Prázdninové čtení - Zaniklé rybníky v okolí Chleb

Prázdninové čtení - Zaniklé rybníky v okolí Chleb

K letnímu prázdninovému čtení doporučujeme kvalifikační práci z oboru historické geografie našeho regionu - o zaniklé rybniční soustavě v okolí vsi Chleby severně od Nymburka. Nymbursko bylo stejně jako v období 17. století také Poděbradsko poměrně hustě pokryto rybníky! Pokud jste někdy navštívili Třeboňskou pánev, nebudete potřebovat ani moc fantazie.

54 stránek prázdninového čtení o našem regionu v minulých staletích umožňuje nyní veřejně přístupná 31. května úspěšně obhájená bakalářská práce z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem našeho absolventa Bc. Petra Červinky. V repozitáři akademických prací UJEP stačí vybrat "Kvalifikační práce" a zadat příjmení studenta "Červinka". Mezi 11 nalezenými výsledky už není obtížné zvolit správnou variantu. Zcela dole na stránce je pak ke stažení plný text práce v PDF (5,72 MB), a pro hlubší zájemce i hodnocení vedoucího a také posudek oponenta bakalářky.

Protože jde o práci geografickou a nikoliv jen historickou, předpokládá se v každé bakalářce na základě zjištěných skutečností také nějaká další úvaha nebo projekt pro současnost a budoucnost. Autor práce s tímto vědomím navrhl na území dřívějšího Rašovského rybníka vybudovat tzv. suchý polder pro případ povodní (záplavy) na říčce Mrlině. Technické řešení má několik variant provedení a je dokumentováno i mapovou přílohou.

Zájem pisatele o historickou limnologii (tedy geografickou vědu o stojaté vodě na pevnině) začal již na našem gymnáziu, kdy se mu podařilo geografickými metodami a terénním výzkumem rekonstruovat rozsah a polohu Bobnického a Chlebského rybníka. Svůj výzkum shrnul v práci SOČ s níž zvítězil ve svém oboru v krajském kole a na celostátní přehlídce 39. ročníku Středoškolské odborné činnosti v roce 2017 v Boskovicích skončil na šestém místě.

Nesmíme zapomenout ani na recenzovaný článek v regionálním odborném časopise Vlastivědný zpravodaj Polabí (svazek 49, ročník 2018), kde byla sočka ve zkrácené podobě otištěna.

Zdroj: Přímý odkaz na PDF soubor s prací o zaniklých rybnících

Aktuální informace

15.09.2021

ve čtvrtek 23/9 od 17:00 hod:

1PA - č. 7 - přízemí vlevo
1PB - č. 2 - přízemí vlevo
1A - č. 6 - přízemí vlevo

Významní absolventi

prof. RNDr. Josef Koštíř

Absolvoval v roce 1925.

Profesor Koštíř se narodil 25. 3. 1907 v Hroněticích u Nymburka. Po válce působil jako asistent a pak jako docent na Ústavu organické chemie Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. 

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Smrt Theodora Mommsena

1. listopad 1903

Zemřel Theodor Mommsen (*30. 11. 1817), německý historik.

Nejčtenější

02.09.2021

Ve středu 1. září jsme zahájili nový školní rok. Všichni si jistě přejeme, aby proběhl bez zásadních omezení a po roce a půl se tak vrátí vše víceméně do normálu. Ředitel školy se svými zástupci přišli povzbudit nové studenty prim a 1A a přivítat je ve škole. Bylo vidět, že se všichni na novou školu těší, i když obavy a respekt, které se zračily v obličejích některých z nich, byly patrné…

 

Škola si pro nový školní rok zvolila motto, jehož autorem je Kryštof Kolumbus: Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu. Motto je jasnou výzvou pro učitele i pro studenty k aktivitě, odvaze a hledání nových cest. Takže dobrý vítr do plachet a vzhůru k novým obzorům!

celý článek
21.08.2021

Tadeáš Ďurčanský (budoucí 7MB), náš další stážista v Otevřené vědě 2021, byl zmíněn na jejím Facebooku v souvislosti s řešením problematiky ladění bílého světla, kterým se společně s dalšími dvěma kolegy z jiných středních škol letos zabývá na Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i.

celý článek
08.09.2021

Je už tisíciletí známým faktem, že nejlepší pohled na svět je z koňského hřbetu, na čemž jsme se rozhodly stavět naši expedici i my. Po dlouhém dohadování, domlouvání, vymýšlení, plánování a předělávání se totiž uskutečnila naše koňská zlatá dofácká expedice, kterou od počátku provázelo mnoho nesnází. 

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu