Částicová Praha 2022

Částicová Praha 2022

V neděli 4. 9. odpoledne se na pražskou kolej Na Větrníku začali sjíždět studenti středních škol z různých koutů Česka i Slovenska, aby se během jednoho týdne podívali „pod pokličku“ částicové fyziky. Mezi studenty, kteří se akce zúčastnili, jsem byla i já.

Celá akce začala v pondělí ráno na MFF, kde na nás čekaly první úvodní přednášky o problematice a systematice elementárních částic a poté i stavba mlžné komory. Odpoledne jsme se po dvojicích rozjeli na různá pracoviště (MFF UK – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, FJFI ČVUT – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického, ÚTEF ČVUT – Ústav technické a experimentální fyziky, FZÚ AV ČR – Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.) a spolu s přidělenými lektory jsme pracovali na různých „miniprojektech.“
Další den jsme měli naplánovaný výlet do ÚJV (Ústav jaderného výzkumu, a. s.) v Řeži. Tady jsme si ve dvou skupinách postupně prohlédli různé typy lineárních i kruhových urychlovačů částic a seznámili se podrobněji s metodou radiouhlíkového datování. Ve druhé polovině exkurze první skupina zamířila k reaktoru a druhá se vydala do laboratoře výzkumu nanotechnologií. Po náročném dni byl pro nás připraven společenský večer v prostorách atria FJFI.
Ve středu nás čekala komentovaná prohlídka van der Graafova generátor a přednáška o „věčnosti/smrtelnosti“ hmoty v ÚTEF. Následně jsme si prohlédli laboratoř fyziky nízkých teplot na MFF a tam jsme pomocí tekutého helia např. přiměli levitovat jedoucí vláček. Dopolední program jsme zakončili experimentálním zjišťováním elektronového náboje a Planckovy konstanty v interaktivní fyzikální laboratoři. Odpoledne jsme se opět přemístili na příslušná pracoviště a dokončili jsme svoji rozdělanou práci na projektech.
Ve čtvrtek jsme absolvovali přednášku ve Fyzikálním ústavu Akademie věd a přednášku o detekci částic přicházejících z vesmíru, prohlédli jsme si laboratoře detektorů částic a tzv. „čisté laboratoře“ na testování polovodičových detektorů. Odpoledne jsme zamířili ještě na FJFI, kde jsme si postupně obešli tokamak GOLEM a také několik laboratoří zabývajících se využitím ionizujícího záření a ochranou před ním. Pak následoval další společenský večer tentokrát na MFF, promítání krátkého filmu a na něj navazující diskuse.
Poslední den ráno jsme se všichni společně sešli na FJFI a odprezentovali jsme si jednotlivé projekty.
Nakonec jsme se vyfotili, rozloučili se a plni zážitků a dojmů se rozjeli zpátky domů.

Anna Radochová, 8OA

Zdroj: Částicová Praha 2022

Aktuální informace

13.09.2022

úterý 4/10 od 17:00 hod:

1PA - č. 7 - přízemí vlevo
1PB - č. 2 - přízemí vlevo
1A - č. 6 - přízemí vlevo

Významní absolventi

Mgr. Žaneta Peřinová

Mgr. Žaneta Peřinová (*1980), novinářka, redaktorka sportovního zpravodajství České televize, absolvovala v roce 1998.

Anketa

 
Motto školního roku 2022-23
Cornell Woolrich 16 %
Wayne Gretzky 16 %
Milton Berle 9 %
John Schaar 39 %
Napoleon Hill 19 %
Celkový počet hlasů: 237
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Srdečná dohoda

6. červenec 1903

Návštěva francouzského prezidenta Émila Loubeta a ministra zahraničí Théophila Delcassého v Londýně byla počátkem jednání s Británií, které vedlo 8. 4. 1904 k vytvoření tzv. Entente cordiale – dohody o vzájemné spolupráci Francie a Británie.

Nejčtenější

12.09.2022

V pátek 2.září se naše třída 1A vydala na adaptační kurz spolu s panem profesorem Machurkou a paní profesorkou Hornovou. Jely s námi také dvě dívky z oktávy, Kateřina a Vanda, které se v průběhu celého kurzu staraly o náš večerní program.

 

celý článek
16.09.2022
5. 9 se naši primáni vydali na adaptační kurz do Rokytnice, kde je nejdříve čekala "krutá cesta z parkoviště", marné hledání wi-fi na chatě, bolavé nožky a VEČERKA!!! Ale nenechali se odradit a nakonec si to pořádně užili a někomu se ani nechtělo domů...
celý článek
22.09.2022

Nymburský atletický stadion už po šesté hostil ROTARY World Marathon Challenge. Sedm základních škol nymburského okresu opět běželo na podporu léčby dětské obrny. 

celý článek
 
John Schaar - Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.