Prázdninové čtení - Zaniklé rybníky v okolí Chleb

Prázdninové čtení - Zaniklé rybníky v okolí Chleb

K letnímu prázdninovému čtení doporučujeme kvalifikační práci z oboru historické geografie našeho regionu - o zaniklé rybniční soustavě v okolí vsi Chleby severně od Nymburka. Nymbursko bylo stejně jako v období 17. století také Poděbradsko poměrně hustě pokryto rybníky! Pokud jste někdy navštívili Třeboňskou pánev, nebudete potřebovat ani moc fantazie.

54 stránek prázdninového čtení o našem regionu v minulých staletích umožňuje nyní veřejně přístupná 31. května úspěšně obhájená bakalářská práce z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem našeho absolventa Bc. Petra Červinky. V repozitáři akademických prací UJEP stačí vybrat "Kvalifikační práce" a zadat příjmení studenta "Červinka". Mezi 11 nalezenými výsledky už není obtížné zvolit správnou variantu. Zcela dole na stránce je pak ke stažení plný text práce v PDF (5,72 MB), a pro hlubší zájemce i hodnocení vedoucího a také posudek oponenta bakalářky.

Protože jde o práci geografickou a nikoliv jen historickou, předpokládá se v každé bakalářce na základě zjištěných skutečností také nějaká další úvaha nebo projekt pro současnost a budoucnost. Autor práce s tímto vědomím navrhl na území dřívějšího Rašovského rybníka vybudovat tzv. suchý polder pro případ povodní (záplavy) na říčce Mrlině. Technické řešení má několik variant provedení a je dokumentováno i mapovou přílohou.

Zájem pisatele o historickou limnologii (tedy geografickou vědu o stojaté vodě na pevnině) začal již na našem gymnáziu, kdy se mu podařilo geografickými metodami a terénním výzkumem rekonstruovat rozsah a polohu Bobnického a Chlebského rybníka. Svůj výzkum shrnul v práci SOČ s níž zvítězil ve svém oboru v krajském kole a na celostátní přehlídce 39. ročníku Středoškolské odborné činnosti v roce 2017 v Boskovicích skončil na šestém místě.

Nesmíme zapomenout ani na recenzovaný článek v regionálním odborném časopise Vlastivědný zpravodaj Polabí (svazek 49, ročník 2018), kde byla sočka ve zkrácené podobě otištěna.

Zdroj: Přímý odkaz na PDF soubor s prací o zaniklých rybnících

Aktuální informace

11.10.2021

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za rok 2020-2021.

07.10.2021

Beseda s významnou absolventkou školy se uskuteční ve čtvrtek 21. října 2021 od 18 hodinPodrobnosti

27.09.2021

Ředitel školy zveřejnil kánon literatury pro maturitní zkoušku ve školním roce 2021-22.

Významní absolventi

škpt. Jindřich Šilhánek

Škpt. pěchoty Jindřich Šilhánek (24. 2. 1898-9. 5. 1945), voják, legionář, odbojář za 2. světové války, maturoval v roce 1916.

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Výstava nezávislých

20. březen 1903

Na výstavě Nezávislých v Paříži byla mj. vystavena i díla Henryho Matisse, Andrého Deraina, Maurice de Vlamincka aj. 

Nejčtenější

07.10.2021

Po jedenapůlroční přestávce způsobené pandemií přivítáme v naší škole jako hosta další alumni besedy absolventku školy paní Mgr. Janu Smolíkovou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Protože se věnuje geografii, životnímu prostředí a již vícekrát navštívila Antarktidu, bude její povídání především o tomto sedmém a zároveň nejchladnějším dílu světa.

celý článek
27.09.2021
22. září jsme byly pozvány na Paralympiádu speciální školy v Poděbradech, která se konala v rámci oslav 100 let výročí založení.
 
 
celý článek
26.09.2021

Ve čtvrtek 23.9.2021 se do Prahy vypravili i naši francouzštináři z obou septim. Jejich návštěva měla několik cílů. 

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu