Tour de France

Tour de France

V dubnu byla zrealizována poslední aktivita frankofonního klubu, nazvaná Tour de France. V roli lektorů vystoupili již zkušení lektoři – studenti 3TA. A opět posunuli laťku o hodně výš. Pro studenty francouzštiny připravili poznávací hru – cestu po francouzských památkách.

Anežka Šichtová, 3TA

Frankofonní klub na téma památky ve Francii naše třída připravovala pro polovinu primy, která se učí francouzštinu a pro studenty 6XA. Památky v Paříži nebyly povolené, což je podle mě dobře. Před uskutečněním aktivity jsme se celá třída scházeli a domlouvali jsme podrobnosti. Závěrečné přípravy proběhly jedno úterý, kdy byly přijímací zkoušky na gymnázium a my měli 5 hodin francouzštiny. Dodělali jsme lístečky, pracovní listy, na kterých byly mapy a obrázky a doladili vše ostatní. Práce s primou nás všechny, myslím, bavila. Byli šikovní, snažili se, snad je to bavilo a určitě jim to i něco dalo. Pro naši polovinu - tedy skupinu pana profesora Kotyzy, to byla první taková akce a asi smím mluvit za všechny, když řeknu, že doufám, že nebyla poslední. Pro nás to bylo také přínosné a zejména někteří z nás si možná uvědomili, co vlastně musí někdy učitel vytrpět.

Alžběta Šichtová, 1PA

Tématem další aktivity frankofonního klubu byly památky ve Francii. Při této hodině jsme se naučili nová slovíčka, která se nám budou hodit na druhý stupeň gymnázia - na dějepis ve francouzštině. Aktivita spočívala v tom, že jsme četli, přiřazovali obrázky k textům a posléze jsme určovali, kde na mapě se dané památky nacházejí. Mně osobně se tento frankofonní klub líbil nejvíce ze tří, které jsme absolvovali. Myslím, že v naší třídě to mělo úspěch a všechny to bavilo, za což si zaslouží velký dík všichni z tercie, co pro nás frankofonní klub připravovali.

Všem účastníkům patří velké poděkování za aktivní přístup, kterým vytvořili příjemnou atmosféru na závěr frankofonního klubu v tomto roce.

Aktuální informace

11.07.2020

Prázdninové úřední hodiny jsou každé pondělí od 8 do 11 a od 12 do 14 hodin. 

17.06.2020

K 1. 7. 2020 bylo odevzdáno 60 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

Celý článek
16.06.2020

K 30. 6. 2020 bylo odevzdáno 30 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

Významní absolventi

Absolvovala v roce 1941 s rodným příjmením Leišová.

Narodila se 19. 1. 1922 ve Všejanech a zemřela v r. 1985 v Praze.

Svět v roce založení školy

17. květen 1903

Američanka Agne Woodová zaběhla v Poughkeepsie (stát New York) 220 yardů za 30,6 s. Byl to první registrovaný světový rekord v běhu žen.

Nejčtenější

16.06.2020

K 30. 6. 2020 bylo odevzdáno 30 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

celý článek
17.06.2020

K 1. 7. 2020 bylo odevzdáno 60 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

celý článek
16.06.2020

Ředitel školy zveřejnil 16.6.2020 ve 13.05 hodin v souladu se zákonem č.135/2020 Sb. a vyhláškou 232/2020 Sb. pořadí uchazečů dle výsledků přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů.

Pro bližší určení pořadí u uchazečů se shodným počtem bodů byla postupně uplatňována doplňující kritéria v pořadí: MAT D > CJL C > CJL B > MAT B podle výše zmíněných kritérií, vyhlášenými ředitelem školy dne 30.1.2020.   

Doporučujeme k nahlédnutí "komentář k pořadí", který řeší další postup zákonných zástupců uchazeče. Pohlídejte si termín pro odevzdání zápisového lístku!

 

celý článek
 
Sókratés: Kdo chce pohnout světem, musí se nejdříve pohnout sám.