Nová nástěnka dobrovolnictví a alumni ve druhém patře

Nová nástěnka dobrovolnictví a alumni ve druhém patře

Ve druhém patře školní budovy na chodbě mezi učebnami č. 67 a 68 byla nově upravena nástěnka, která obsahuje informace o Dobrovolnických akcích nejen na GBHN a o Alumni (tj. o absolventech školy). Jde o dvě aktivity, které na škole dlouho pěstujeme, ale zatím jim nebyla věnována žádná nástěnka.

Studentský parlament GBHN v souvislosti s přesunem většiny předávaných informací do virtuálního digitálního prostoru sociálních sítí nedávno uvolnil jednu za svých dvou dosavadních nástěnek. Poměrně snadno se pro ni podařilo najít nový vhodný obsah.

Dobrovolnictví má na naší škole dlouhou tradici - v posledním desetiletí ještě posílenou v rámci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, kde je to přímo jedna z rozvíjených činností (DofE ale svou nástěnku už mělo a nadále má na druhém mezipatře hlavního schodiště). Nová nástěnka se věnuje nikoliv dobrovolnictví individuálnímu v rámci DofE (i když DofE bufetík má spíš kolektivní charakter), nýbrž zapojení studentů do různých humanitárních sbírek a podobných aktivit, které mají obvykle celostátní působnost. Tyto obecně prospěšné aktivity na škole garantuje paní prof. Eliška Hornová, která na nástěnku vystavila certifikáty a poděkování za to, že jsme se jako škola do nich zapojili. Kdo se chce stát dobrovolníkem a vybírat peníze na některý humanitární záměr, může se o tuto službu přihlásit třeba QR kódem, který nástěnka obsahuje a který vede k tomuto formuláři.

Alumni besedy s významnými absolventy školy pořádáme (s covidovou přestávkou) od podzimu 2019. Několikrát ročně zveme do nymburské knihovny na besedu různé zajímavé osobnosti, které sedávaly v lavicích naší školy a od maturity se kariérně posunuly na místa, která jsou inspirativní i pro současné studenty, jejich rodiče i profesory nebo ostatní absolventy. Postupně tak budujeme komunitu, ze které jednou, jak doufáme, vzejde i zapsaný spolek Alumni klub GBHN. Nástěnka prozatím obsahuje medailonky významných absolventů, kteří byli hosty alumni besed v letošním školním roce. Jsou převzaté z příslušné sekce webových stránek školy. Alumni část nástěnky obsahuje také QR kód pro ty, kteří se sdíleným formulářem chtějí přihlásit k příjmu pozvánek na všechny další alumni besedy do své emailové schránky.

Aktuální informace

24.04.2024

Beseda s absolventkou školy proběhne v Městské knihovně Nymburk 6. 6. 2024 od 17.30 hodin. Pozvánka...

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1934.

Narodil se 9. 11. 1915 v Nymburce. Učil se hrát na housle, klavír, varhany a také zpíval. 

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

První železobetonový most

červenec 1903

V Přerově byl přes řeku Bečvu postaven první železobetonový most v Českých zemích.

Nejčtenější

24.04.2024

Celé čtvrteční dopoledne bude pro návštěvníky připraven ve škole i mimo ni doprovodný program mezinárodní konference Bohumil Hrabal neidylický. Pro návštěvníky konference, pro studenty naší školy i studenty z blízkých gymnázií se tak skýtá možnost podívat se na program, který si k výročí 110 let od narození pana spisovatele připravili žáci a učitelé naší školy!

 

 

celý článek
27.04.2024

I v roce 2024 se počet medailových zisků ze středočeské krajské přehlídky SOČ v Kutné Hoře pro naši školu dá označit jako "příval". Z 20členné výpravy odjíždělo s medailemi 14 našich soutěžících. Takový byl výsledek dlouhodobého úsilí našich nadaných studentů. Pět z nich jistě a další tři možná se proto vypraví na celostátní přehlídku SOČ 2024 do Pardubic. Soček se na krajské přehlídce obhajovalo celkem 85 a z toho 20 bylo z naší školy (tj. 24 %). Ta si počtem prací i medailí opět udržela postavení v SOČ úplně nejúspěšnější školy v celém kraji.

celý článek
30.04.2024

Slunečné, úterní ráno a vlastně celé dopoledne patřilo na naší škole poslednímu zvonění našich maturantů.

Jedná se letitou tradici loučení se studiem, pasováním septimánů a přísahou profesorů.

 

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.