Exkurze BiS na Akademii věd ČR

Dne 11. listopadu 2011 se vydala třída biologického semináře v čele s paní profesorkou Šádkovou na exkurzi do Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. v Praze Krči.

Ačkoliv to byla časově náročná exkurze, všichni jsme se velice bavili a odnesli si domů mnoho poznatků z oblastí genetiky. Exkurze začala dopoledne. Po příjezdu do Ústavu jsme shlédli úvodní film s prezentací, která pojednávala o vzniku Ústavu, jeho práci a přínosu pro výzkum.

Vzhledem k omezené kapacitě laboratoří jsme byli rozděleni do menších skupin, podle toho, co nás nejvíce zajímalo. Mohli jsme hlouběji proniknout do tajemství neurověd. Tato část zahrnovala témata izolace, značení a užití kmenových buněk k léčbě poranění mozku a míchy, onemocnění mozku, výzkum nemocí CNS a prevence poškození nervového systému, onemocnění či poranění oka a léčbu defektů rohovky.

Dále se nám nabízela témata jako struktura a funkce sluchového systému u zvířat za normálních podmínek a sledování změn během vývoje, stárnutí a po působení různých patologických činitelů na sluchový systém, jako je např. hluk nebo léky poškozující sluch. V neposlední řadě stála oblast Teratologie, kde se nám věnoval především bývalý student našeho gymnázia. Výzkum obličejových rozštěpů a ostatních vývojových vad, vývoj zubů za normálních, patologických a experimentálních podmínek.

Velmi zajímavou částí byl i výzkum genetického poškození způsobeného genotoxickými a karcinogenními látkami, jako jsou polycyklické aromatické uhlovodíky, alkeny, apod.

Bylo toho mnoho, co jsme mohli poznat a prozkoumat – další části institutu jako výzkum molekulárních mechanismů vzniku a rozvoje rakoviny, především tlustého střeva a konečníku, objasnění úlohy gliových buněk v patofyziologii mozkové ischémie, vyhodnocování trendů ve vývoji nových léčiv, zvláště imunofarmak, výzkum nových látek posilujících přirozené obranné mechanismy organismu aj., byli velmi zajímavé.

Dále jsme se mohli vzdělávat v oblasti dlouhodobého konfokálního zobrazování živých buněk, výzkumu struktury chromatinu, replikace DNA, cílené exprese a transportu bioaktivních molekul do lidských buněk.

Exkurzi jsme ohodnotili jako velmi přínosnou pro naše budoucí studium i na VŠ a tak jsme se shodli na tom, že ta dlouhá cesta přes centrum Prahy nám stála za to.

Aktuální informace

29.04.2022

Upozorňujeme rodiče nepřijatých uchazečů, že rozhodnutí o nepřijetí byla zaslána zákonným zástupcům doporučeně takto:

  • čtyřleté studium v pátek 6.5.
  • osmileté studium v pondělí 9.5.
 
Celý článek
29.04.2022

Sledujte vývoj přijat - nepřijat!

31.01.2022

Ředitel školy zveřejnil kritéria přijjímacího řízení:

Významní absolventi

Bohumil Hrabal

JUDr. Bohumil Hrabal (28. 3. 1914–3. 2. 1997), rozený Bohumil František Kilian, jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století, absolvoval na nymburské reálce v roce 1934.

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Závod motorových člunů

11. červenec 1903

Konal se první závod motorových člunů na světě na 13,6 km dlouhé trati Royal Cork Yacht Clubu od sídla klubu v Corku do Glamire v Irsku.

Nejčtenější

29.04.2022

Upozorňujeme rodiče nepřijatých uchazečů, že rozhodnutí o nepřijetí byla zaslána zákonným zástupcům doporučeně takto:

  • čtyřleté studium v pátek 6.5.
  • osmileté studium v pondělí 9.5.
 
celý článek
10.05.2022

Pokud máte rádi skvělou hudbu a jídlo, doražte na Majáles, pořádaný studenty gymnázia, který se koná 14. 5. 2022 v Nymburce v Parku Pod Hradbami. Dokonce nepotřebujete ani lístek. Začínáme v 13:30.

celý článek
30.04.2022

Páteční, slunečné ráno bylo před naší školou netradiční.  Za zvuků píšťalek, bubínků, řehtaček a ve šmloulích převlecích, se přišli rozloučit maturanti se školou. Tradiční rituál, který neodmyslitelně patří k naší škole, se po covidovém období vrátil a jsme tomu rádi!

Přejeme všem maturantům hodně štěstí u závěrečných testů, zkoušek i obhajob!

Vzpomínky na poslední zvonění – foto Michal Hrstka

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu