Sluníčko-srdíčkové dny, Světlo pro Světlušku a Bílá pastelka

Sluníčko-srdíčkové dny, Světlo pro Světlušku a Bílá pastelka

Každoročně se naši studenti vyššího gymnázia zúčastňují charitativních akcí rozmanitých občanských sdružení, podporujících zejména handicapované děti. V průběhu měsíce září a října proběhla akce Světluška a Bílá pastelka na podporu nevidomých a slabozrakých; dále Srdíčkový den pomáhající dětem v nemocnicích vylepšit prostředí, nakoupit přístroje apod.

Důležité je mít v životě nějaké zázemí; proto pomáháme vybrat finanční prostředky pro rodinný dětský domov, aby opuštěné děti nemusely žít jen v klasických dětských domovech…, aby se uměly o sebe v budoucnu postarat. Organizujeme tedy Sluníčkový den.
Už bezmála 10 let vychází každoročně do ulic průměrně 3 - 4 dvojice studentů; vysvětlují občanům účel akce, informují o činnosti  podporujících organizací a  nabízejí různé produkty .
Studenti vybrali prozatím v letošním školním roce v průměru necelých 10 tisíc Kč. Tito dobrovolníci se učí zároveň jednat s lidmi, uvědomují si, jak funguje občanská společnost, že si občané musí pomáhat a co je třeba pro to udělat.
V pátek 4.11. se sešlo proto deset studentů z 5QA a 7XB, aby si vyslechli, jaké akce probíhají v Centru pro všechny, kde dobrovolní asistenti převážně z řad budoucích i současných studentů speciální pedagogiky pomáhají při integraci dětí s handicapem… Zhlédli hodinovou prezentaci a pobesedovali s naší bývalou studentkou Žanetou Martínkovou o možnosti stát se asistentem těchto dětí. Většina z nich odcházela pevně rozhodnuta, že začnou s Centrem pro všechny spolupracovat.
Nemusí tedy vždy jít jen o prodej produktů, ale student se může věnovat dětem osobně…např. o víkendech, o prázdninách… Připravují se tak na své budoucí povolání a získávají tak potřebnou a cennou praxi a zkušenost…
Dobrovolnická činnost se stala součástí školního vzdělávacího programu. Pro dobrovolníky bývají pořádány různé besedy s představiteli občanských sdružení.
Školní koordinátorce Mgr. Jiřině Koláčné se daří získat pro spolupráci každoročně nové studenty, ale má celou řadu pravidelných dobrovolníků, na něž se může spolehnout.

Všem patří velký dík!

Mgr. Jiřina Koláčná

Aktuální informace

29.04.2022

Upozorňujeme rodiče nepřijatých uchazečů, že rozhodnutí o nepřijetí byla zaslána zákonným zástupcům doporučeně takto:

  • čtyřleté studium v pátek 6.5.
  • osmileté studium v pondělí 9.5.
 
Celý článek
29.04.2022

Sledujte vývoj přijat - nepřijat!

31.01.2022

Ředitel školy zveřejnil kritéria přijjímacího řízení:

Významní absolventi

Mgr. Jana Smolíková

Mgr. Jana Smolíková, geografka, cestovatelka, polárnice a environmentalistka, která už třikrát v rámci vědeckého pobytu navštívila Antarktidu, maturovala na naší škole v roce 2001.

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Návštěva Leopolda II. ve Vídni

17. říjen 1903

Belgický král Leopold II. navštívil císaře Františka Josefa I.

Nejčtenější

29.04.2022

Upozorňujeme rodiče nepřijatých uchazečů, že rozhodnutí o nepřijetí byla zaslána zákonným zástupcům doporučeně takto:

  • čtyřleté studium v pátek 6.5.
  • osmileté studium v pondělí 9.5.
 
celý článek
10.05.2022

Pokud máte rádi skvělou hudbu a jídlo, doražte na Majáles, pořádaný studenty gymnázia, který se koná 14. 5. 2022 v Nymburce v Parku Pod Hradbami. Dokonce nepotřebujete ani lístek. Začínáme v 13:30.

celý článek
30.04.2022

Páteční, slunečné ráno bylo před naší školou netradiční.  Za zvuků píšťalek, bubínků, řehtaček a ve šmloulích převlecích, se přišli rozloučit maturanti se školou. Tradiční rituál, který neodmyslitelně patří k naší škole, se po covidovém období vrátil a jsme tomu rádi!

Přejeme všem maturantům hodně štěstí u závěrečných testů, zkoušek i obhajob!

Vzpomínky na poslední zvonění – foto Michal Hrstka

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu