Exkurze BiS na Akademii věd ČR

Dne 11. listopadu 2011 se vydala třída biologického semináře v čele s paní profesorkou Šádkovou na exkurzi do Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. v Praze Krči.

Ačkoliv to byla časově náročná exkurze, všichni jsme se velice bavili a odnesli si domů mnoho poznatků z oblastí genetiky. Exkurze začala dopoledne. Po příjezdu do Ústavu jsme shlédli úvodní film s prezentací, která pojednávala o vzniku Ústavu, jeho práci a přínosu pro výzkum.

Vzhledem k omezené kapacitě laboratoří jsme byli rozděleni do menších skupin, podle toho, co nás nejvíce zajímalo. Mohli jsme hlouběji proniknout do tajemství neurověd. Tato část zahrnovala témata izolace, značení a užití kmenových buněk k léčbě poranění mozku a míchy, onemocnění mozku, výzkum nemocí CNS a prevence poškození nervového systému, onemocnění či poranění oka a léčbu defektů rohovky.

Dále se nám nabízela témata jako struktura a funkce sluchového systému u zvířat za normálních podmínek a sledování změn během vývoje, stárnutí a po působení různých patologických činitelů na sluchový systém, jako je např. hluk nebo léky poškozující sluch. V neposlední řadě stála oblast Teratologie, kde se nám věnoval především bývalý student našeho gymnázia. Výzkum obličejových rozštěpů a ostatních vývojových vad, vývoj zubů za normálních, patologických a experimentálních podmínek.

Velmi zajímavou částí byl i výzkum genetického poškození způsobeného genotoxickými a karcinogenními látkami, jako jsou polycyklické aromatické uhlovodíky, alkeny, apod.

Bylo toho mnoho, co jsme mohli poznat a prozkoumat – další části institutu jako výzkum molekulárních mechanismů vzniku a rozvoje rakoviny, především tlustého střeva a konečníku, objasnění úlohy gliových buněk v patofyziologii mozkové ischémie, vyhodnocování trendů ve vývoji nových léčiv, zvláště imunofarmak, výzkum nových látek posilujících přirozené obranné mechanismy organismu aj., byli velmi zajímavé.

Dále jsme se mohli vzdělávat v oblasti dlouhodobého konfokálního zobrazování živých buněk, výzkumu struktury chromatinu, replikace DNA, cílené exprese a transportu bioaktivních molekul do lidských buněk.

Exkurzi jsme ohodnotili jako velmi přínosnou pro naše budoucí studium i na VŠ a tak jsme se shodli na tom, že ta dlouhá cesta přes centrum Prahy nám stála za to.

Aktuální informace

24.11.2023

MŠMT spustilo informační portál k přijímacímu řízení na SŠ.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1919.

Krátce působil jako učitel na Mladoboleslavsku. Kolem r. 1922 byl posluchačem Vojenské akademie v Hranicích.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Dámská móda

květen 1903

S prvním úsměvem jarního slunce se objevují také jarní toalety, jejichž móda bývá každým rokem proměnlivá. 

Nejčtenější

15.11.2023

Pedagogičtí zaměstnanci se rozhodli připojit se 27. 11. ke stávce.

Důvody:

 • Nesouhlas s navrženým snížením počtu hodin, které by mělo zásadní vliv na průběh i výsledky vzdělávání ve škole; na GBHNB jde o cca 110 hodin – cca 12,5 %, což by znamenalo např.:
  • snížení počtu volitelných předmětů v maturitním i nematuritním ročníku a s tím související zvýšení počtu žáků v nich
  • větší skupiny žáků při výuce jazyků
  • problém s udržením výuky praktických cvičení
  • problém s udržením dělených hodin českého jazyka a matematiky
  • redukce nabídky nepovinných předmětů
 • Podpora nepedagogických zaměstnanců škol, kterým reálně hrozí pokles platů.

Opatření:

 • Škola bude zavřena a žáci nebudou mít do budovy přístup.
 • Zaměstnanci nemají nárok na oběd, přestože jídelna na SOŠ a SOU bude v provozu.
 • Žáci mohou na oběd jít, kdo nebude mít vzhledem k uzavření školy o oběd zájem, musí si ho včas odhlásit.

 

Další informace:

 • V případě dosažení dohody mezi MŠMT se zástupci školských asociací a odborů je možné, že stávka bude zrušena.

 

celý článek
16.11.2023

Dne 16.11. reprezentoval náš dívčí volejbalový tým školu v kvalifikaci na republikové finále ve středoškolské lize. Tentokrát jsme vyrazily daleko, až do Hostinného.  Nejdřív jsme hrály proti Hradci Králové, nad kterým jsme vyhrály po dramatickém tiebreaku. Druhý zápas s Turnovem jsme jednoznačně ovládly a opět vyhrály - 2:0. Náš dnešní úspěch nás poslal na Mistrovství ČR, které se hraje v Jablonci 28.-29.11.2023. 

celý článek
25.11.2023

DOPLNĚNA FOTOGALERIE

Už uplynul rok od toho, kdy se studenti hlásili do projektu Otevřené vědy a dostali zprávu, že byli vybráni na odborné pracoviště Akademie věd, aby se zapojili do týmu a společně bádali.

V minulém týdnu 22. - 24. 11. 2023 v Praze probíhala Studentská vědecká konference OV 2023 a bylo třeba předvést výsledky daného projektu - jednotlivce nebo týmu - před plným sálem.

Nejlepší práce byly vyhodnoceny a odměněny peněžitou cenou. Z Gymnázia BH v Nymburce se jednalo o druhou cenu pro Jáchyma Vodenku (8OA) s peněžitou odměnou 15 000 korun a třetí cenu pro Barboru Šídovou (7MB) s částkou 10 000 korun.

Děkujeme všem za jejich dobrou práci a reprezentaci mladé generace, která chce tento svět poznávat  a posouvat hranice vědění díky možnostem, které se nabízejí a otvírají brány vědeckých ústavů.

Každý rok máme poměrně velkou skupinu účastníků. Letos se konference účastnili s těmito pracemi:

Barbora Šídová (7MB): Experimentální archeologie - testování nástrojů k drcení a mletí,

Jan - Jakub Vonášek (8OA): Multi Role UAV aircraft design methods,

Jáchym Vodenka (8OA): Interakce rostlin a půdy a její důsledky pro koexistenci druhů,

Veronika Košťálová (6XB): Bioinformatika a její aplikace pro sestavování dosud neznámých genů u ptáků,

Štěpánka Křížová (4A): Vliv endokrinních disruptorů na vývojovou kompetenci savčích oocytů,

Vokáčová Eliška (7MA): Faktory ovlivňující ionosféru středních šířek,

Kovářová Veronika (7MA): Interdisciplinární výzkum pravěkých hrobů a pohřebišť - aktuální trendy,

Vávrová Anna - naše loňská maturantka: Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla.

 

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.