Historiáda 2018 v Železném Brodě

Historiáda 2018 v Železném Brodě

Dodatečně informujeme na webových stránkách o další soutěži, do níž se naše škola zapojila: Historiáda se po třech letech opět vrátila do Železného Brodu. Do jejího XIX. ročníku jsme 2-4/5/2018 vyslali školní tým v této sestavě: Pavel Komora (1PB), Radek Čihák (2SB), Karolína Šustrová (3TB) a Son Anh Nguyen (4KA), které doprovázel prof. Miroslav Soukup. Od prvního součtu bodů jsme se drželi na 11. místě z 25 škol a tato příčka nám pak zůstala i při závěrečném slavnostním vyhlášení.

Po několikatýdenní přípravě ve škole jsme pak ještě ve vlaku dále tmelili náš soutěžní tým při vymýšlení krátkého čtyřverší, kterým se každá škola na oficiálním začátku soutěže musí prezentovat. Zdařilo se. Večerní příjezd do Železného Brodu nám stylově zpestřilo "brodění" se kalužemi od nádraží k pořádající škole, protože nás zastihla májová bouřka. Ještě, že jsme mohli využít pěší lávku přes Jizeru - jinak by toho brodění bylo asi příliš.

Ve čtvrtek dopoledne dorazily týmy ze škol v blízkém okolí a soutěž byla zahájena. Hlavní dopolední náplní byl "soutěžní protokol", tj. asi nejobávanější disciplína složená z různorodých úkolů ze všech dějinných období, svázaná do desek a čítající více než 20 stránek. Řešení probíhalo naštěstí týmově, tzn., že se soutěžící mohli poradit. Po obědě následovala návštěva blízkého Turnova, včetně exkurze do bývalé synagogy, na židovský hřbitov a do Galerie Granát. Také tam byly připraveny úkoly, jejichž bodový zisk se započítával do celkového skóre. Podvečer vyplnily tzv. cyklické úkoly, při nichž týmy obíhaly jednotlivá stanoviště ve školních třídách. Jejich druhá část následovala po večeři a představení skupiny historického šermu Pranýř na školním hřišti až do půl desáté. Den zakončil ohňostroj v údolí Jizery.

V pátek se každý tým rozdělil a každý jeho člen se sám musel vypořádat s ročníkovými úkoly. Druhá část dopoledne byla zasvěcena skupinovým úkolům v terénu - v památkové zóně Trávníky kousek od školy. Na "Poslední zteč" tentokrát nedošlo, protože výpravy ze vzdálenějších škol (Morava a Slezsko) spěchaly před víkendem do svých domovů a při brzkém odjezdu si slibovali i návrat ještě v rozumnou večerní hodinu. Dopadlo to ale nakonec v mnoha případech stejně jinak, než očekávaly. Ve velké tělocvičně pak hlavní organizátor soutěže stylově v historickém kostýmu vyhlásil vítězné pořadí a jeho krojovaný tým rozdal ceny. Soutěž zakončila tradiční hymna soutěže (kterou byla ostatně i o den dříve zahájena).

Doprovázející učitelé ve čtvrtek dopoledne zkoumali židovské památky v Turnově, přičemž unikátem je především místní židovský hřbitov, nad nímž za totality postavili nadjezd a u nějž se zachovala i pohřební místnost, kde byla těla nebožtíků pohřebním bratrstvem před položením do hrobu zaopatřována. Návštěva firmy, která těží české granáty a vyrábí z nich originální šperky, byla rovněž velmi zajímavá, stejně jako exkurze do vodní elektrárny ve Spálově, projektované i v našem regionu známým architektem Emilem Králíčkem. Odpolední program zahrnoval exkurzi do minimuzea skleněných betlémů, výrobny vinutých perlí, skleněných figurek a firmy Detesk, která zpracovává skleněné trubice především na originální svítidla. Večerní ohňostroj pořádalo město Železný Brod v rámci svých městských oslav 4. května (výroční květnového povstání 1945, i hlavní náměstí nese název s tímto datem). I pro nás učitele byl den nabytý exkurzemi dost náročný. V pátek pedagogové mohli využít nabídky účasti na didaktickém semináři kolegy a pořadatele soutěže Mgr. Ivana Bauera. Pak už jen sledovali své svěřence při soutěžení a po obědě byli samozřejmě také přítomni na slavnostním vyhlášení.

Cesta ze soutěže domů byla zkompikována mimořádností na trati, v důsledku níž došlo ke zpoždění už v Železném Brodě, navazující spoje samozřejmě ujely, místenky do nich zajištěné jsme nemohli využít a celkově jsme dorazili asi o hodinu později, než bylo v plánu. Mnohem horší dopad měla tato událost na soutěžící třeba ze Žďáru nad Sázavou nebo vzdálenějších míst vlasti. Ani tato zkušenost nám ale veskrze pozitivní dojmy z Histroriády 2018 nezkalila.

Historiáda je tradiční dvoudenní dějepisná soutěž čtyřčlenných badatelských školních týmů. Za každou školu se jí může účastnit tým složený ze zástupců každého ročníku nižšího gymnázia (tj. jeden za primy, jeden za sekundy, jeden tercián a jeden z kvarty, pohlaví pochopitelně není určující). V posledních ročnících soutěže Historiáda soutěží dohromady zástupci víceletých gymnázií s týmy ZŠ, v minulosti byly soutěže obou typů škol ale odděleny. Úkoly, které musí "dějezpytní mendíci" (soutěžící) správně vyřešit, jsou voleny převážně z české historie. Dobře se jim ale při Historiádě hodí i znalosti antiky, světových dějin, dějin umění a pomocných věd historických. Mimo to se uplatní i postřeh, logické myšlení, kombinanční schopnosti, samostatnost úsudku i týmová spolupráce. Součástí jsou i praktické úkoly v terénu (historickém objektu či místě, do nějž jsou dějiny obzvláště silně zapsány). Myšleno je i na program pro doprovázející "bakaláře" (pedagogický dozor jednotlivých týmů). Pro ně jsou rovněž připraveny zajímavé exkurze, didaktický seminář k některému tématu/období a další pestrý program. Z Historiády zkrátka každý odjíždí něčím obohacen. Soutěžící si totiž obvykle cení více zkušeností nabytých při Historiádě, než úspěchu a medailového umístění, které je obvykle vykoupeno nejen mimořádným nasazením během dvou soutěžních dní a notnou dávkou štěstí, ale především tvrdou, dlouhodobou a cílenou přípravou už od začátku školního roku. Historiádu oficiálně pořádá Agentura HOBIT Mgr. Ivana Bauera společně se školou, která daný ročník soutěže hostí. Mgr. Ivan Bauer, zakladatel, hlavní organizátor a "duše" Historiády, je gymnaziálním profesorem s aprobací dějepis a pedagogika. Byl zaměstnán také v památkové péči a kromě svého působení t.č. na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře pracuje i jako pedagog volného času právě v agentuře HOBIT, kterou sám před 20 lety založil. Svým působením v profesním životě i ve volném čase propaguje historii a její poznávání jako skutečně málokdo.

Naše škola se účastnila soutěže už v letech 2006 (Svitavy) a 2007 (Opava). Informace o účasti v předchozích ročnících jsou i na školním webu: Kutná Hora 2011 (+ článek s výsledky), Železný Brod 2015. XIV. ročník Historiády v roce 2010 hostilo naše Gymnázium Nymburk.

Zdroj: Agentura HOBIT Mgr. Ivana Bauera

Aktuální informace

09.11.2018

Upozorňujeme rodiče,

Celý článek
14.10.2018

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017-2018.

30.09.2018

Ředitel školy zveřejnil kánon literatutry pro maturitní zkoušku ve školním roce 2018 - 2019.

30.08.2018

Pro nárokování nově zaváděné slevy pro studenty ve veřejné dopravě lze využít průkazů ISIC!

Celý článek

Významní absolventi

Luděk Holub

Absolvoval v roce 1947.

Narodil se r. 1928 v Jihlavě. Po Mnichovu byl nucen z Jihlavy odejít, s rodiči přišel do Poděbrad a v letech 1939-1947 studoval na nymburském gymnáziu, 

Anketa

 
Je 8 týdnů letních prázdnin málo nebo moc?
Je to málo. 58 %
Stačí to. 36 %
Je to moc. 6 %
Celkový počet hlasů: 332
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Venezuelská krize

8. únor 1903

Ve Washingtonu skončila konference věnovaná venezuelské krizi. 

Nejčtenější

02.11.2018

Vznik Československa je nepochybně velmi významnou událostí v naší historii. I na Gymnáziu Bohumila Hrabala jsme si tento milník dějin připomněli, a to vysazením Lípy srdčité za budovou školy, navíc v ulici 28. října. Lípa byla zasazena už 22. října – jednalo se o zahájení celého týdne věnovaného výletům, návštěvám muzeí a přednášek týkajících se nejen „osudových osmiček“.

celý článek
16.10.2018

Zdravíme z Yorku a chceme se podělit o naše zážitky z pobytu v Anglii!
Po pondělní dopolední výuce nás čekal výlet do přímořského městečka Whitby, cestou jsme zastavili na slavném nádraží Goathland, pokračovali procházkou po yorkshireských vřesovištích. A na závěr? Porce tradičních fish&chips.

celý článek
26.10.2018

     Bezmála stovka studentů ze čtyř tříd vyššího gymnázia (6.XB, 7.MB, 3.A, 8.OB) si v rámci pátečního projektového dne ověřila své znalosti související se 100. výročím založení Československa. Nejlepší třídou byla oktáva B s průměrným ziskkem 10 499 b. Mezi jednotlivci se nejvíce dařilo děvčatům ze septimy B a to konkrétně Tereze Jeřábkové (17 535 b), která získala mimořádnou cenu pro celkového vítěze. Podrobné výsledky všech oceněných na 1.-15. místě naleznete dále v článku.

celý článek
 
J. W. Goethe: Nestačí vědět. Nestačí chtít. Je třeba konat.