4 % ze všech českých středoškoláků v Otevřené vědě 2023 z našeho gymnázia

4 % ze všech českých středoškoláků v Otevřené vědě 2023 z našeho gymnázia

Po ocenění jedné ze šesti našich stážistů, kteří dokončili loňský ročník Otevřené vědy (OV), cenou za 2. místo ve vědní oblasti Neživá příroda došlo na přelomu roku k tomu, že 10 našich středoškoláků, inspirovaných i jejími zkušenostmi, bylo vybráno na různé stáže přestižního projektu Otevřená věda 2023. Ti tvoří dohromady dokonce více než 4 % všech stážistů (celkem jich bude na Akademii věd ČR, v. v. i., dojíždět z celé republiky z různých škol pouze 245). Na každé takové místo se v 18. ročníku Otevřené vědy v průměru hlásilo 3,70 zájemců.

Účast studentů Hrabalova gymnázia v meziročním srovnání průběžně sledujeme, abychom zjistili, jaká rozličná témata stáží naše svěřence zaujala a jaký vědecký problém je v tomto kalendářním roce čeká k probádání. Každý měsíc (včetně prázdninových) mají na stáži strávit minimálně 8 hodin, na dopravu do místa konání AV ČR přispívá. Jedna naše stážistka - výše zmíněná oceněná letošní maturantka - se do OV 2023 dostala již počtvrté. To prakticky znamená, že od pololetí kvinty do maturity soustavně stíhá vedle svých dalších koníčků navštěvovat paralelně zároveň špičková vědecká pracoviště v Praze a naši rovněž poměrně náročnou školu. Opravdu mimořádné nasazení.

Je-li v Česku jen gymnázií asi 350 (další odborné SŠ nepočítaje), v průměru na každé z nich nepřipadá ani jedna stáž Otevřené vědy. Nymburské gymnázium svými deseti přijatými stážisty dosáhlo v roce 2023 svého historického rekordu. Kromě počtu a 4% podílu ze všech stážistů letos obzvláště oceňujeme i skladbu stáží, v níž oproti minulým ročníkům stoupá podíl těch humanitně zaměřených. Přijatým stážistům gratulujeme jménem vedení školy a celého profesorského sboru. Kdo trochu zná současné teenagery sám nejlépe ví, že namotivovat je dělat dlouhodobě ještě i něco navíc k běžné školní docházce není vůbec snadné. Máme radost, že se nám to ve škole daří nejen u Otevřené vědy, ale také např. u Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE).

Nepřijatí uchazeči o stáž z naší školy nemusí být smutní a zklamaní. Díky obětavosti rodičů a různých přátel školy se nám postupně daří přemýšlivé a výzkumně zaměřené zájemce umístit na odborná pracoviště nebo laboratoře na univerzitách či ve firmách, kde nám přislíbili možnost vést výzkum středoškoláků nebo i odbornou studentskou práci. Jejich průběžně doplňovaný seznam lze prohlížet na druhém listě výše zmíněné evidenční tabulky.

PaedDr. Helena Hantonová
Mgr. Radka Mlázovská
Mgr. Miroslav Soukup
Talent tým a školní garanti SOČ

Aktuální informace

08.04.2024

Upozorňujeme uchazeče, že administrace úvodní přijímací zkoušky z matematiky začíná vždy v 8.30.

Naplánujte si svůj příchod do školy mezi 8.00 a 8.25. Příchod po 8.30 nemůžeme akceptovat z důvodu regulérnosti zkoušky.

Celý článek
06.04.2024

Uchazečům, kteří podali přihlášku elektronicky prostřednictvím DIPSY, nejsou pozvánky zasílány poštou. Dostávají je pouze prostřednictvím zaručené komunikace opět v DIPSY.

Jiří Kuhn 

30.03.2024

Upozorňujeme rodiče a uchazeče, že v tomto týdnu byly odeslány pozvánky k přijímacím zkouškám takto:

Celý článek
29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Valdemar Vyleťal

Valdemar Vyleťal (16. 10. 1900-20. 9. 1928), vlastním jménem František Vyleťal, učitel, spisovatel, básník a literární publicista, jehož pamětní deskou se honosí budova školy, odmaturoval na nymburské reálce v roce 1919.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Proti sociálním demokratům

Pruský ministr práce prohlásil: „Když se dělník bude agitátorsky podílet na sociálnědemokratické propagaci mezi železničním personálem, bude okamžitě propuštěn. 

Nejčtenější

15.03.2024

V úterý 19. 3. 2024 se koná od 11:45 Školní kolo 46. ročníku SOČ. Slavnostní zahájení za přítomnosti vedení města a vedení školy bude v učebně č. 77. Níže se dozvíte, kdo ze soutěžících a na jaké téma práci SOČ psal, jak to bude se zkrácením výuky a co je třeba udělat, pokud se na konkrétní obhajobu chce někdo přijít podívat.

celý článek
21.03.2024

Jaké je to být debatním rozhodčím? To si vyzkoušeli členové našeho debatního klubu na krajském kole Debatiády v Děčíně. Pro některé z nich to byla první příležitost rozhodovat soutěžní debaty naostro.

celý článek
19.03.2024

Aktuální mistři České republiky v kategorii U14 Kateřina Kammová a Bruno Topenčík z 3TB byli hlavními tahouny našich šachistů na krajském kole v šachu družstev.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.