Francouzský spisovatel Bernard Friot na gymnáziu v Nymburce

Francouzský spisovatel Bernard Friot na gymnáziu v Nymburce

V pátek 22. března 2013 navštívil naši školu francouzský spisovatel Bernard Friot, jehož knížky jsou našim studentům francouzštiny důvěrně známé. Nepřijel s našimi francouzštináři pouze besedovat o životě a tvorbě spisovatele, ale připravil si praktické setkání zaměřené na vlastní tvorbu. Dvě skupiny složené ze studentů z 3TA-4KA a 5QA-6XA-7MA tvořily každá 1,5 h vlastní texty ve francouzštině, samozřejmě netradičním způsobem.

Workshop s Bernardem Friotem

V pátek 22. března se skupinka studentů z tercie a kvarty A zúčastnila velmi zajímavého setkání s francouzským autorem knih pro děti a mládež Bernardem Friotem. Čekalo na nás opravdu milé přivítání, představení některých knih a krátké ukázky z díla, které má v několika příštích dnech oficiálně vyjít.

Během druhé a třetí vyučovací hodiny, kdy jsme se autorovi představili a dozvěděli se i něco málo o něm a jeho inspiraci, jsme se sami zapojili do zajímavých aktivit. Přeložili jsme si pár francouzských slov do našeho mateřského jazyka a po zbytek programu jsme pracovali s poezií a jejím rytmem.

Vymýšleli jsme přídavná jména obyčejná i nevšední ke slovům den, dveře a dlaň. Následně se tři skupiny, které vznikly po volbě jednoho ze slov, pokusily všechna vytvořená spojení rytmicky představit zbytku třídy. Do této výzvy se aktivně zapojil i pan profesor Kotyza, což všechny opravdu mile překvapilo. Pak už jsme se přídavným jménům věnovali až do konce. Pomocí krátké charakteristiky ve dvojicích, či trojicích jsme si navzájem představili nejrůznější osoby, předměty a pocity.

Pro mě tento zážitek znamenal nejen přínos do francouzštiny, ale i příjemně strávené dvě hodiny ve škole. Myslím si, že by bylo úžasné účastnit se takovýchto setkání častěji.

Tereza Pěničková, 4KA

V pátek 22. března se studentky kvinty A, sexty A a septimy A zúčastnily workshopu s francouzským spisovatelem, Bernardem Friotem. Během dvou vyučovacích hodin jsme s panem Friotem pracovaly, což byl, alespoň pro většinu z nás, velice příjemný a nezapomenutelný zážitek. Pan Friot nás přivítal, představil se a poté jsme se ho mohly ptát  na všechno, co nás zajímá ohledně jeho knížek, povolání… Ze začátku jsme nesměle pokukovaly jedna po druhé, ale poté se atomosféra uvolnila a přesvědčily jsme se, že Bernard Friot je velmi milý a sympatický. Pan Friot nám laskavě odpověděl na několik dotazů. Přečetl nám pár svých krátkých příběhů, které v jeho podání byly ještě zajímavější a živější, než když je obvykle čteme ve školních lavicích. Mimo neobyčejné příběhy pro děti, které se zájmem čtou i dospělí, Friot píše také poezii. V druhé části hodiny bylo naším úkolem vymyslet svou vlastní básničku. Na tvorbu jsme měly pouze 10 minut a musely jsme psát naprosto spontánně a bez velkého rozmýšlení. Přestože to pro nás nebylo úplně jednoduché, všem se to podařilo a dokonce jsme byly překvapené, jak se nám to povedlo. Pan Friot nám pomohl s odhalením smyslu našich básní a dodal nám odvahu i pro naší další literární tvorbu.

Tijana Kojičová, 5QA

Odpoledne se do stejné role vžili sami učitelé francouzštináři a ve tříhodinovém bloku zkoušeli podobné aktivity jako žáci, samozřejmě s pedagogickým podtextem, protože cílem odpoledního setkání bylo především motivovat pedagogy k netradičním formám výuky jazyka a obohacení hodin. Bylo nám potěšením přivítat mezi námi i budoucí učitele francouzštiny z pedagogické fakulty.

Z dopoledního i odpoledního setkání odcházeli účastníci viditelně spokojeni a pobaveni, což bylo naším cílem, bavit se francouzštinou.

Na tomto místě se patří poděkovat panu Bernardu Friotovi, že souhlasil zařadit naši školu do svého programu, francouzské ambasádě za zprostředkování tohoto příjemného setkání a samozřejmě velké poděkování patří i všem účastníkům „atelier d´écriture“, kteří svým vřelým a pozitivním přístupem opět přispěli k dobrému jménu naší školy a nám dokázali, že stojí za to učit a připravovat podobné aktivity.

Takže « à la prochaine fois » !

Aktuální informace

11.07.2020

Prázdninové úřední hodiny jsou každé pondělí od 8 do 11 a od 12 do 14 hodin. 

17.06.2020

K 1. 7. 2020 bylo odevzdáno 60 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

Celý článek
16.06.2020

K 30. 6. 2020 bylo odevzdáno 30 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

Významní absolventi

Luděk Holub

Absolvoval v roce 1947.

Narodil se r. 1928 v Jihlavě. Po Mnichovu byl nucen z Jihlavy odejít, s rodiči přišel do Poděbrad a v letech 1939-1947 studoval na nymburském gymnáziu, 

Svět v roce založení školy

První železobetonový most

červenec 1903

V Přerově byl přes řeku Bečvu postaven první železobetonový most v Českých zemích.

Nejčtenější

16.06.2020

K 30. 6. 2020 bylo odevzdáno 30 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

celý článek
17.06.2020

K 1. 7. 2020 bylo odevzdáno 60 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

celý článek
16.06.2020

Ředitel školy zveřejnil 16.6.2020 ve 13.05 hodin v souladu se zákonem č.135/2020 Sb. a vyhláškou 232/2020 Sb. pořadí uchazečů dle výsledků přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů.

Pro bližší určení pořadí u uchazečů se shodným počtem bodů byla postupně uplatňována doplňující kritéria v pořadí: MAT D > CJL C > CJL B > MAT B podle výše zmíněných kritérií, vyhlášenými ředitelem školy dne 30.1.2020.   

Doporučujeme k nahlédnutí "komentář k pořadí", který řeší další postup zákonných zástupců uchazeče. Pohlídejte si termín pro odevzdání zápisového lístku!

 

celý článek
 
Sókratés: Kdo chce pohnout světem, musí se nejdříve pohnout sám.