Což takhle si trošku za-SOČ-kařit?!

Což takhle si trošku za-SOČ-kařit?!

Pokud jste si mysleli, že jste se po přečtení nadpisu tohoto článku zbláznili, mýlíte se a můžete zůstat naprosto v klidu. V následujících řádcích bychom Vám rádi představili soutěž, které se zkráceně říká SOČ. Celým názvem STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST.

Jedná se o zajímavý projekt, jehož kořeny sahají do 35 let vzdálené minulosti. Této soutěže se již před nějakou dobou několik studentů z naší školy účastnilo, ale v posledních pár letech se do této prestižní a celostátní soutěže nikdo nezapojil. Až letos, právě v 35. ročníku, se tři studenti třetího ročníku rozhodli jít do toho a zkusit něco nového.

Jedna škola, dvě práce a tři nezkušení třeťáci se vrhli do světa biologie a zdravotnictví a po více než půlroční práci výsledky svého výzkumu a bádání předvedli na školním kole, které se konalo ve čtvrtek 21. března 2013. Obě práce byly představeny před hojným publikem a porotou složenou ze dvou kantorů – pan profesor Michal Hrstka a paní profesorka Veronika Hanlová.

První práce, která byla na školním kole představena, nese název „Crohnova choroba a informovanost o ní mezi studenty středních škol“. Druhá práce se zabývala tématem „Život s diabetes mellitus“. Obě práce byly zařazeny do soutěžní kategorie číslo šest – zdravotnictví. 

Myslím si, že nyní budu hovořit nejen za sebe, ale i za mé dvě spolužačky, které se soutěže účastnily také. Tvorba práce nám sice zabrala hodně volného času, ale to, co nám dala, je pro nás mnohem důležitější. Dala nám nové zkušenosti a poznatky. Už ve třetím ročníku jsme měli možnost tvořit práci, která by se obsahově, ale i rozsahem mohla rovnat práci maturitní či bakalářské. Získali jsme spoustu praktických znalostí, které využijeme nejen v dalším studiu, ale hlavně v praktickém životě.

Tímto bychom rádi oslovili i potencionální zájemce z řad našich mladších spolužáků, kteří by se třeba v příštích letech chtěli projektu SOČ zúčastnit. Určitě to zkuste, protože vlastně nemáte co ztratit. Nečekejte, že práci budete mít napsanou za pár hodin, ale to, co se Vám v závěru vrátí, se nedá s ničím srovnat. V průběhu psaní práce si můžete zkusit nové role a vybudovat si tak zvyk na psaní obdobných prací. V budoucnu to budete potřebovat a my si myslíme, že právě Středoškolská odborná činnost je dobrým prostředkem, kterak se vše naučit.

V závěru bych rád za sebe, ale i za obě Nikoly poděkoval všem, kteří nám byli při tvorbě práce nápomocni. Zejména děkujeme panu Michalu Hrstkovi, který se stal vedoucím obou prací a věnoval svůj volný čas korekturám textů. Za to mu patří velký dík od nás všech! Dále děkujeme paní profesorce Evě Oupické za pomoc ohledně gramatické správnosti textu. Poděkování patří i paní profesorce Hanlové, která se stala vedoucím školního kola, a také panu Soukupovi, protože bez jeho upozornění na projekt SOČ, bychom o této zajímavé soutěži ani nevěděli. Děkujeme také vedení školy za ochotu a vstřícnost!

30. dubna míříme do Kladna a budeme se snažit, aby jméno naší školy bylo možná co nejvýše ve výsledkové listině. A vy, kteří váháte, pojďte do toho, stojí to za to!

Petr Pokorný 3.A

 

Aktuální informace

25.02.2021

Upozorňujeme zákonné zástupce uchazečů do 1.ročníku ve školním roce 2021-22, že v pondělí 1.3. je poslední možný termín k odevzdání přihlášky v kanceláři školy nebo k jejímu odeslání doporučeným dopisem.

03.02.2021

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem ke COVID situaci stanovujeme úřední hodiny pro odevzdání přihlášek takto:

 

pondělí 

9 - 11 a 14 - 16 hod.

středa   
9 - 11 a 14 - 16 hod.

 

Termín pro odevzdání přihlášek je 1. 3. 2021

 

Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických opatření - vstup do školy je možný jen s rouškou, v hale školy použijte desinfekci a do kanceláře vstupujte jednotlivě.

Celý článek

Významní absolventi

Růžena Merunková

Růžena Merunková (*21. 3. 1940), vynikající česká herečka, recitátorka a dabérka, absolvovala v roce 1957.

Svět v roce založení školy

Rooseveltův projev

2. duben 1903

Americký prezident Theodore Roosevelt přednesl v Chicagu projev, jímž potvrdil, že Monroeova doktrína je stále základem americké zahraniční politiky. 

Nejčtenější

01.02.2021

Ze školního do okresního kola soutěže postoupili tito mladí geografové: V kat. A F. Kubálek, K. Davídek (oba 1PB) a D. Ocelák (1PA), v kat. B A. Zemanová (2SA), v kat. C M. Kubečka, M. Terš (oba 3TA) a  Ž. Valentová (3TB) a v nejvyšší SŠ kategorii D J. Furgalák (8OA), P. Vilímek (7MA) a M. Laš (8OB).

celý článek
28.01.2021

Studentka 8OB Zuzana Šaldová je další z šestice stážistů Otevřené vědy 2020 z naší školy. Společně se svými dvěma kolegy za celoroční práci na Filosofickém ústavu Akademie věd dokonce na Studentské vědecké konferenci na podzim 2020 obdržela Cenu poroty.

celý článek
03.02.2021

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem ke COVID situaci stanovujeme úřední hodiny pro odevzdání přihlášek takto:

 

pondělí 

9 - 11 a 14 - 16 hod.

středa   
9 - 11 a 14 - 16 hod.

 

Termín pro odevzdání přihlášek je 1. 3. 2021

 

Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických opatření - vstup do školy je možný jen s rouškou, v hale školy použijte desinfekci a do kanceláře vstupujte jednotlivě.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!