Maturitní dějepisné semináře ve Státním oblastním archivu v Praze na Chodovci

11.11.2011
Maturitní dějepisné semináře ve Státním oblastním archivu v Praze na Chodovci

Na páteční exkurzi 11. 11. 2011 se oba Dějepisné semináře v maturitním ročníku těšily. Profesoři i studenti doufali, že vše proběhne hladce. První potíže nastaly už na nádraží v Nymburce. Vlaky měly měly půlhodinová zpoždění, a tak nymburská skupina pod vedení paní profesorky Hantonové vyrazila do Prahy zpožděným vlakem. I přes tyto zmatky se naštěstí všichni účastníci exkurze kolem deváté hodiny sešli na Masarykově nádraží v Praze. Tam se rozdělili na dvě skupiny, aby se z kapacitních důvodů archivu během dne vystřídaly ve Státním oblastním archivu na Chodovci a v Muzeu komunismu Na Příkopech.

V Muzeu komunismu shlédli studenti tematicky laděný dokumentární film a expozici přibližující socialistické reálie (dobové předměty doplněné informačními tabulemi). V SOA Praha byl pro návštěvníky připraven celkem pestrý program: Úvodní přednáška pana Mgr. Martina Sováka z Oddělení využívání archiválií a evidence Národního archivního dědictví studenty informovala o fungování, struktuře a funkci archivů. Pak následovala prohlídka depozitáře a restaurátorské dílny. Nakonec si studenti prohlédli malou výstavu vybraných zajímavých archiválií, připravenou panem Sovákem.

Při prohlídce depozitáře jsme ve skupině s paní profesorkou Hantonovou prožili malé dobrodružství. Depozitář, místnost asi 10x10 m, spoře osvětlená, s vybetonovaným stropem a oddělená od chodby dvojitými dveřmi, nám připadal zajímavý. Zápach amoniaku, který vycházel ze stěn, nám zprvu ani nevadil. Problém nastal, když se zabouchly dveře. Zpočátku jsme nastalou situaci plně nechápali, připadalo nám to jako záměrně připravené a zpočátku dokonce příjemné zpestření dlouhé prohlídky. Pak jsme ale zjistili, že betonovaný strop pohlcuje i signál mobilních operátorů, dveře jsou dokonale zvukotěsné a vzduch smísený s amoniakem je po delší době nedýchatelný. V tu chvíli se začala mezi námi šířit panika, ale humor nás ani tehdy neopouštěl. Pan Sovák, který byl naneštěstí zavřený společně s námi, nás uklidňoval a nabádal k tomu, abychom vytrvale bouchali na dveře a volali o pomoc. Sám zvedl telefon, který byl napojen na archivní nouzovou linku, a opakovaně vytáčel čísla 103 a 106, na vrátnici a na velín ostrahy. Teprve po čtvrthodině telefon na druhé straně někdo konečně zvedl a za pár minut jsme byli vysvobozeni. Myslím, že na tuto exkurzi skutečně dlouho nezapomeneme...

Alžběta Dörflová, 8OA

Aktuální informace

06.09.2020

V rámci aktualizace údajů v Bakalářích se množí žádosti rodičů o zaslání ztracených přístupových údajů. Postupujte prosím takto, jiný  postup není z hlediska GDPR možný:

Celý článek
28.08.2020

V sekci "Studenti > Rozvrhy a suplování > Přehled rozvrhů" najdete rozvrhy na nový školní rok.

Významní absolventi

Mgr. Josef Daniel Beneš

Absolvoval v roce 1958.

Narodil se v Praze r. 1941. Do svých sedmnácti let žil v Nymburce. 

Anketa

 
Vybíráme motto pro školní rok 2020-2021
Sokrates 22 %
Dalajláma 14 %
Konfucius 13 %
Les Brown 31 %
Stephen Hawking 14 %
Matka Tereza 7 %
Celkový počet hlasů: 465
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Revoluce v Dominikánské republice

30. říjen 1903

Vypukla revoluce v Dominikánské republice, USA a evropské válečné lodě vysadily vojsko k ochraně konzulátů.

Nejčtenější

08.09.2020

Ve středu 2. 9. dopoledne připravil Studentský parlament na tartanovém hřišti na dvoře školy slavnostní vítání nových studentů ze tříd prima A, prima B a první A.

celý článek
16.09.2020

1PA dnes vyrazila s profesorkami Martínkovou a Krejčíkovou na adaptační kurz do Rokytnice. Po cestě děti navštívily skalní město Prachovské skály a odpoledne se vydaly na výlet s hravým programem.

celý článek
05.09.2020

V roce 2016 získalo naše gymnázium licenci na vytvoření centra pro poskytování Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Mezi první zájemce o absolvování bronzové úrovně patřily Jarča Mrázová a Eliška Prášilová. Tu se jim podařilo získat v roce 2017. V roce 2018 dokončily stříbrnou úroveň a letos na konci srpna splnily poslední krok, který jim scházel pro získání nejvyšší, tedy zlaté úrovně: čtyřdenní dobrodružnou expedici.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!