Petr Juriš na Celostátní přehlídce SOČ

Petr Juriš na Celostátní přehlídce SOČ

Petr Juriš ze 6XA byl nakonec jediným studentem naší školy, který nás reprezentoval na celostátním kole SOČ. Pod touto zkratkou se skrývá "Středoškolská odborná činnost", tj. soutěž talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů, které sepisují do asi 30stránkové "seminární" práce, kterou potom obhajují před komisemi složenými z vědeckých pracovníků věnujících se oboru, v rámci nějž sočka soutěží.

Pro čtenáře webových stránek školy přinášíme na tomto místě Petrovu vlastnoručně sepsanou zprávu, včetně jeho sebereflexe:

I ZDÁNLIVÝ NEÚSPĚCH MŮŽE BÝT ÚSPĚCHEM

Ve dnech 19. - 21. června 2015 jsem se zúčastnil celostátní přehlídky 37. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Akce se konala v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Zajímavostí je, že za celou historii soutěže se stala česká metropole hostitelským městem celostátního kola vůbec poprvé. Z celé republiky se sešlo celkem 288 studentů, kteří soutěžili v 18 oborech, zahrnujících veškeré vědní disciplíny, jak přírodovědné, tak humanitní, stejně jako technické.

Se svou prací "Informační příručka pro cestující Letiště Václava Havla Praha" jsem soutěžil v oboru Geologie a geografie. Jelikož má práce byla zaměřena spíše humanitně, domnívám se, že mnou zvolený obor nebyl tím správným, ačkoliv lze konstatovat, že souvisí s geografií cestovního ruchu. Bohužel se tato skutečnost promítla i v celkovém pořadí, přičemž jsem se umístil na 15. pozici. Tento fakt je však každoročním trendem tohoto oboru, neboť pokaždé vyhrávají geologicky zaměřené vědecké práce a geografie zůstává až v pozadí, respektive na samotném konci. Proto bych jistě nejen já uvítal, kdyby došlo k oddělení těchto zdánlivě spolu úzce souvisejících oblastí na dvě samostatné.

Protože jsem Středoškolské odborné činnosti věnoval poměrně značnou část svého volného času, i nadále bych chtěl svou práci rozvíjet a soutěže se zúčastnit opět v příštím školním roce. Kladně hodnotím přínos pro mě samotného, neboť jsem si vyzkoušel, jak psát odbornou práci a jak ji obhájit. Rovněž se mi díky SOČ podařilo navázat spolupráci s pražským letištěm, což hodnotím jako největší pozitivum celého svého snažení.

A jak celostátní přehlídka probíhala?

Po pátečním slavnostním zahájení ve Vencovského aule VŠE, kterého se zúčastnili mimo jiné také významní hosté, se ve večerních hodinách konalo setkání se SOČkaři z minulých let. Nejdůležitějším dnem byla sobota, kdy probíhaly samotné obhajoby. Odpoledne pak měli soutěžící možnost seznámit se svými pracemi i veřejnost, a to formou tzv. posterových prezentací. Poté byla na programu přednášky Ing. Dany Drábové, Ph.D., týkající se jaderné fyziky a energetiky, a celý den byl zakončen tematickými procházkami po večerní Praze. V neděli dopoledne se konal doprovodný program, jehož náplní byly exkurze po vědeckých pracovištích na území Prahy. V odpoledních hodinách proběhlo slavností vyhlášení výsledků.

Závěrem děkuji Mgr. Miroslavu Soukupovi za vedení mé práce.

Petr Juriš, student sexty A

Kdo by se chtěl s Petrovou příručkou seznámit, má možnost si ji níže stáhnout.

Rád bych Petrovi jménem celé školy pogratuloval k jeho úspěchu bez ohledu na konečné umístění. V průběhu přípravy své příručky, jejího pečlivého koncipování a provedení již dvou jejích aktualizací od okamžiku odevzdání v březnu 2015, ale i popsání metodiky k ní ve vlastní práci SOČ, projevil neobyčejnou cílevědomost, mimořádnou píli a také vlastní erudici, neboť je dlouhodobě zapáleným příznivcem všeho, co se osobní letecké dopravy týká. Odměnou, vedle nabytých zkušeností a osvojených principů provádění výzkumu a psaní s použitím odborného stylu, mu samozřejmě bude pochvala ředitele školy a přiznání mimořádného stipendia.

Za PK ZEM: Mgr. Miroslav Soukup, předseda

Zdroj: Webové stránky SOČ
Ke stažení
ikonaLétáme v pohodě (SOČ 2015 Petr Juriš)
ikonaVýsledková listina Celostátní přehlídky SOČ 2015

Aktuální informace

03.03.2021

Na emailové adresy zákonných zástupců uchazečů o studium na naší škole byly odeslány informační maily s dotazníky. 

Celý článek
02.03.2021

Upozorňujeme zákonné zástupce uchazečů do 1.ročníku ve školním roce 2021-22, že v pondělí 1.3.  skončilo období, kdy bylo možné podat přihlášku ke studiu.

Celý článek

Významní absolventi

Mgr. Josef Daniel Beneš

Absolvoval v roce 1958.

Narodil se v Praze r. 1941. Do svých sedmnácti let žil v Nymburce. 

Svět v roce založení školy

Lidové divadlo

4. leden 1903

V Praze-Holešovicích zahájilo činnost lidové divadlo Uranie úspěšnou premiérou hry Ladislava Stroupežnického Vojtěch Žák, výtečník.

Nejčtenější

10.02.2021

V sobotu 6.2. a v neděli 7.2. reprezentovala Českou republiku sourozenecká dvojice Kateřina a Daniel Mrázkovi na juniorských mezinárodních závodech „Egna Dance Trophy 2021“ v italském městě Egna.

celý článek
16.02.2021

Podívejte se na video, které o škole natočili!

V "normální době" vždy na Dnech otevřených dveří provází naši studenti návštěvníky a uchazečům o studium a jejich rodičům podávají zasvěcené informace, co a jak na škole funguje, čím je škola zajímavá a jak splnila jejich očekávání. To bohužel není dnes možné a tak se Studentský parlament obrací na zájemce o studium touto cestou.

celý článek
24.02.2021

Ve středu 24.2. proběhlo školní kolo konverzační soutěže ve FRJ. Z pochopitelných důvodů bylo letos online. Ale i přes tuto skutečnost se soutěž vydařila a máme postupující do krajského kola.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!