45. ročník celostátní přehlídky SOČ v Plzni

45. ročník celostátní přehlídky SOČ v Plzni

Ve dnech 15.-16. června 2023 se již po čtyřicáté páté konala celostátní přehlídka prací Středoškolské odborné činnosti. Tentokrát to bylo v Plzni a hostitelsku školou se stalo Gymnázium Luďka Pika.  Za naši školu se tohoto klání zúčastnilo pět studentů, vlastně už absolventů, a to Přemysl Černý, Kateřina Příbramská a Anna Radochová z  8OA, Petra Kameníková a Kristýna Prokešová z 8OB.

Z krajského kola  kromě těchto studentů postoupil i Leo Votoček, ale ten se nakonec akce nezúčastnil. Do licitace, tedy možnosti postupu do Plzně, se dostaly i práce Anny Vávrové a Tadeáše Ďurčanského z 8OB.

Probojovat se do Plzně nebylo jednoduché, protože komise od školních přehlídek až po ty krajské hodnotily 1 216 prací v 18 oborech, a obhajoby a prezentaci těch nejlepších jsme měli možnost vidět právě zde. 

Tento rok můžeme považovat za úspěšný, protože jsme obsadili 4. a 5. místo. 

Obor č. 2 Fyzika (Název práce: Vlastnosti nově syntetizovaných kapalných krystalů) ANNA RADOCHOVÁ - 5. místo + zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži

Obor č. 8 Ochrana a tvorba životního prostředí (Název práce: Vliv managementových zásahů na hadcovou vegetaci v NPP Hadce u Želivky) KATEŘINA PŘÍBRAMSKÁ - 10. místo

Obor č. 9 Strojírenství, hutnictví a doprava (Název práce: Stavba kvadrocyklokoptéry) PŘEMYSL ČERNÝ - 12. místo

Obor č. 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie (Název práce: Holocaust v dětské literatuře)  PETRA KAMENÍKOVÁ - 4. místo

Obor č. 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času (Název práce: Židovství a holokaust očima druhé generace přeživších) KRISTÝNA PROKEŠOVÁ  - 11. místo

Děkujeme všem za reprezentaci školy.

Příští rok se celostátní přehlídka bude konat v Pardubicích.

V oboru č. 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času ocenila odborná porota 1. místem Amálii Tesařovou (Název práce: Kuráž! Témata západoněmeckého feministického tisku v sedmdesátých letech 20. století) z Gymnázia Na Zatlance v Praze, která navštěvovala naši školu do kvarty.

POSTŘEHY A DOJMY NAŠICH STUDENTŮ ZE SOUTĚŽE:

Musím říct, že v mém oboru byla spousta výborných prací, se kterými se nemohu rovnat. Částečně to asi bude i tím, že spolusoutěžící byli z nějaké odborné školy. (PČ)

Překvapily mě rozdíly v cenách u jednotlivých oborů. Fyzika a obecně technické obory měly oproti humanitním vědám nebo biologii daleko větší ocenění. To je velice smutné. Kladně hodnotím konstruktivní kritiku, které se mi od některých porotců dostalo, a to, že to byli  lidé, kteří oboru opravdu rozumí. Také práce ostatních z mého oboru byly velice zajímavé, jen ve formátu krátkých pěti minut nebyla možnost do nich pořádně nahlédnout. Velikým plusem byla jízdenka na MHD, kterou jsme využili k tomu, abychom si prohlédli Plzeň. Je to příjemné město s mnoha pěknými místy. (KP)

Pro mě bylo velmi inspirativní vidět ostatní studenty zapálené do svých prací. Nejvíce to bylo patrné na výstavě posterů, která byla v sobotu odpoledne po obhajobách. Tam si člověk mohl prohlédnout různé práce napříč obory a doptat se jejich autorů na různé podrobnosti. I přitom jsem se spřátelila s dalšími lidmi a získala kontakty do budoucna, což vidím jako velký přínos. 

 

Zde najdete statistiku účasti a úspěšnosti naší školy v soutěžích SOČ na úrovni Středočeského kraje a ČR.

Jakou měli naši studenti v Plzni konkurenci a jak v ní obstáli je patrné z Výsledkové listiny 45. CP SOČ.

Zobrazeno: 938x

Aktuální informace

24.11.2023

MŠMT spustilo informační portál k přijímacímu řízení na SŠ.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1925.

Narodil se 25. 12. 1908 Nymburce. V letech 1925 – 1930 studoval inženýrské stavitelství na pražské technice, pak Akademii výtvarného umění.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Lyžařské závody

únor 1903

Ve Vysokém nad Jizerou se konaly lyžařské závody za účasti mnoha zahraničních závodníků. 

Nejčtenější

15.11.2023

Pedagogičtí zaměstnanci se rozhodli připojit se 27. 11. ke stávce.

Důvody:

 • Nesouhlas s navrženým snížením počtu hodin, které by mělo zásadní vliv na průběh i výsledky vzdělávání ve škole; na GBHNB jde o cca 110 hodin – cca 12,5 %, což by znamenalo např.:
  • snížení počtu volitelných předmětů v maturitním i nematuritním ročníku a s tím související zvýšení počtu žáků v nich
  • větší skupiny žáků při výuce jazyků
  • problém s udržením výuky praktických cvičení
  • problém s udržením dělených hodin českého jazyka a matematiky
  • redukce nabídky nepovinných předmětů
 • Podpora nepedagogických zaměstnanců škol, kterým reálně hrozí pokles platů.

Opatření:

 • Škola bude zavřena a žáci nebudou mít do budovy přístup.
 • Zaměstnanci nemají nárok na oběd, přestože jídelna na SOŠ a SOU bude v provozu.
 • Žáci mohou na oběd jít, kdo nebude mít vzhledem k uzavření školy o oběd zájem, musí si ho včas odhlásit.

 

Další informace:

 • V případě dosažení dohody mezi MŠMT se zástupci školských asociací a odborů je možné, že stávka bude zrušena.

 

celý článek
16.11.2023

Dne 16.11. reprezentoval náš dívčí volejbalový tým školu v kvalifikaci na republikové finále ve středoškolské lize. Tentokrát jsme vyrazily daleko, až do Hostinného.  Nejdřív jsme hrály proti Hradci Králové, nad kterým jsme vyhrály po dramatickém tiebreaku. Druhý zápas s Turnovem jsme jednoznačně ovládly a opět vyhrály - 2:0. Náš dnešní úspěch nás poslal na Mistrovství ČR, které se hraje v Jablonci 28.-29.11.2023. 

celý článek
25.11.2023

DOPLNĚNA FOTOGALERIE

Už uplynul rok od toho, kdy se studenti hlásili do projektu Otevřené vědy a dostali zprávu, že byli vybráni na odborné pracoviště Akademie věd, aby se zapojili do týmu a společně bádali.

V minulém týdnu 22. - 24. 11. 2023 v Praze probíhala Studentská vědecká konference OV 2023 a bylo třeba předvést výsledky daného projektu - jednotlivce nebo týmu - před plným sálem.

Nejlepší práce byly vyhodnoceny a odměněny peněžitou cenou. Z Gymnázia BH v Nymburce se jednalo o druhou cenu pro Jáchyma Vodenku (8OA) s peněžitou odměnou 15 000 korun a třetí cenu pro Barboru Šídovou (7MB) s částkou 10 000 korun.

Děkujeme všem za jejich dobrou práci a reprezentaci mladé generace, která chce tento svět poznávat  a posouvat hranice vědění díky možnostem, které se nabízejí a otvírají brány vědeckých ústavů.

Každý rok máme poměrně velkou skupinu účastníků. Letos se konference účastnili s těmito pracemi:

Barbora Šídová (7MB): Experimentální archeologie - testování nástrojů k drcení a mletí,

Jan - Jakub Vonášek (8OA): Multi Role UAV aircraft design methods,

Jáchym Vodenka (8OA): Interakce rostlin a půdy a její důsledky pro koexistenci druhů,

Veronika Košťálová (6XB): Bioinformatika a její aplikace pro sestavování dosud neznámých genů u ptáků,

Štěpánka Křížová (4A): Vliv endokrinních disruptorů na vývojovou kompetenci savčích oocytů,

Vokáčová Eliška (7MA): Faktory ovlivňující ionosféru středních šířek,

Kovářová Veronika (7MA): Interdisciplinární výzkum pravěkých hrobů a pohřebišť - aktuální trendy,

Vávrová Anna - naše loňská maturantka: Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla.

 

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.