Částicová Praha 2022

Částicová Praha 2022

V neděli 4. 9. odpoledne se na pražskou kolej Na Větrníku začali sjíždět studenti středních škol z různých koutů Česka i Slovenska, aby se během jednoho týdne podívali „pod pokličku“ částicové fyziky. Mezi studenty, kteří se akce zúčastnili, jsem byla i já.

Celá akce začala v pondělí ráno na MFF, kde na nás čekaly první úvodní přednášky o problematice a systematice elementárních částic a poté i stavba mlžné komory. Odpoledne jsme se po dvojicích rozjeli na různá pracoviště (MFF UK – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, FJFI ČVUT – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického, ÚTEF ČVUT – Ústav technické a experimentální fyziky, FZÚ AV ČR – Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.) a spolu s přidělenými lektory jsme pracovali na různých „miniprojektech.“
Další den jsme měli naplánovaný výlet do ÚJV (Ústav jaderného výzkumu, a. s.) v Řeži. Tady jsme si ve dvou skupinách postupně prohlédli různé typy lineárních i kruhových urychlovačů částic a seznámili se podrobněji s metodou radiouhlíkového datování. Ve druhé polovině exkurze první skupina zamířila k reaktoru a druhá se vydala do laboratoře výzkumu nanotechnologií. Po náročném dni byl pro nás připraven společenský večer v prostorách atria FJFI.
Ve středu nás čekala komentovaná prohlídka van der Graafova generátor a přednáška o „věčnosti/smrtelnosti“ hmoty v ÚTEF. Následně jsme si prohlédli laboratoř fyziky nízkých teplot na MFF a tam jsme pomocí tekutého helia např. přiměli levitovat jedoucí vláček. Dopolední program jsme zakončili experimentálním zjišťováním elektronového náboje a Planckovy konstanty v interaktivní fyzikální laboratoři. Odpoledne jsme se opět přemístili na příslušná pracoviště a dokončili jsme svoji rozdělanou práci na projektech.
Ve čtvrtek jsme absolvovali přednášku ve Fyzikálním ústavu Akademie věd a přednášku o detekci částic přicházejících z vesmíru, prohlédli jsme si laboratoře detektorů částic a tzv. „čisté laboratoře“ na testování polovodičových detektorů. Odpoledne jsme zamířili ještě na FJFI, kde jsme si postupně obešli tokamak GOLEM a také několik laboratoří zabývajících se využitím ionizujícího záření a ochranou před ním. Pak následoval další společenský večer tentokrát na MFF, promítání krátkého filmu a na něj navazující diskuse.
Poslední den ráno jsme se všichni společně sešli na FJFI a odprezentovali jsme si jednotlivé projekty.
Nakonec jsme se vyfotili, rozloučili se a plni zážitků a dojmů se rozjeli zpátky domů.

Anna Radochová, 8OA

Zdroj: Částicová Praha 2022

Aktuální informace

15.09.2023

Beseda s absolventem v Městské knihovně Nymburk 26. 9. 2023 od 17.30 hodin s tématem: Udržitelnost, etika a budoucnost potravin

17.01.2023

Gymnázium BH zveřejňuje inspekční zprávu z komplexní inspekce, která proběhla na konci prosince 2022 a protokol z inspekce.

Významní absolventi

prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.

Prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D. (*8. 10. 1973), předseda senátu a soudce Nejvyššího správního soudu ČR, profesor teorie práva na PrF UK v Praze a vůbec první Čech, který dosáhl prestižního titulu doktor právních věd (S.J.D.), maturoval na naší škole v roce 1992.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Vynález elektrokardiografu (EKG)

3. listopad 1903

Holanďan Wiliem Einthoven veřejně předvedl jím vynalezený elektrokardiograf.

Nejčtenější

05.09.2023

Školní rok 2023-2024 zahájen!

Tradičním shromážděním na nádvoří byl zahájen nový školní rok. Setkání tradičně připravil studentský parlament. V jeho průběhu noví studenti prim osmiletého studia a prvního ročníku čtyřletého studia otiskem ruky na svou třídní vlajku stvrdili příslušnost ke škole. Byli představeni noví učitelé a provozní zaměstnanci školy. Na shromáždění přivítali nové studenty ředitel školy Jiří Kuhn a zástupci parlamentu. 

 

celý článek
05.09.2023

Tradičně na začátku školního roku dostávají školy souhrnnou zprávu o výsledcích maturitních zkoušek, resp. o výsledcích společné části MZ. Ze zpráv, které školy obdrží, je možné vyčíst nejen výsledky vlastní školy, ale v její tabulkové části je možné nalézt i srovnání s ostatními školami v ČR.

 

 

S hrdostí sdělujeme, že naši maturanti v tomto srovnání obstáli opět na výbornou!

 

celý článek
06.09.2023

Na Zlatou expedici jsme vyrazili opravdu brzy ráno v neděli 3. září. Ve vlaku do Prahy tedy seděli veselí lidé vracející se z nymburského posvícení a pak my - osm nevyspalých spolužáků s obrovskými brašnami na kolech a nadšením, že opravdu jedeme.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.