdíly v cenách u jednotlivých oborů. Fyzika a obecně technické obory měly oproti humanitním vědám nebo biologii daleko větší ocenění. To je velice smutné. Kladně hodnotím konstruktivní kritiku, které se mi od některých porotců dostalo, a to, že to byli  lidé, kteří oboru opravdu rozumí. Také práce ostatních z mého oboru byly velice zajímavé, jen ve formátu krátkých pěti minut nebyla možnost do nich pořádně nahlédnout. Velikým plusem byla jízdenka na MHD, kterou jsme využili k tomu, abychom si prohlédli Plzeň. Je to příjemné město s mnoha pěknými místy. (KP)

Pro mě bylo velmi inspirativní vidět ostatní studenty zapálené do svých prací. Nejvíce to bylo patrné na výstavě posterů, která byla v sobotu odpoledne po obhajobách. Tam si člověk mohl prohlédnout různé práce napříč obory a doptat se jejich autorů na různé podrobnosti. I přitom jsem se spřátelila s dalšími lidmi a získala kontakty do budoucna, což vidím jako velký přínos. 

 

Zde najdete statistiku účasti a úspěšnosti naší školy v soutěžích SOČ na úrovni Středočeského kraje a ČR.

Jakou měli naši studenti v Plzni konkurenci a jak v ní obstáli je patrné z Výsledkové listiny 45. CP SOČ.

Zobrazeno: 939x

Aktuální informace

24.11.2023

MŠMT spustilo informační portál k přijímacímu řízení na SŠ.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Milada McGrathová

Milada McGrathová (roz. Vencourová), televizní redaktorka, moderátorka a překladatelka, maturovala v roce 1987 ve třídě 4.B.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

10. květen 1903

Rakouský výnos stanovil, že innsbrucká univerzita zůstane německá. 

Nejčtenější

15.11.2023

Pedagogičtí zaměstnanci se rozhodli připojit se 27. 11. ke stávce.

Důvody:

 • Nesouhlas s navrženým snížením počtu hodin, které by mělo zásadní vliv na průběh i výsledky vzdělávání ve škole; na GBHNB jde o cca 110 hodin – cca 12,5 %, což by znamenalo např.:
  • snížení počtu volitelných předmětů v maturitním i nematuritním ročníku a s tím související zvýšení počtu žáků v nich
  • větší skupiny žáků při výuce jazyků
  • problém s udržením výuky praktických cvičení
  • problém s udržením dělených hodin českého jazyka a matematiky
  • redukce nabídky nepovinných předmětů
 • Podpora nepedagogických zaměstnanců škol, kterým reálně hrozí pokles platů.

Opatření:

 • Škola bude zavřena a žáci nebudou mít do budovy přístup.
 • Zaměstnanci nemají nárok na oběd, přestože jídelna na SOŠ a SOU bude v provozu.
 • Žáci mohou na oběd jít, kdo nebude mít vzhledem k uzavření školy o oběd zájem, musí si ho včas odhlásit.

 

Další informace:

 • V případě dosažení dohody mezi MŠMT se zástupci školských asociací a odborů je možné, že stávka bude zrušena.

 

celý článek
16.11.2023

Dne 16.11. reprezentoval náš dívčí volejbalový tým školu v kvalifikaci na republikové finále ve středoškolské lize. Tentokrát jsme vyrazily daleko, až do Hostinného.  Nejdřív jsme hrály proti Hradci Králové, nad kterým jsme vyhrály po dramatickém tiebreaku. Druhý zápas s Turnovem jsme jednoznačně ovládly a opět vyhrály - 2:0. Náš dnešní úspěch nás poslal na Mistrovství ČR, které se hraje v Jablonci 28.-29.11.2023. 

celý článek
25.11.2023

DOPLNĚNA FOTOGALERIE

Už uplynul rok od toho, kdy se studenti hlásili do projektu Otevřené vědy a dostali zprávu, že byli vybráni na odborné pracoviště Akademie věd, aby se zapojili do týmu a společně bádali.

V minulém týdnu 22. - 24. 11. 2023 v Praze probíhala Studentská vědecká konference OV 2023 a bylo třeba předvést výsledky daného projektu - jednotlivce nebo týmu - před plným sálem.

Nejlepší práce byly vyhodnoceny a odměněny peněžitou cenou. Z Gymnázia BH v Nymburce se jednalo o druhou cenu pro Jáchyma Vodenku (8OA) s peněžitou odměnou 15 000 korun a třetí cenu pro Barboru Šídovou (7MB) s částkou 10 000 korun.

Děkujeme všem za jejich dobrou práci a reprezentaci mladé generace, která chce tento svět poznávat  a posouvat hranice vědění díky možnostem, které se nabízejí a otvírají brány vědeckých ústavů.

Každý rok máme poměrně velkou skupinu účastníků. Letos se konference účastnili s těmito pracemi:

Barbora Šídová (7MB): Experimentální archeologie - testování nástrojů k drcení a mletí,

Jan - Jakub Vonášek (8OA): Multi Role UAV aircraft design methods,

Jáchym Vodenka (8OA): Interakce rostlin a půdy a její důsledky pro koexistenci druhů,

Veronika Košťálová (6XB): Bioinformatika a její aplikace pro sestavování dosud neznámých genů u ptáků,

Štěpánka Křížová (4A): Vliv endokrinních disruptorů na vývojovou kompetenci savčích oocytů,

Vokáčová Eliška (7MA): Faktory ovlivňující ionosféru středních šířek,

Kovářová Veronika (7MA): Interdisciplinární výzkum pravěkých hrobů a pohřebišť - aktuální trendy,

Vávrová Anna - naše loňská maturantka: Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla.

 

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.