doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.

Doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D. (* 20. 10. 1979), expert v oblasti bezpečnosti a kvality potravin, botaniky, bylinářství, vedoucí Katedry kvality zemědělských produktů na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze, absolvoval na našem gymnáziu v roce 1997.

Pražský rodák docent Klouček vystudoval víceleté středoškolské studium, které bylo v 90. letech znovu na gymnáziích zavedeno v délce sedmi let (povinná školní docházka i základní škola byla tehdy pouze osmiletá). Pavel Klouček maturoval v roce 1997 ve třídě septima B v ročníku, který jako vůbec první na naší škole prošel tímto sedmiletým studiem.

Po maturitě pokračoval na Českou zemědělskou univerzitu v Praze, kde ho přijali na Institutu tropů a subtropů (dnešní Fakultě tropického zemědělství) ke studiu zemědělství těchto exotických krajů. Po dokončení magisterského studia a získání inženýrského titulu se Ing. Klouček na stejném institutu zapsal ještě k postgraduálnímu doktorskému studiu. V akademické sféře zůstal a je věrný i své alma mater, až na to, že učitelsky a vědecky nyní působí na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU, kde od roku 2014 vede její Katedru kvality zemědělských produktů. Habilitoval se v roce 2012.

Má dosud 95 odborných publikací a článků v monografiích, sbornících a vědeckých časopisech, z velké části cizojazyčných. Své odborné zaměření našel v oblasti analýzy kvality potravin, věnuje se i léčivým bylinám a vývoji v této oblasti - jak je na ČZU obvyklé, vědu provozuje samozřejmě i prakticky. V roce 2013 za tím účelem založil spin-off firmu Terpenix, s. r. o., která převádí výsledky vědeckých výzkumů do výrobní a obchodní praxe - provozují např. eshop Ošetřeno.cz nebo vyrábí ekologicky šetrné pesticidy. Asi nejproslulejším výsledkem práce kolektivu vedeného doc. Kloučkem je i marketingově úspěšný výrobek Zembag, který vyvinuli za účelem dlouhodobého skladování brambor i při pokojové teplotě, aniž by hlízy ztratily svou nutriční hodnotu, zachovaly si po dlouhou dobu svou chuť, nezelenaly na světle ani nedegradovaly předčasným klíčením. Toho lze v Zembagu dosáhnout nejen promyšlenou a osvědčenou konstrukcí skladovacího pytle, nýbrž i přidáním unikátního sáčku s koncentrovanou silicí z kmínu, který se vkládá přímo mezi brambory. Samozřejmě jde pouze o přírodní materiály, na silici se používá v tuzemsku vypěstovaný kmín a výroba všech Zembagů probíhá dokonce v chráněné dílně.

Dosažené výsledky významného absolventa naší školy doc. Kloučka dokazují, že (přinejmenším některá) vysoká škola dokáže v současné době vybavit svého absolventa nejen teoretickými znalostmi a dovednostmi ve vystudovaném oboru, ale vede ho mnohdy rovněž i k inovativnímu výzkumu, který může mít při dobrém zvládnutí ekonomické stránky každého vynálezu i konkrétní příznivý vliv např. na běžný provoz domácností nebo zahrad, a to při zachování aktuálně platných trendů, mezi něž patří vysoké požadavky na udržitelnost života, kvalita použitých materiálů i ochrana životního prostředí.

Zdroje:

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, ODDĚLENÍ TRANSFERU TECHNOLOGIÍ. „Šťastná náhoda znamená uvědomit si, co vidíme.“: Rozhovor s doc. Ing. Pavlem Kloučkem, Ph.D. [online]. 2021, 2018-06-21 [cit. 2023-07-26]. Dostupné z: https://citt.czu.cz/cs/r-9830-aktuality-citt/rozhovor-doc-kloucek.html

DAŇKOVÁ, Tereza. ZEMBAG - Novodobý SUPERMAN. IZUN.eu: Univerzitní noviny ČZU [online]. 2008 - 2023, 2017-12-05 [cit. 2023-07-26]. Dostupné z: https://www.izun.eu/univerzita/zembag-novodoby-superman

Doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D. - životopis: Osobní stránky Pavla Kloučka. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze [online]. 2023 [cit. 2023-07-26]. Dostupné z: https://home.czu.cz/kloucek/zivotopis?editmode=0

Aktuální informace

24.11.2023

MŠMT spustilo informační portál k přijímacímu řízení na SŠ.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Mgr. Josef Daniel Beneš

Mgr. Josef Daniel Beneš (*31. 7. 1941), evangelický duchovní a literát, který v roce 1969 odešel do exilu do Ženevy, organizátor táborových pobytů mládeže i zájezdů a seminářů o českých dějinách a kultuře pro Švýcary, absolvoval na nymburském gymnáziu v roce 1958.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Nafukování trustů

Americký Kongres schválil zákon omezující tzv. nafukování trustů tím, že rozšiřování trustů podléhá rozhodnutím generálního prokurátora. 

Nejčtenější

15.11.2023

Pedagogičtí zaměstnanci se rozhodli připojit se 27. 11. ke stávce.

Důvody:

 • Nesouhlas s navrženým snížením počtu hodin, které by mělo zásadní vliv na průběh i výsledky vzdělávání ve škole; na GBHNB jde o cca 110 hodin – cca 12,5 %, což by znamenalo např.:
  • snížení počtu volitelných předmětů v maturitním i nematuritním ročníku a s tím související zvýšení počtu žáků v nich
  • větší skupiny žáků při výuce jazyků
  • problém s udržením výuky praktických cvičení
  • problém s udržením dělených hodin českého jazyka a matematiky
  • redukce nabídky nepovinných předmětů
 • Podpora nepedagogických zaměstnanců škol, kterým reálně hrozí pokles platů.

Opatření:

 • Škola bude zavřena a žáci nebudou mít do budovy přístup.
 • Zaměstnanci nemají nárok na oběd, přestože jídelna na SOŠ a SOU bude v provozu.
 • Žáci mohou na oběd jít, kdo nebude mít vzhledem k uzavření školy o oběd zájem, musí si ho včas odhlásit.

 

Další informace:

 • V případě dosažení dohody mezi MŠMT se zástupci školských asociací a odborů je možné, že stávka bude zrušena.

 

celý článek
16.11.2023

Dne 16.11. reprezentoval náš dívčí volejbalový tým školu v kvalifikaci na republikové finále ve středoškolské lize. Tentokrát jsme vyrazily daleko, až do Hostinného.  Nejdřív jsme hrály proti Hradci Králové, nad kterým jsme vyhrály po dramatickém tiebreaku. Druhý zápas s Turnovem jsme jednoznačně ovládly a opět vyhrály - 2:0. Náš dnešní úspěch nás poslal na Mistrovství ČR, které se hraje v Jablonci 28.-29.11.2023. 

celý článek
25.11.2023

DOPLNĚNA FOTOGALERIE

Už uplynul rok od toho, kdy se studenti hlásili do projektu Otevřené vědy a dostali zprávu, že byli vybráni na odborné pracoviště Akademie věd, aby se zapojili do týmu a společně bádali.

V minulém týdnu 22. - 24. 11. 2023 v Praze probíhala Studentská vědecká konference OV 2023 a bylo třeba předvést výsledky daného projektu - jednotlivce nebo týmu - před plným sálem.

Nejlepší práce byly vyhodnoceny a odměněny peněžitou cenou. Z Gymnázia BH v Nymburce se jednalo o druhou cenu pro Jáchyma Vodenku (8OA) s peněžitou odměnou 15 000 korun a třetí cenu pro Barboru Šídovou (7MB) s částkou 10 000 korun.

Děkujeme všem za jejich dobrou práci a reprezentaci mladé generace, která chce tento svět poznávat  a posouvat hranice vědění díky možnostem, které se nabízejí a otvírají brány vědeckých ústavů.

Každý rok máme poměrně velkou skupinu účastníků. Letos se konference účastnili s těmito pracemi:

Barbora Šídová (7MB): Experimentální archeologie - testování nástrojů k drcení a mletí,

Jan - Jakub Vonášek (8OA): Multi Role UAV aircraft design methods,

Jáchym Vodenka (8OA): Interakce rostlin a půdy a její důsledky pro koexistenci druhů,

Veronika Košťálová (6XB): Bioinformatika a její aplikace pro sestavování dosud neznámých genů u ptáků,

Štěpánka Křížová (4A): Vliv endokrinních disruptorů na vývojovou kompetenci savčích oocytů,

Vokáčová Eliška (7MA): Faktory ovlivňující ionosféru středních šířek,

Kovářová Veronika (7MA): Interdisciplinární výzkum pravěkých hrobů a pohřebišť - aktuální trendy,

Vávrová Anna - naše loňská maturantka: Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla.

 

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.