Beseda s ředitelem humanitární organizace ADRA

Beseda s ředitelem humanitární organizace ADRA

19. 9. 2012 navštívil naše gymnázium pan Jan Bárta, aby pobesedoval se studenty sext, z nichž někteří již v loňském školním roce podpořili akci ADRY: Mince denně.

 

 

 

Vysvětlovali lidem, že stačí opravdu věnovat jen „malou minci“ denně a zkvalitní se tak například život lidí tzv. třetího světa; některým to může zachránit život… ADRA myslí i na naše domovy pro seniory a opuštěné staré lidi v nich a je mnoho dalších příkladů obětavé pomoci. (Bližší a podrobnější informace naleznete na stránkách www.adra.cz.)

Jednou z nejdůležitějších oblastí pomoci je právě školství; je třeba dát dětem šanci, aby se mohly rozvíjet ve vlastní zemi, aby mohly studovat a rozšiřovat osvětu dál.

Studenti zhlédli proto nejprve dokument o podpoře školství v Bangladéši a uvědomili si, že není všude samozřejmostí chodit do školy i kolik nadaných dětí zůstává ve světě vinou bídy a nezájmu vlády a bohatších států bez možnosti vzdělávání… Viděli jsme, jak se děti učí i na ulici, slyšeli jsme, jaká mají přání a jaká se jim líbí povolání.

Pan ředitel Bárta uvítal s nadšením názory studentů na možnost pomáhat druhým, když prohlašovali, že bychom měli pomáhat, že to má cenu a nesmírný význam i pro nás, ale rozhodně neodmítal ani názory oponentů a váhajících.

S organizací ADRA naše škola spolupracuje už více než 10 let a každoročně vychází „do ulic“ nejméně 8 studentů, kteří vysvětlují lidem důležitost humanitární pomoci a prodávají sbírkové předměty. V loňském školním roce se jejich působení proměnilo na diskusi se spoluobčany, kdy prostřednictvím letáčků, plakátků a přednesených vlastních názorů a poznatků získávali další dobrovolníky - dárce pro akci Mince denně a jiné projekty.

Začátkem října se chystáme se studenty opět pomáhat ADŘE a lidem, kteří naši pomoc potřebují.

Aktuální informace

28.09.2023

úterý 3/10 od 17:00 hod:

1PA - č. 7 - přízemí vlevo
1PB - č. 2 - přízemí vlevo
1A - č. 6 - přízemí vlevo
17.01.2023

Gymnázium BH zveřejňuje inspekční zprávu z komplexní inspekce, která proběhla na konci prosince 2022 a protokol z inspekce.

Významní absolventi

Petr Říha, akademický malíř

Absolvoval v roce 1973.

Narodil se 12. 11. 1953 v Nymburce. Poté studoval na VŠUP v Praze – v textilním ateliéru u prof. B. Felcmana.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Atentát v Soluni

29. duben 1903

Bulharští atentátníci zničili bombovou náloží soluňskou filiálku Otomanské banky. 

Nejčtenější

05.09.2023

Tradičně na začátku školního roku dostávají školy souhrnnou zprávu o výsledcích maturitních zkoušek, resp. o výsledcích společné části MZ. Ze zpráv, které školy obdrží, je možné vyčíst nejen výsledky vlastní školy, ale v její tabulkové části je možné nalézt i srovnání s ostatními školami v ČR.

 

 

S hrdostí sdělujeme, že naši maturanti v tomto srovnání obstáli opět na výbornou!

 

celý článek
05.09.2023

Školní rok 2023-2024 zahájen!

Tradičním shromážděním na nádvoří byl zahájen nový školní rok. Setkání tradičně připravil studentský parlament. V jeho průběhu noví studenti prim osmiletého studia a prvního ročníku čtyřletého studia otiskem ruky na svou třídní vlajku stvrdili příslušnost ke škole. Byli představeni noví učitelé a provozní zaměstnanci školy. Na shromáždění přivítali nové studenty ředitel školy Jiří Kuhn a zástupci parlamentu. 

 

celý článek
06.09.2023

Na Zlatou expedici jsme vyrazili opravdu brzy ráno v neděli 3. září. Ve vlaku do Prahy tedy seděli veselí lidé vracející se z nymburského posvícení a pak my - osm nevyspalých spolužáků s obrovskými brašnami na kolech a nadšením, že opravdu jedeme.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.