Exkurze BiS na Akademii věd ČR

Dne 11. listopadu 2011 se vydala třída biologického semináře v čele s paní profesorkou Šádkovou na exkurzi do Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. v Praze Krči.

Ačkoliv to byla časově náročná exkurze, všichni jsme se velice bavili a odnesli si domů mnoho poznatků z oblastí genetiky. Exkurze začala dopoledne. Po příjezdu do Ústavu jsme shlédli úvodní film s prezentací, která pojednávala o vzniku Ústavu, jeho práci a přínosu pro výzkum.

Vzhledem k omezené kapacitě laboratoří jsme byli rozděleni do menších skupin, podle toho, co nás nejvíce zajímalo. Mohli jsme hlouběji proniknout do tajemství neurověd. Tato část zahrnovala témata izolace, značení a užití kmenových buněk k léčbě poranění mozku a míchy, onemocnění mozku, výzkum nemocí CNS a prevence poškození nervového systému, onemocnění či poranění oka a léčbu defektů rohovky.

Dále se nám nabízela témata jako struktura a funkce sluchového systému u zvířat za normálních podmínek a sledování změn během vývoje, stárnutí a po působení různých patologických činitelů na sluchový systém, jako je např. hluk nebo léky poškozující sluch. V neposlední řadě stála oblast Teratologie, kde se nám věnoval především bývalý student našeho gymnázia. Výzkum obličejových rozštěpů a ostatních vývojových vad, vývoj zubů za normálních, patologických a experimentálních podmínek.

Velmi zajímavou částí byl i výzkum genetického poškození způsobeného genotoxickými a karcinogenními látkami, jako jsou polycyklické aromatické uhlovodíky, alkeny, apod.

Bylo toho mnoho, co jsme mohli poznat a prozkoumat – další části institutu jako výzkum molekulárních mechanismů vzniku a rozvoje rakoviny, především tlustého střeva a konečníku, objasnění úlohy gliových buněk v patofyziologii mozkové ischémie, vyhodnocování trendů ve vývoji nových léčiv, zvláště imunofarmak, výzkum nových látek posilujících přirozené obranné mechanismy organismu aj., byli velmi zajímavé.

Dále jsme se mohli vzdělávat v oblasti dlouhodobého konfokálního zobrazování živých buněk, výzkumu struktury chromatinu, replikace DNA, cílené exprese a transportu bioaktivních molekul do lidských buněk.

Exkurzi jsme ohodnotili jako velmi přínosnou pro naše budoucí studium i na VŠ a tak jsme se shodli na tom, že ta dlouhá cesta přes centrum Prahy nám stála za to.

Aktuální informace

02.05.2023

Přijímací řízení ukončeno.

Celý článek
06.02.2023

Pro školní rok 2023/24 hledáme nové učitele...

Celý článek
17.01.2023

Gymnázium BH zveřejňuje inspekční zprávu z komplexní inspekce, která proběhla na konci prosince 2022 a protokol z inspekce.

12.10.2022

Dnes 12. 10. 2022 byla zveřejněna Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2021-2022.

Významní absolventi

doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.

Doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc., vysokoškolská pedagožka, viroložka, zakladatelka a vedoucí Laboratoře virologie PřF UK, absolvovala na naší škole v roce 1961.

Anketa

 
Motto školního roku 2022-23
Cornell Woolrich 16 %
Wayne Gretzky 16 %
Milton Berle 9 %
John Schaar 39 %
Napoleon Hill 19 %
Celkový počet hlasů: 237
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Začaly vycházet Ľudové noviny

2. leden 1903

V Martině začaly vycházet Ľudové noviny (zprvu třikrát týdně), 

Nejčtenější

14.05.2023

Letošní školní rok je poměrně bohatý na výjezdy našich studentů do Francie (psali jsme zde nebo zde). V týdnu od 8. do 12. května jsme ale měli možnost vyzkoušet si i role hostitelů a na gymnáziu přivítat francouzské spolužáky. Týden po návratu naší poslední skupiny z Francie jsme si opět povídali francouzsky.

celý článek
05.06.2023

Ve středu 24. května se uskutečnila zlatá ceremonie mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Celá akce probíhala v nádherných prostorách Valdštejnského paláce za přítomnosti velmi vzácného hosta, kterým byl letos osobně princ Edward, vévoda z Edinburghu.

celý článek
09.06.2023

Příští týden se náš basketbalový tým zúčastní Mistrovství Evropy středních škol, které se bude konat v hlavním městě Severní Makedonie ve Skopje. Bude se jednat o historicky třetí účast naší školy na takto významné mezinárodní akci (MS Limoges 2015 - 15. místo, basket 5x5 / MS Tallinn 2016 - 4. místo, basket 3x3). Naši borci jsou připraveni se poprat o co nejlepší výsledek a tak si přejme, že až se v neděli v 5:30 hod. ráno sejdou na pražském ruzyňském letišti, tak si kromě dresů, bot a dalšího basketbalového vybavení, přibalí na cestu i tu nejlepší možnou basketbalovou formu, díky které se v jistě silné mezinárodní konkurenci, parta kluků z naší školy, rozhodně neztratí.   

celý článek
 
John Schaar - Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.