Exkurze do Lidic

Exkurze do Lidic

V pátek 11.11. vyjela 4KA a část 3TA na exkurzi do Lidic a do Národního památníku hrdinů heydrichiády v Praze. Obě třídy se exkurze zúčastnily v rámci projektu rozšířené výuky francouzštiny. Kvarta poznatky využije v dějepisu a tercie se díky návštěvě obou míst začala pracovat na videokonferenci s partnerskou školou Collège Carnot v Dijonu. Studenti během ní budou porovnávat události v Lidicích a s podobnou tragédií ve Francii za druhé světové války. Páteční výlet jim tak přinesl potřebné informace, které budou nyní zpracovávat a připravovat k prezentaci francouzským žákům. Videokonference s tímto historickým tématem byla vybrána také proto, aby studenty pomalu začala připravovat na výuku dějepisu ve francouzštině na vyšším gymnáziu.

Pohled studentů nabízí článek Anežky Literové z 4KA.

Naše třída měla možnost jet na exkurzi do Lidic. Jako doprovod s námi jeli pan profesor Castagnier a pan profesor Kotyza. Byli jsme tak „milostiví“, že jsme s sebou vzali i půlku třídy tercie A, které exkurze posloužila do francouzštiny, jelikož budou mít videokonferenci se studenty z Dijonu. Nám exkurze poslouží pro budoucí studium druhé světové války v dějepise.

Když jsme přijeli na místo, kde původně Lidice stály, dala se do nás strašlivá zima. Prošli jsme hrob lidických mužů, základy kostela a Horákova statku a pomník lidických dětí. Když jsme se dostali k největšímu sadu růží v naší zemi (ze kterého jsme vzhledem k ročnímu období moc neměli:), byli jsme rádi, že je naší poslední zastávkou a vydali jsme se do muzea, ve kterém bylo o pár stupňů tepleji. Expozice byla velmi emotivní, výpovědi lidických „dětí“ (dnes již seniorů) o tom jaké to bylo, když je poněmčili a čtení dětských dopisů, které posílali svým příbuzným z Lodže, bylo opravdu velmi dojemné. Ještě než jsme nastoupili do autobusu, většina z nás si nakoupila „teplé párečky“ a jeli jsme.

Naší další zastávkou byl pravoslavný chrám Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Proč? Protože, jsme zde shlédli film o parašutistech Gabčíkovi a Kubišovi, o atentátu na Heydricha, a protože právě v tomto kostele se parašutisté po provedení atentátu skrývali. Exkurze byla přínosná pro obě třídy a oba profesoři na nás byli moc hodní ;-)

 

Aktuální informace

29.04.2022

Upozorňujeme rodiče nepřijatých uchazečů, že rozhodnutí o nepřijetí byla zaslána zákonným zástupcům doporučeně takto:

  • čtyřleté studium v pátek 6.5.
  • osmileté studium v pondělí 9.5.
 
Celý článek
29.04.2022

Sledujte vývoj přijat - nepřijat!

31.01.2022

Ředitel školy zveřejnil kritéria přijjímacího řízení:

Významní absolventi

škpt. Jindřich Šilhánek

Škpt. pěchoty Jindřich Šilhánek (24. 2. 1898-9. 5. 1945), voják, legionář, odbojář za 2. světové války, maturoval v roce 1916.

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Začaly vycházet Ľudové noviny

2. leden 1903

V Martině začaly vycházet Ľudové noviny (zprvu třikrát týdně), 

Nejčtenější

29.04.2022

Upozorňujeme rodiče nepřijatých uchazečů, že rozhodnutí o nepřijetí byla zaslána zákonným zástupcům doporučeně takto:

  • čtyřleté studium v pátek 6.5.
  • osmileté studium v pondělí 9.5.
 
celý článek
10.05.2022

Pokud máte rádi skvělou hudbu a jídlo, doražte na Majáles, pořádaný studenty gymnázia, který se koná 14. 5. 2022 v Nymburce v Parku Pod Hradbami. Dokonce nepotřebujete ani lístek. Začínáme v 13:30.

celý článek
30.04.2022

Páteční, slunečné ráno bylo před naší školou netradiční.  Za zvuků píšťalek, bubínků, řehtaček a ve šmloulích převlecích, se přišli rozloučit maturanti se školou. Tradiční rituál, který neodmyslitelně patří k naší škole, se po covidovém období vrátil a jsme tomu rádi!

Přejeme všem maturantům hodně štěstí u závěrečných testů, zkoušek i obhajob!

Vzpomínky na poslední zvonění – foto Michal Hrstka

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu