Videoprezentace k našim sočkám v krajském kole

Videoprezentace k našim sočkám v krajském kole

K dnešnímu dni, kdy se uzavírají přihlášky, zůstává v soutěži Středoškolská odborná činnost 25 prací postupujících do krajského kola z naší školy. Z důvodu karantény soutěž letos pokračuje v online podobě. Součástí každé přihlášky je ke každé práci tzv. videoprezentace, v níž autoři své výzkumy představují. Odkazy na vlogy s videoprezentacemi na YouTube najdete v tomto článku.

Po upravení propozic letošního 42. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ), aby mohla probíhat i v době nařízené karantény a nouzového stavu v ČR, přibyla pro postupující nová podmínky přihlášky. Museli předstoupit před kameru a své pro školní kolo již připravené prezentace natočit se svým průvodním komentářem na video s maximální stopáží 10 minut. Během nich představili svou práci, její cíle, metody, úskalí a také zjištění a zhodnocení svého přínosu. Mnozí při tom mohli na kameru ukázat i své 3D výstupy práce SOČ. Vzniklé videoprezentace, které vložili na server YouTube, poslouží hodnotícím komisím jako příprava na online obhajobu prací, která se pro náš kraj bude konat 4. a 5. května 2020. V určený čas pro každý ze soutěžních oborů se v tyto dny soutěžící přihlásí do virtuální konferenční místnosti a budou ze svých domovů připraveni odpovídat na otázky hodnotící komise, jakoby před komisí stáli osobně. Budoucnost soutěže samozřejmě ztížilo i zrušení finanční podpory Ministerstva školství ČR. Přesto se v podobném režimu jako v krajích počítá i s celostátní přehlídkou.

Velmi oceňujeme, že 25 sočkařů z původně celkem 32 postupujících ze školního kola, se rozhodlo i po změně podmínek soutěž nevzdat. Pro některé to byla na serveru YouTube premiéra. Posuďte sami, jak si při tom počínali. Odkazy obsahuje přiložená cloudová tabulka se jmény autorů, čísly a názvy soutěžních oborů a samozřejmě tématy jejich prací. Stejně jako v předchozích letech jsou letošní práce i přes svou různorodost velmi kvalitně zpracované a věříme, že budou alespoň některé z nich proto oceněny medailemi, popř. postoupí do republikového kola. Závěrem ještě statistické srovnání s loňským školním rokem a 41. ročníkem SOČ: Loni do Kutné Hory zamířilo na Krajské kolo SOČ 23 soutěžících. Letošní počet 25 je tedy zase určitým pokrokem. Pokud chcete, vzpomeňte společně s námi první květnové pondělí a úterý na naše sočkaře při jejich obhajobách, komplikovaných letošní nestandardní epidemiologickou situací. Podpora v myšlenkách, třebas na dálku, se počítá a určitě potěší.

Přihlášky s odkazy na videoprezentace 

PaedDr. Helena Hantonová
Mgr. Radka Mlázovská
Mgr. Miroslav Soukup
školní garanti SOČ

Aktuální informace

25.02.2021

Upozorňujeme zákonné zástupce uchazečů do 1.ročníku ve školním roce 2021-22, že v pondělí 1.3. je poslední možný termín k odevzdání přihlášky v kanceláři školy nebo k jejímu odeslání doporučeným dopisem.

03.02.2021

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem ke COVID situaci stanovujeme úřední hodiny pro odevzdání přihlášek takto:

 

pondělí 

9 - 11 a 14 - 16 hod.

středa   
9 - 11 a 14 - 16 hod.

 

Termín pro odevzdání přihlášek je 1. 3. 2021

 

Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických opatření - vstup do školy je možný jen s rouškou, v hale školy použijte desinfekci a do kanceláře vstupujte jednotlivě.

Celý článek

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1939.

Narodil se 3. 10. 1921 v Poděbradech, zemřel 11. 1. 1996 v Bratislavě. Od r. 1952 do r. 1957 pracoval ve Státním archeologickém ústavu v Nitře jako vedoucí odborné dokumentace.

Svět v roce založení školy

Nový arcibiskup z Canterbury

12. únor 1903

V Canterburské katedrále byl slavnostně uveden do úřadu nový primas anglikánské církve. 

Nejčtenější

01.02.2021

Ze školního do okresního kola soutěže postoupili tito mladí geografové: V kat. A F. Kubálek, K. Davídek (oba 1PB) a D. Ocelák (1PA), v kat. B A. Zemanová (2SA), v kat. C M. Kubečka, M. Terš (oba 3TA) a  Ž. Valentová (3TB) a v nejvyšší SŠ kategorii D J. Furgalák (8OA), P. Vilímek (7MA) a M. Laš (8OB).

celý článek
28.01.2021

Studentka 8OB Zuzana Šaldová je další z šestice stážistů Otevřené vědy 2020 z naší školy. Společně se svými dvěma kolegy za celoroční práci na Filosofickém ústavu Akademie věd dokonce na Studentské vědecké konferenci na podzim 2020 obdržela Cenu poroty.

celý článek
03.02.2021

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem ke COVID situaci stanovujeme úřední hodiny pro odevzdání přihlášek takto:

 

pondělí 

9 - 11 a 14 - 16 hod.

středa   
9 - 11 a 14 - 16 hod.

 

Termín pro odevzdání přihlášek je 1. 3. 2021

 

Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických opatření - vstup do školy je možný jen s rouškou, v hale školy použijte desinfekci a do kanceláře vstupujte jednotlivě.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!