Univerzitní a kariérní den pro předmaturanty 2024

Univerzitní a kariérní den pro předmaturanty 2024
https:www.freepik.comfree-vectorblue-graduation-cap_1294512.htm

Ve čtvrtek 16. května 2024 jsme uspořádali již potřetí Univerzitní den pro předmaturanty. Poprvé byl program dne rozšířen na "Univerzitní a kariérní", protože namísto třetí univerzity dorazil i se svým nadřízeným kolegou absolvent naší školy, který zastupoval Správu železnic. Právě tam po své promoci nyní pracuje. Konečně i v delegaci z jedné z obou VŠ byla naše absolventka, čímž se kariérní a absolventská problematika úspěšně (a doufáme, že pro předmaturanty také prospěšně) protnula.

Účelem projektového dne je především vyhradit předmaturantům celý den k seznamování se s tím, jak a také co lze studovat dál po maturitě. Načasování do období ústních maturit navíc dává alespoň tomuto ročníku vyššího gymnázia na jeden den poněkud smysluplnější náplň hodin, než by bylo suplování za profesory, kteří zasedají v komisích a zkouší o rok starší studenty z maturitních předmětů. Kontakt s praxí a autentické a aktuální informace k vysokoškolské etapě života nedokáže obvykle střední škola (notabene gymnaziálního typu) svým odchovancům zprostředkovat. Proto jsme nabídku návštěvy akademiků i pracovníků státní organizace přivítali. Takových nabídek totiž nepřichází zase tolik (některé fakulty a univerzity, které mají tradičně převis uchazečů, výjezdy na SŠ nepotřebují podnikat).

Den byl organizován tak, aby se u zástupců všech tří subjektů vystřídala postupně každá předmaturitní třída. Náplň pro každý ze tří dvouhodinových bloků byla obdobná: VŠ obvykle představily nejprve samy sebe, nabízené studijní programy, školné, studentské benefity a stipendia, koleje, menzy, kampusy apod. A následovala ochutnávka něčeho z toho, co se na konkrétní VŠ probírá - přednáška, interaktivní aktivita, workshop, beseda. Správa železnic, státní organizace, také představila svou organizační strukturu a úkoly, pro které byla zřízena. I zde se posluchači dozvěděli, jaké profese jsou na SŽ žádané a kde je vystudovat. A na závěr si oba lektoři připravili "naučnou" tematiku - aktuálně probíhající železniční stavby v Praze a okolí.

Ze ŠKODA Auto Vysoké Školy, o. p. s. v Mladé Boleslavi, kde se studují ekonomické obory, management, marketing apod., dorazili na Univerzitní a kariérní den Mgr. Pavel Neset, Ph.D. (vedoucí katedry ekonomie a práva, člen Národní ekonomické rady státu), Mgr. Kateřina Müllerová (specialistka oddělení marketingové komunikace) a Karolína Králová (studentka ŠAVŠ), absolventka našeho gymnázia v roce 2019. Dr. Neset ve své přednášce představil předmaturantům ekonomický výhled do budoucna, zmínil problematiku inflace, státní dluh a důchodovou reformu. A došlo i na dotazy z publika.

Nejstarší soukromou vysokou školu v Česku Anglo-American University in Prague (Anglo-americkou vysokou školu, z. ú.), zastupovali manažer náboru pro Česko a pro Slovensko Ing. Martin Opatrný a vedoucí Oddělení sociálních věd dr. Joshua M. Hayden. Na AAUNI probíhá studium z větší části v angličtině a vybírat lze obory z oblasti práva, politologie, výtvarného umění, žurnalistiky, humanitních věd, věd okolo byznysu (třeba i MBA) a mezinárodních vztahů. Ing. Opatrný uvedl svůj krátký workshop tezí: "Umělá inteligence nenahradí lidi, ale ti, kteří ji používají, nahradí ty, kteří ji nepoužívají". Studenti se pak ve skupinkách věnovali porovnávání výsledků stejného promptu z několika online AI služeb. Dr. Hayden probral ve své přednášce, která byla kompletně vedená v angličtině, problematiku leadershipu, jeho důležitosti a etiky.

Správa železnic, státní organizace, byla na projektovém dnu zastoupena  Ing. Martinem Turkem (Stavební správa západ, Technický dozor investora), absolventem našeho gymnázia v roce 2016, a Ing. Bc. Martinem Vernerem, Ph.D. (Správa železnic; Fakulta stavební ČVUT, katedra mechaniky). Tato organizace zajišťuje veškerou železniční dopravní cestu v naší republice a to po stránce stavební, technické, i zabezpečovací a provozní. Stavaři, odborníci na statiku mostních konstrukcí, mechaniku materiálů, elektřinu, bezpečnost na dráze i kolem ní, se v ní potkávají i s dispečery a výpravčími na stanicích. Překvapivě mají mezi zaměstnanci i tlumočníky, právníky, manažery, překladatele apod. Mnohé drážní stavby totiž spolufinancuje EU, některé technické normy se přejímají ze zahraničí a je třeba je technicky i jazykově správně a srozumitelně přeložit do češtiny. Proto je v SŽ překvapivě místo i pro schopné vysokoškoláky humanitního zaměření.

Stavební úpravy a opravy železničního svršku, spodku, trolejového vedení na elektrifikovaných tratích, nebo poruchy zabezpečovacích zařízení na přejezdech a návěstidlech (lidově nesprávně "semaforech") zasahují do cestování po železnici v osobní dopravě. SŽ ale nemá skoro žádné vlaky - těmi disponují naopak železniční dopravci (včetně největšího, národního dopravce). SŽ tak společně zodpovídá na železnici za to, co např. v letecké dopravě zařizuje správa českých letišť (ta jsou v majetku krajů nebo státu) a Řízení letového provozu ČR. Dr. Verner je správcem probíhající stavby pražského Masarykova nádraží, kam nejspíš většina předmaturantů napřesrok na podzim bude dojíždět za svým dalším studiem. Proto se svým kolegou seznámili předmaturanty nejen s nutnými omezeními v průběhu rekonstrukce, výhodami po jejím dokončení, ale také představili obrazové a filmové vizualizace, jak bude onen prostor v centru Prahy vypadat a sloužit v blízké budoucnosti.

Věříme, že úsilí vložené do přípravy a organizace tohoto projektového dne, vyhodnotí i naši předmaturanti v anonymním zpětnovazebném dotazníku jako užitečné a přínosné. Odpovědí se zatím sešlo příliš málo na to, aby bylo možné vyvodit závěry.

Aktuální informace

26.06.2024

Během školních prázdnin je jako úřední den stanoveno pondělí od 9.00 do 11.00 hodin.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

plk. Jaroslav Čermák

Plk. letectva i. m. Jaroslav Čermák (27. 4. 1917-4. 6. 1943), pilot 310. a 313. stíhací perutě RAF, absolvoval v roce 1937.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Povstání v Makedonii

2. srpna 1903

Na den sv. Eliáše vypuklo povstání Makedonců proti Turkům. 

Nejčtenější

23.06.2024

Ve čtvrtek 20.6. 2024 se všichni výtvarníci prvního a druhého ročníku zúčastnili výtvarné exkurze do Národní galerie ve Veletržním paláci. Jako doprovod s námi jeli prof. Haníková, Plaňanská, Grusová, Kolbábek. Pro první ročník byla připravena komentovaná prohlídka Umění dlouhého století 1796 – 1918, pro druhý ročník Konec černobílé doby 1939 – 2021.

celý článek
25.06.2024

Posádky dračích lodí našeho gymnázia zvítězily v obou kategoriích a díky zisku i celkového vítězství v poháru škol přiváží ZLATÝ HATTRICK.

celý článek
25.06.2024

Letos se hostitelským městem této prestižní soutěže staly ve dnech 21.-23. 6. 2024 Pardubice. Na její realizaci se podílely SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.