Tour de France

Tour de France

V dubnu byla zrealizována poslední aktivita frankofonního klubu, nazvaná Tour de France. V roli lektorů vystoupili již zkušení lektoři – studenti 3TA. A opět posunuli laťku o hodně výš. Pro studenty francouzštiny připravili poznávací hru – cestu po francouzských památkách.

Anežka Šichtová, 3TA

Frankofonní klub na téma památky ve Francii naše třída připravovala pro polovinu primy, která se učí francouzštinu a pro studenty 6XA. Památky v Paříži nebyly povolené, což je podle mě dobře. Před uskutečněním aktivity jsme se celá třída scházeli a domlouvali jsme podrobnosti. Závěrečné přípravy proběhly jedno úterý, kdy byly přijímací zkoušky na gymnázium a my měli 5 hodin francouzštiny. Dodělali jsme lístečky, pracovní listy, na kterých byly mapy a obrázky a doladili vše ostatní. Práce s primou nás všechny, myslím, bavila. Byli šikovní, snažili se, snad je to bavilo a určitě jim to i něco dalo. Pro naši polovinu - tedy skupinu pana profesora Kotyzy, to byla první taková akce a asi smím mluvit za všechny, když řeknu, že doufám, že nebyla poslední. Pro nás to bylo také přínosné a zejména někteří z nás si možná uvědomili, co vlastně musí někdy učitel vytrpět.

Alžběta Šichtová, 1PA

Tématem další aktivity frankofonního klubu byly památky ve Francii. Při této hodině jsme se naučili nová slovíčka, která se nám budou hodit na druhý stupeň gymnázia - na dějepis ve francouzštině. Aktivita spočívala v tom, že jsme četli, přiřazovali obrázky k textům a posléze jsme určovali, kde na mapě se dané památky nacházejí. Mně osobně se tento frankofonní klub líbil nejvíce ze tří, které jsme absolvovali. Myslím, že v naší třídě to mělo úspěch a všechny to bavilo, za což si zaslouží velký dík všichni z tercie, co pro nás frankofonní klub připravovali.

Všem účastníkům patří velké poděkování za aktivní přístup, kterým vytvořili příjemnou atmosféru na závěr frankofonního klubu v tomto roce.

Aktuální informace

13.09.2022

úterý 4/10 od 17:00 hod:

1PA - č. 7 - přízemí vlevo
1PB - č. 2 - přízemí vlevo
1A - č. 6 - přízemí vlevo

Významní absolventi

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (*1952), na Gymnáziu Nymburk maturoval v roce 1972 ve třídě 4.C.

Anketa

 
Motto školního roku 2022-23
Cornell Woolrich 16 %
Wayne Gretzky 16 %
Milton Berle 9 %
John Schaar 39 %
Napoleon Hill 19 %
Celkový počet hlasů: 237
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Zemřel papež

20. července 1903

V Římě zemřel ve věku 93 let na zápal plic papež Lev XIII. 

Nejčtenější

12.09.2022

V pátek 2.září se naše třída 1A vydala na adaptační kurz spolu s panem profesorem Machurkou a paní profesorkou Hornovou. Jely s námi také dvě dívky z oktávy, Kateřina a Vanda, které se v průběhu celého kurzu staraly o náš večerní program.

 

celý článek
01.09.2022

Projektu Otevřená věda 2022, pořádaného Akademií věd České republiky, se účastní opět několik studentků a studentek našeho gymmnázia. Často se studenti aktivit souvisejích s projektem účastní i během prázdnin. Luděk Melich ze 3.A dokázal svoji stáž rozpracovat velmi intenzivně v prvním pololetí roku 2022 a podařilo se mu zúčastnit se v červenci s jeho projektem mezinárodní konference ve skotském Edinburghu.

V následujícím článku popsal, jaké téma si v Otevřené vědě zvolil a jaké dojmy z konference si přivezl.

celý článek
01.09.2022

 

 

John Schaar  

Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.

 

 

 

 

Motto školního roku je v souladu s dlouhodobou vizí školy. Chceme být školou, z níž odcházejí odpovědní mladí lidé připravení po všech stránkách na to, že budoucnost vlastní i budoucnost společnosti je v jejich rukou. Mladí lidé, kteří si jsou vědomi, že bez aktivního přístupu, stálého vzdělávání, odvahy a pevných morálních zásad nebudou schopni budoucnost tvořit a stanou se jen pasivními prvky budoucího světa.

 

Nám učitelům motto opět připomíná, co je naší úlohou v přípravě žáků, které formujeme v jejich nejdůležitějším věku od 11 do 19 let. Připomíná nám naši odpovědnost. Současně nás nepřímo vybízí k využívání všech prostředků a všech možností, abychom v naší vzdělávací práci uspěli. 

 

Žákům motto sděluje, že svou budoucnost mají skutečně ve svých rukou. Čím dříve si to uvědomí, tím dříve budou schopni její podobu ovlivňovat. Vybízí je k aktivitě, k činorodosti, k promýšlení svých činů… Sděluje jim, že bez nasazení a bez vlastního přičinění budoucnost vytvářet nelze.

 

celý článek
 
John Schaar - Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.